ففتا
Category archives for: موزیک

هارون اندیشورنینگ قوشیغی

Haron Andeshwar

هارون اندیشور قوشوغی

موسیقی تخاری که امروز بنام سبک قطغنی معروف گردیده، آمیزه یی است از سبک های موسیقی ازبکی، ترکمنی وبد

موسیقی تخاری که امروز بنام سبک قطغنی معروف گردیده، آمیزه یی است از سبک های موسیقی ازبکی، ترکمنی وبد

موسیقی تخاری که امروز بنام سبک قطغنی معروف گردیده، آمیزه یی است از سبک های موسیقی ازبکی، ترکمنی وبدخشی، که تاثیرات دوجانبه بین موسیقی شهری وموسیقی تخاری را بر همدیگر به وضاحت مشاهده مینماییم. همجواری شهر های بزرگ و انس مردم نسبت به این سبکها سبب گردیده که تا دور دستها در میان مردمان، رواج […]

صفدر توکلی

karzai

اوغانستان تورکستان قوشوقلری – خواندن های تورکستان افغانستان

Turkestan miuziek

شیرعلی جوره یف

Shiali Juraiev

اوزبیکستان قوشوقلری – خواندن های اوزبیکی اوزبیکستان

Nasiba Abdullaieva

الوغ بیگ صابروف

Ulugbeg Saberov

ملا تاج محمد سرپُلی

Mola Taj Mohammad

قوشمه قوشوقلر – خواندن های دوگانه یی

Shamal

تورکمنچه قوشوقلر – خواندن های تورکمنی

Turkmancha

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2017 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت