ففتا
Category archives for: موزیک

داد خدایا بیداد خدایا فریاد خدایا آهنگ بسیار ناب تقدیم تمام دوستداران صفحه لف افغانستان بخصوص آنعده دوستانیکه خواهش آپلو آهنگ های افغانی را نموده بودند.برای دیدن بهترین ویدیو های ناب با ما باشید به این لنکLove Afghanistan Publiée par Love Afghanistan Page sur Mercredi 24 septembre 2014

هارون اندیشورنینگ قوشیغی

هارون اندیشور قوشوغی

موسیقی تخاری که امروز بنام سبک قطغنی معروف گردیده، آمیزه یی است از سبک های موسیقی ازبکی، ترکمنی وبد

موسیقی تخاری که امروز بنام سبک قطغنی معروف گردیده، آمیزه یی است از سبک های موسیقی ازبکی، ترکمنی وبدخشی، که تاثیرات دوجانبه بین موسیقی شهری وموسیقی تخاری را بر همدیگر به وضاحت مشاهده مینماییم. همجواری شهر های بزرگ و انس مردم نسبت به این سبکها سبب گردیده که تا دور دستها در میان مردمان، رواج […]

صفدر توکلی

اوغانستان تورکستان قوشوقلری – خواندن های تورکستان افغانستان

شیرعلی جوره یف

اوزبیکستان قوشوقلری – خواندن های اوزبیکی اوزبیکستان

الوغ بیگ صابروف

ملا تاج محمد سرپُلی

قوشمه قوشوقلر – خواندن های دوگانه یی

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2018 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت