ففتا
Category archives for: اشعار

ظهوراللۀ «ظهوری » پیک سحر لاله با پیک سحرراه دراز آمده است عشق من سرکش ومستانه به نازآمده است حسنش افروخته از پرتو زیبای رخش خنده برکنج لبش روح نواز آمده است زلف او شانه زند ماه شب افروز مدام مر مر قامتش آیینه طراز آمده است حلقه درحلقه فتاده است چو یک خرمن گل […]

سروده یی که دیشب تحت نام ( کوچ مرد) سرودم، خدمت دوستان خوب و فرهیخته ام تقدیم میدارم. کوچ مرد دردم از کوچ هرچه مرد اینجاست سایه ها از پی شکست اینجاست کاش ما را به چند تکه میکردند به ازین بود به غیر هدیه میکردند وای از اینکه دریده خو گشتیم سینه را با […]

سال ها را نشمار ، خاطرات را بشمار

—————————— وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه میکردی و اطرافیانت لبخند به لب داشتند . آنگونه باش که در پایان زندگی ، تو تنها کسی باشی که لبخند برلب داری ، در حالیکه اطرافیانت گریه می کنند. سالها را نشمار ، خاطرات را بشمار – مرگ یک پیشآمدبسیار ساده که به آسانی رخ می […]

سروده بسیار زیبا که در مورد وضعیت ناباسامان چهل ساله کشور

سروده بسیار زیبا که در مورد وضعیت ناباسامان چهل ساله کشور ما بوسیله دوست گرانقدر ما رسولی صاحب بدست نشر سپرده شده نهایت بجا ودقیق بود خواستم با دوستان ام شریک کنم : ای جمع سرافگنده کجائید کجائید؟ مردم همه اینجاست بیائید بیائید! این ملت بیچاره چنین زار و پریشان در روسیه سرگشته شما در […]

محقق! ازحقیقت دورگشتی

حدود چهار سال قبل آقای محقق در برابر شعار های حق طلبانۀ برادران هزارۀ ما ، بدفاع از غنی پرداخت وبا کلیمات نهایت شرم آور مظاهره کننده گانرا مورد اهانت قرار داد و من برایش گفته بودم که ندامت کن. شاید حالا ندامت کند. ندامت کن محقق ! ازحقیقت دورگشتی میان ملت ات منفور گشتی […]

ای بیوک خلقیم

ای بیوک خلقیم ای بیوک خلقیم کوچینگ سیلاب دیک صولتینگ چون آموومرغاب دیک ای تهمتن سر کش ومغرور لیگینگ بی گمان دریای ارغنداب دیک غر شینگ بی شبهه منگزر کوکچه گه هیبتینگ حقا سنینگ نیلاب دیک نعره تارتیب کیرگا نینگ میدان ارا در حقیقت موجه سیلاب دیک غرشینگ تیمورگه منگزیدور سنینگ قدرتینگ چون رستم و […]

خسته از جنگم

خسته از جنگیم ما جوانان خسته از جنگیم و جنگ دیگر بس است از جفایش بسکه دلتنگیم و جنگ دیگر بس است کشورم ویرانه شــــد تاراج گشت امــــوال مـــــا در فلاخون همچنان سنگیم و جنگ دیگر بس است تابکــــى آواره چــــــون بازیـــــــچه دست اجنبى ملت با غیرت ننگیم و جنگ دیگـــر بس است در بساط […]

شعر لینا روزبه

شعر قشنگ و زیبا از لینا روزبه:به مسلمان زاده ها ! Publiée par ‎جوانان سمت شمال‎ sur Dimanche 23 décembre 2018

مهربان بودن

مهربان بودن که کارِ سخت نیست مهر و اُلفت کم ز تاج و تخت نیست هرکى را باشد ز اُلفت خانه یى بیش گردد فیض و آب و دانه یى آنکه قلبش پُر ز مهر و شفقت است آنچه پاداش گیرد و او رحمت است پیشه گردد هرکسى را شفقتى حاصلِ کارش همیشه راحتى ساحهء […]

جهان خواران ظالم

جهان خواران ظالم ای جهان خواران ظالم ای فقط در زور غالب دست نمی شویید چرا از سر نوشت مردمان بر نمیدارید دست از سر بیچاره گان ای جهان خواران ظالم ای برای صلح مانع آه جانسوز بیگناهان صدا کند روزی ازین بیدادی دست ملت های در بند روزی رسد به دامن آزادی دست ناپاک […]

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت