ففتا
Category archives for: اشعار

قدوم بهار – از انجنیر حازم

قدوم بهار را به همه هموطنان عزیز خیر مقدم گفته،امید میبندم بهاری پر از باران و سبزه داشته باشید. طراوت و بوی زیستن و بالیدن نوازشگر مشام شما عزیزان باشد. طبق وعده بهاریه یی دیگری خدمت همه شما دوستان و ارادتمندان تقدیم میدارم. بهار میشود عزیز من بیا ببین به ملک من بهار میشود شگوفه […]

آمد بهار

امروز اول ماه مارچ است ماهی که اواخرش را آمد بهار را مستقبل خواهیم بود. در زندگی چیز ها و لحظاتی اند که از آمد آمد شان بیشتر لزت میبری تا از آمدن شان……آری آمد بهار ما را امید ها و طراوت تازه میبخشد…..با وجودیکه روزنه های تاریک در وطنم هر روز تاریکتر میشود….میخواهم این […]

در تذکره ام بنویس

در تذکره ام بی کس و حیران بنویسید مسکونه ی یک خانه ی ویران بنویسید نه ازبک و نه تاجیک و نه قوم هزاره نه پشتون و نه خیل بلوچان بنویسید این مردم غم دیده و بیچاره ما را چون خانه بدوشان پریشان بنویسید در خانه پدر کشته شده، مرده برادر در سینه شرر دیده […]

بودا

بودا چه بزرگی و بلند چه درخشان و قشنگ عظمت و جاه ترا بود قرون سنگ تو زر شده بود از پس دوران کهن یاد تو نقش محک یاد دستان ظریفی که ترا ساییدند خود برفتند و بتو جان دادند ماندگاریت زاوست استواریت زاوست یاد تو یاد هما ن نقشگر است نقشه گر رفته زبر […]

قطعه شعری از دکتور شفیقه یارقین دیباج

چند روز شده که شعر تازه یی نگذاشته ام. این بداهه تازه برفی را تقدیم تان میکنم: با پنجره ام برف به دیدار نشست یک وهم کنار کاج بیدار نشست در همهمه سکوت و تنهایی من آمد شبح غم و به دیوار نشست دیباج ۲۴ جنوری ۲۰۱۸

قطعه شعری از محترم حفیظ الله حازم

شعر خانه دوست خدمت عزیزان که سالها قبل سروده ام خدمت علاقمندان شعر و دوستانم تقدیم میدارم و این آغازی باشد برای فرصت های خوب تا با عزیزانم باشم. خانه دوست از ره دور و دراز کج و پیچ سالها گزرم اینجاشد تا دمی خانه دوستم باشم از یکی میپرسم خانه دوست کجاست؟ بعد یک […]

حضرت مولانا سکاکی نینگ شعری

حضرت مولانا سکاکی نینگ شاه غزللریدین بو ایشیکته کیم قول ایرمس بؤلمه غه ی هیچ عزّتی، بخت اگر سیزگه کنیزه ک بؤلمسه یؤق دولتی. مین سینینگ قددینگگه مایل، طوبیغه زاهد بلی، بؤلور اؤز اندازه سیچه هر کیشی نینگ قیمّتی. هر گدانینگ ظاهرین کؤرسنگ پریشان زنهار، سین انی خؤر کؤرمه گیل معلوم ایرمس نیّتی. ای، سینینگ […]

کوچۀ تاریک انتظار !

خانم عزیزه عنایت

کوچۀ تاریک انتظار ! تنـد بــاد یأس دهــر بـه تـارج میبـرد عمــری گـلی کــه بــدل پـروریـده ام درخــلـوتـی کـه صبــوراست یـاد تو با عشق یــاد روی تو آنرا گـزیـده ام از من مــپرس کوچـۀ تـاریک انتظار با تیغ تحمــل خم وپیـچش بــریـده ام ازکوره گاه عشق بـرون شد دلم نگر کاین شعـله سالهاست بجانم خریده […]

وضع جوانان وطن !

خانم عزیزه عنایت

عزیزه عنایت وضع جوانان وطن ! هـرآن کشور که میگردد گلستان زسعی وفکــرنیــروی جـوانــان بسـازد شهــروده آبــاد و معمـور بـرای حفظ نـاموسش دهـد جـان کنـد صنعت به میهن رشــد ازاو شــود ازهمتش صحـرا گلستــان وگــردرسنگــرداغ نبــرد اسـت ببـالــد ازوجـودش کـوه و دامان فــروغ دیــدۀ اهــل وطـن اسـت همانکه دستگیراست ازغــریبان زپیــروزی بسازنــد نــام میهــن درخشنــده […]

تخمیسی برغزل عراقی

عزیزالله الفتی درود سبز برعزیزان فرهیخته باد نخست ازهمه ازتمام بزرگمهران صاحبدل پوزش میطلبم که ناخواسته جسارت نمودم تا تخمبسی بر غزل مشهور عراقی بربندم ثانیا از شماصیممانه رجا مندم اگر اشتباهی بملاحظه رسید باابراز نظر بر بنده منت خواهید گذاشت تخمیسی برغزل عراقی مه من مگر تو قهری که رخت نمی نمایی به کجا […]

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2018 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت