ففتا
Category archives for: حقوق بشر

نباید اصطلاحات را مغرضانه رنگ کرد!

یاداشتقوم عزیز پشتون نور چشم ما هستند، همه اقوام افغانستان میوه های یک باغ هستند که باییست باهم برادر و برابر زندگی کنند اما برای بعضی از اشخاص برتری طلب که کوتاه فکرانه و با پرروئی تمام واژه افغان را طبق دلخواه خود تعریف و تفسیر نموده و آنرا جبرآ و قهرآ به تمام اقوام […]

زخم ناسور طالبان

نوشته یی از : حفیظ حازم زخم ناسور طالبانجنگ سیمای هر جامعه را دگرگون می کند و بر زندگی روزمره مردم, گرد و غبار حقارت، فقر, بیسوادی, محرومیت و بدبختی را میکارد و هرآن زندگی عادی انسانها را دچار نا امیدی, تنش و بحران میسازد.حدود بیست سال از سقوط طالبان در افغانستان و مداخله نظامی […]

فاشیسم اسلامی علیه کارگران مهاجر افغانستانی

سیامک بهاری فاشیسم اسلامی علیه کارگران مهاجر افغانستانی نگاهی به سیاستهای جمهوری اسلامی علیه افغانستانیهای مقیم ایران سه هفته از جنایت و آدمکشی وحشیانه جمهوری اسلامی و به رودخانه انداختن کارگران مهاجر افغانستانی توسط مرزبانان جمهوری اسلامی میگذرد. حدود پنجاه نفر از کارگر فصلی و جویای کار که در میان آنها چندین کودک و نوجوان […]

تراژدی کشتارسیستماتیک در زایشگاه دشت برچی کابل

نویسنده : – محمد عوض نبی زاده تراژدی کشتارسیستماتیک درزایشگاه دشت برچی کابل از انجاییکه افغانستان بزرگترین قربانى تروریسم بینالمللى و آماج دورجدید ترور شرارت پیشه گان قرار داردو بعد از معاهده صلح قطردرافغانستان حمام خون برپا ومظلومترین خلق خدا، بخاک و خون مى غلطند. گرچه پیش از این نیز گروه های تروریستی بارها در […]

مصلحت چیست و چرا کشور ما مصلحتی شده؟

نوشته یی از : حفیظ حازممصلحت، عبارت است از آن چه که عمل آن باعث خیر و صلاح می شود. از این روی، کارهایی که انسان ها و دولت ها انجام میدهند و سبب شود که باعث سود بردن طرفین و نظام می شود،مصلحت نامگذاری می گردند. مصلحت، در لغت همان سود در مقابل زیان […]

از واقعیات باییست درس عبرت گرفت

ترس و معامله, شکست و نابودی در پی خواهد داشت ! از واقعیات باییست درس عبرت گرفت امریکا با همه قدرت خود (زبان زور) و ایستاده گی را خوب درک میکند اما اگر کسی از خط او تخطی کرده باشد و بفهمد که در چنته شما هم برای دفاع چیزی وجود ندارد, شما را اول […]

زن و جامعه

زنان افغانستان در محور فشار های افراطی تحصیل از اولویت‌های دختران و زنان است. دانش‌مندان، تحصیل زنان و دختران را تحصیل برای جامعه می‌دانند. اگر از نگاهی شرعی حجاب از اولویت‌های زندگی زنان است، مسکن، نان، آب، تحصیل، انتخاب شغل، انتخاب حق شوهر و تسلط به میراث که حق شهروندی و شرعی زنان است، از […]

ما منتظر اجراآت پارلمان هستیم

نویسنده : – محمد عوض نبی زاده حلیم تنویر,اشاعه گر,تفکر نژادگرایانه ی قبیله بدویت، بربریت، خودشیفتگی جاهلانه، تکبروغرور کاذبانه ، انسانیت را شرمنده می سازدوخودشیفتگی یکی از بیماریهای روانی است که اگربه خودشیفتگی سیاسی مبدل شود برای شخص اعتماد کاذب داده و برتری جوییهای شخصی، گروهی، قومی و مذهبی را به وجود می آورد. تبارز […]

حرف های حلیم تنویر تنها اندیشه او نیست

حرف های حلیم تنویر تنها اندیشه او نیست بلکه پروژه بزرگی برای سرکوب و اضمحلال اقوام غیر پشتون هست که از (نظامنامه ناقلین) امان الله خان، تا استبداد ظالمانه و لجام گسیخته محمد گل مومند، طالبان عقبگرآ، باند کرزی، ارگ اشرف غنی و انواع این قماش حاکمان ستمگر و انحصارطلب که در آینده میآیند همه […]

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2020 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت