ففتا

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان دسایس روزمرۀ قبیله سالاران ارگ کابل ومعتادان معامله گری هارا در کلیهٔ اشکال آن محکوم مینماید!

 

 

 

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان دسایس  روزمرۀ قبیله سالاران ارگ کابل ومعتادان معامله گری هارا در کلیهٔ اشکال آن محکوم مینماید!

۲۸اکتوبر۲۰۱۷میلادی

اروپا

 

 بازهم مردم رنجدیدۀ سرتاسر کشور بخصوص تورکان افغانستان، شاهد شکل گیری وگسترش روزافزون بساط نوین توطئه ها، بگونه های مختلف آن درزندگی روزمرۀ خویشتن اند.

مجریان داخلی وخارجی این توطئه ها از داخل وخارج کشور به شدت در حال فعالیت بوده ،  تلاش های گسترده وهمه جانبۀ ایشان در تمام عرصه های ملی وبین المللی، با استفاده از کلیهٔ افزار وامکانات  به شدت جاری میباشد .

   پروژه های انتقال جغرافیای جنگ از جنوب به شمال، همزمان با فعال سازی یک جبهۀ بی امان توطئه برعلیه کلیه نخبگان مردمی و بذر نفاق دربین مردم شمال، با استخدام معتادین متکرر معامله گری ها در چنین موارد، با جدیت وبدون تأخیردر حال تکوین وپیاده شدن روز مرۀ خودقرارداشته، با زمینه آفرینی های عمدی سقوط محلات وولایات شمال وغرب کشور بدست باندگروپ های تروریستی حزب اسلامی وطالب از نام داعش  بدرقه میگردد.

پروسۀ طرد وبد نام سازی سهمداران واقعی مبارزه برعلیه تروریستان وآدمکشان طالب، القاعده و داعش از گذشته ها تا حال، به شیوه های مختلف آن بی وقفه جاری بوده، برخلاف آن پروژه های بالاکشیدن  وغسل تعمید دادن آدمکشان وجلادان معلوم الحال ومنفوری همچون گلب الدین حکمتیار و رهبران شبکه های مزدور و فاشیست طالبانیسم ، با تخصیص بودجه های هنگفت ملیون دالری با شدت تمام بی وقفه در جریان است.

     فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان درچنین شرایط دشوارو مملوازمصایب کشورکه مردم عام وتورکان افغانستان به شیوه های خاص خود، زیرشلاق  ضربات  گسترده و سازمانیافتۀ توطئه های مختلف سیاسی و نظامی از داخل وخارج کشورقرارگرفته اند، اتحاد آگاهانۀ همگانی تورکان ودیگراقوام محروم کشور را برعلیه دسایس جاری حاکمان قبایلی درارگ کابل و معامله گری های نفاق افگنانۀ معتادان به افیون قدرت ومنفعت، ازنام وعنوان خلق رنجدیدۀ تورک و دیگر اقوام وملیتهای محروم کشور یک ضرورت حیاتی ارزیابی نموده، ازکلیه افراد ونهاد های اجتماعی، فرهنگی وسیاسی جامعه دعوت همبستگی مسئولانه وآگاهانه رابعمل میآورد،

 تا از این طریق به پروسۀ افشا و بازداری پروژه های تحقیر ونفاق برعلیه خلق های محکوم ودربند کشورسهیم گردیده وادای دین نموده بتوانند.

بیایید همه باهم دسایس را افشا و توطئه هارا خنثی نماییم، تا از تحقق پلان وپروژه های اسارتبار دشمنان میهن ومردم خویش جلوگیری نموده بتوانیم.

به پیش به سوی تحکیم پایه های وحدت وهمبستگی آگاهانه وظلمت شکنانۀ خلق های ستمدیده افغانستان!

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

اطریش- اروپا

اکتوبر ۲۰۱۷

 

Short URL: http://www.turklar.com/?p=16864

Posted by on آبان ۱۰ ۱۳۹۶. Filed under اطلاعیه و پیامها, تازه ها. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2017 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت