ففتا

سوانح مختصرمرحوم یادروزی قل گوراش

سوانح مختصرمرحوم یادروزی قل گوراش
مرحوم روزی قل گوراش فرزندمولان قراول بیگی درسال ۱۳۲۸ه ش درقریه عربشاه بالای ولسوالی خانچهارباغ دریک فامیل متوسط الحال چشم به جهان هستی نهاد مرحومی درسن هفت سالگی شامل مکتب ابتداییه خانچهارباغ گردیدکه دوره ابتداییه رادرمکتب مذکور و دوره متوسطه ولیسه را درمکتب لیسه ابومسلم درسال ۱۳۵۰به درجه اعلی به اتمام رسانید.بعدآ درهمین سال نظربه خواست خودش شامل دارالمعلمین عالی بلخ گردید و ازآن موسسه تحصیلی ازرشته بیولوژی فراغت حاصل نمود.مرحوم گوراش نظربه درخواست پی درپی اهالی شرافتمند ولسوالی اندخوی به صفت معلم درلیسه ابومسلم اندخوی توظیف گردید وبعد ازآن درسال ۱۳۵۷به اساس فرمان دولت مرکزی به حیث شهرداراندخوی تقررحاصل نمود.موصوف نظربه علاقه زیادی که درعرصه تعلیم وتحصیلات داشت بخاطر ادامه تحصیلات عالی عازم کشور ازبکستان گردید و ازرشته اقتصاد به درجه ماستری فراغت حاصل نمود.مرحومی بعدازبازگشت به وطن به به صفت معاون کوپراتیف دهقانان مقررگردید.واز آن طریق مصدرخدمات شایان به مردم رنج دیده وطن اش گردید.
روزی قل گوراش شخصی بود وطن پرست ومردم دوست ازاینکه عشق به میهن وعلاقه خدمت به مردم رنجدیده کشوردردلش موج میزدبنابر منظور دفاع ازنوامیس ملی میهن ومردمش شامل خدمت نظامی گردید.بعدازمدت چندی به اساس کارکردهای شایسته به پیشنهاد الحاج سترجنرال عبدالرشیددوستم به صفت ریس ارکان لوای ۷۲۳ اندخوی بخاطردفاع از آرمان های حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان درسنگرهای داغ نبرددردوشادوش جنرال دوستم ایفاوظیفه نمود.ولی متاسفانه پانزده سال پیش ازامروزدرجنگ بالامرغاب دریک درگیری به طالبان اسیرشد و بعدآبه شکل مرموزی توسط کوردلان طالب ومزدوران خارجی به ابدیت پیوست
وحاصل زنده گی اش چهارپسرویک دخترمیباشد بایدخاطرنشان ساخت که فرزندان ووارثین شهیدزنده یادبه اندازه هشت جریب زمین زراعتی رابخاطراعمارمکتب به دولت اهدا نمودند ومکتب مذکوردرمربوطات چکمن موقعیت داشته وتوسط محترم ووسف جرمنی درراس آن خانم اولانولاوخانم مارگاونماینده گان شان هریک شهید رحمن قل خان وانجنیریارمحمدخان اعمارگردیدوبه بهره برداری سپرده شد.که مکتب مذکورطی محفل بزرگی به اشتراک وزیرمعارف وقت افتتاح گردیدوبه نام مکتب روزی قل گوراش مثمی است این هم درتاریخ یکی ازکارکردهای فرهنگی گوراش میباشد.روحش شادوجایش بهشت برین باد
ارسالی یکی از دوستان از ولایت فاریاب

منبع: بیسبوک شورای همآهنگی تورکمن ها

Short URL: https://www.turklar.com/?p=12418

Posted by on شهریور ۱۵ ۱۳۹۳. Filed under تازه ها, چهره ها. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2018 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت