ففتا

رسوایی مغز متفکر

 

 

 

 

مغــز متفــکر فــریب تحــریکــات شــیادان فیســبوکــی را خــورده خــود را ســخت رســوا ســاخــت.

توجــه شــما را به صحــبت میــان مغــز متفــکر و نوجــوان نابغــه پاکســتانی جلــب میکــنم:

مغــز متفــکر:

بچم هیچ ری نزن ، مه بچه آدم نباشم اگه ای بچه خر فیسبوک ره بند نکنم.

ســباوون:

کاکا جان شما فیسبوک ره چه رقم بند می کنین ، ای کار ناممکن اس.

مغــز متفــکر:

بچم تو از دنیا چه خبر داری!

کاکایت آب هلمند ره بالای ایرانی ها بند کد ، طیاره دوستم ره ده هوا بند کد ، خیال پلو های ده ولایت و بیست سفارت عطا مامد نور ره بی چون و چرا بند کد حالی تو آمدی و میگی که کاکایت فیسبوک ره بند نمی تانه.

ســباوون:

کاکا جان مه نمی فامم که شما اصلا چرا فیسبوک ره بند می کنین ؟

یک پاکستانی ره پیش تان می خواهین و تقدیر میکنین اما فیسبوک ره بخاطر موفقیت یک هموطن خود تان بند میکنین.

مغــز متفــکر:

بچم کم کم ده نابغه بودنت شک پیدا میکنم.

پاکستانی و افغان چه تفاوت داره ما هر دو گوینده یک زبان هستیم.

ســباوون:

کاکا جان مه و رضا رفعت گر چه گوینده دو زبان هستیم اما هر دو انسانیم و متعلق به جامعه انسانی و افتخار همه انسانها.

مغــز متفــکر:

تو هم بچه خر برآمدی برو رنگته گم کو!

 

با تقــــــــــــدیم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

 

Short URL: http://www.turklar.com/?p=16219

Posted by on مرداد ۱۷ ۱۳۹۶. Filed under تازه ها, نگاه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2017 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت