ففتا
Category archives for: نگاه

شهرجلال آباد چگونه و در زمان کدام امپراتور به نام فعلی مسمی شد

اعلیحضرت ظهیرالدین محمد بابر این ابر مرد سیاسی،نظامی ،فرهنگی و دانشی ترکستان کبیر خراسان (افغانستان )امروزی وشبه قاره هند در کتاب خاطرات ماندگار خویش بابر نامه یا توزوک بابر در قسمت لعغات و نینگهار (لغمان و ننگرهار کنونی ) چنین مینویسد این ولایت از پنچ تومان ( پنج ولسوالی ) و دو بلوک (محلی که […]

صد سال از استقلال افغانستان گذشت !

دکتور غلام سرور سخا صد سال از استقلال افغانستان گذشت ! دستاورد های صد ساله استقلال واستبداد در کشور چیست؟ (صد سال تبعیض وتفریق علیه مردم کشور،صد سال بی برنامه گی ،صد سال ضدیت با علم،ترقی وپیشرفت،صد سال حمایه ورشد راست گرایی مذهبی ،صدسال رنج وعذاب همگانی بهمه مردم افغانستان.صد سال حکومات شاه شجاعی،مزدور و […]

مطلبی از تاریخ

امریکا در سال های حضور …

امریکا در سال های حضور و تهاجم خویش در افغانستان نشان داد که، منادی آزادی و دموکراسی در ین سرزمین نیستند.؛ برخلاف تنور جنگ ، بی ثباتی سیاسی ، تفرقه افگنی های تباری را داغ نگهداشت ودر غیاب مردم افغانستان با طالبان زیر نام صلح معامله نمود ، و حق آینده سازی در آینده ها […]

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت