ففتا
Category archives for: مالی

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان گزارش مالی نیمه اول سال ۲۰۲۰

گزارش مالی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان مربوط سال ۲۰۱۹.

اولین گزارش امور مالی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان مربوط سال ۲۰۱۸

گزارش دوم امور مالی فدراسیون سال ۲۰۱۸

دومین گزارش مالی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان مربوط ۲۰۱۸ بتاسی از فیصله های قبلی اعضای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به ادامه نشر گزارش مالی مورخ ۱۰-۰۲- ۲۰۱۸ که از وضعیت مالی گزارش شده بود. ودران از بیلاتس مالی فدراسیون و صورت حساب ان معلومات دقیق ارایه شده بود. حساب بانکی فدراسیون بامشخصات زیرثبت میباشد […]

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2022 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت