ففتا
Category archives for: مقالات

پیام دیپلوم انجنیر محمد آصف براتی عضو هیئت رهبری و مسئول مالی ففتا

پیام دیپلوم انجنیر محمد آصف براتی عضو هیئت رهبری و مسئول مالی ففتا از تمام اعضا، هواخواهان و دوستداران فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان که اعلام همبستگی-حمایت وپشتیبانی از تدویر جلسه مجمع موسسان فدراسیون تورکان افغانستان کرده اند و همچنان از انعده دوستانیکه نظریات سازنده خود را پیرامون تدویر جلسه مجموع موسسان فدراسیون تورکان افغانستان قبل […]

بیوگرافی مختصر دیپلوم انجنیر حفیظ الله حازم رئیس عمومی ففتا

انجنیر حفیظ الله حازم در شهر شبرغان ولایت جوزجان بدنیا آمده تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لیسه ابن یمین جوزجان و دوره لیسه را در لیسه نادریه (عمر شهید) کابل به بایان رسانیده و در نتیجه امتحانات کانکور شامل انیستیتوت پولی تخنیک کابل گردیده است. بعد از یک سال تحصیل در انیستیتوت پولی تخنیک […]

اعلامیه فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا)

فاجعه یازدهم سپتمبر۲۰۰۱ میلادی که منجر به سقوط رژیم بربریت و قرون وسطائی طالبان گردید, افغانستان را وارد مرحله جدیدی از حیات تاریخی اش نموده و فضا را برای مبارزه حقطلبانه مساعد تر از هر وقت دیگر نمود. درین جو مناسب قشر آگاه و پیشرو تورکان افغانستان که در طول تاریخ کشور بیشتر از دیگران […]

ساسانیان و تورکان – ۱

ساسانیان و تورکان – ۱

دفاع از نوامیس ملی برای جنرال دوستم یک شعار عقب تربیون نیست

دفاع از نوامیس ملی برای جنرال دوستم یک شعار عقب تربیون نیست داکتر اکبر همت در عقب موتر سایکل که میبینید, این جنرال دوستم خون بکف است که به خاطر حفظ نوامیس ملی و دفاع از هموطنان بیدفاع اش در چهره همه اقوام این سرزمین اعم از اوزبیک, ایماق, تاجیک, تورکمن, پشتون, هزاره, عرب, بلوچ […]

طرح رهنمایی برای کاهش آلودگی هوای کابل

داکتر یارمحمد حیدر زاده موقعیت شهر کابل  از چهار طرف  به کوه  ها احاط  است و کوه ها  مانع ورود باد ها  به داخل  شهر کابل  می شوند و آلودگی های  مصنوعی  هوای  شهر کابل عمدتاً ناشی از گاز  وسایل نقلیه کهنه  و دود کارخانه ها٬  دود گرم خانه ها و  دود غلیظ داش های  خشت پزی ٫  نداشتن کانالزسیون  و مجاری  بدرفت مواد فضله ٫   بوی تعفن  بدرفت میلون خانه غیر معیاری ٬  خیزش گرد  وخاک […]

راهکاری درحفظ از منابع طبیعی هندوکش

با  توجه تغییر گستر ش آب و هوای  جهان داکتر یارمحمد حیدر زاده کار شناس محیط زیست سویدن عوارض طبیعی یک سوم  افعانستان  را کوه ساخته وسمت سلسله این ها از شمال شرق به جنوب غرب می باشد وسلسله جبال همالیه که از سطح مرتفع پامیر داخل افغانستان می شود به هندوکش موسوم است و صفحات شمال کشور را […]

مبدا و پیدایش سامانیان

مبدا و پیدایش سامانیان-مقدمه

امپراتورهندوستان، خراسان بزرگ و آسیای مرکزی

سید احمد شاه دولتی فاریابی   ظهیرالدین محمد بابر امپراتور هندوستان، خراسان بزرگ و آسیای مرکزی ظهیرالدین محمد بابرمعروف به( بابرشاه)درچهاردهم ماه فبروری سال ۱۴۸۳میلادی درتوابع اندیجان دروادی فرغانه درسرزمین جمهوری اوزبیکستان امروزی چشم به چهان گشوده است پدرش میرزا پیرمحمد وپدرکلا نش شهزاده عمرشیخ پسر امیرتیمورجهانگشا میباشد درنوشتۀ بعضی ها میرزا پیرمحمد پسرغیاث الدین […]

همزیستی زبان های رایج در افغانستان

دوستان محترم, به مناسبت روز زبان مادری مقاله ذیل بازنشر میگردد همزیستی زبان های رایج در افغانستان قسمت اول نگاه مختصر کرونولوژیک در موقعیت زبانها در افغانستان دکتور همت فاریابی در اثر انتخابات ریاست جمهوری و برای اولین بار انتقال صلح آمیز قدرت از یک رئیس دولت به دیگر رئیس دولت, افغانستان وارد یک مرحله […]

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2018 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت