ففتا

پیام دیپلوم انجنیر محمد آصف براتی عضو هیئت رهبری و مسئول مالی ففتا

پیام دیپلوم انجنیر محمد آصف براتی عضو هیئت رهبری و مسئول مالی ففتا
از تمام اعضا، هواخواهان و دوستداران فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان که اعلام همبستگی-حمایت وپشتیبانی از تدویر جلسه مجمع موسسان فدراسیون تورکان افغانستان کرده اند و همچنان از انعده دوستانیکه نظریات سازنده خود را پیرامون تدویر جلسه مجموع موسسان فدراسیون تورکان افغانستان قبل از تدویر و چه بعد از ان ابراز نظر کرده بودند، بنده از نام ففتا سپاس و ارج گذاری مینمایم.
به انعده همزبانانیکه پیوسته در تمام فعالیت ها ی کاری فدراسیون فعال بودند و هستند باوجودیکه از ناهنجاریهای کاری در داخل فدراسیون در جریان هستند با تدویر شدن جلسه کاری و مشورتی مجمع موسسان فدراسیون تورکان افعانستان تصور بران کرده اند که گویا کودتای در پیش است، خاطرنشان میسازم که هیچکس خود بخانه خود کودتا نمیکند، ففتا خانه مشترک فرهنگی همه ما ست. مجموع موسسان فرهنگی تورکان افغانستان به این باورمند است که قطع نظر از همه تعلقات گذشته سازمانی و فکری شان فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان نتنها خانه مشترک بلکه خانه وحدت فکری و مجتمع عدالت خواهی ما خواهد بود.اما اعضای مجموع موسسان فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به صفت ایجادگران و موسسین ففتا مکلفیت و مسوولیت دارند تا تحت هر گونه شرایط از به بیراهه رفتن، کجرویها و کج اندیشیهای اعضا و رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در هر مواردی لازم جلوگیری و خط مشی اصلی و اصولی ان را عملی نماید.
رعایت فیصله ها و خط مشی اساسی و برنامه های فدراسیون تورکان افغانستان که اساسآ درجلسات بین سالهای ۲۰۰۵-۲۰۰۸ تدوین و ارایه نموده بود دراولین قورلتای در ماه می سال ۲۰۰۸ در شهرتیلبرگ کشور هالند بتصویب رساند، وجیبه هر عضو ففتا میباشد.
با استناد به همان فیصله ها و تصویب ان در قورلتای اول که نتیجه زحمات چندین ساله همه همفکران و همه همزبانان بود خود را مکلف میداند در صورت لزوم تصامیم ودساتیر لازم را اتخاذ نماید. بنابراین صرفنظر از همه مسایل تدویر جلسه موسسان فدراسیون فرهنگی ترکان جنبه اصلاحی داشته و میباییست مدیریت میشد. جلسه موسسان از تمام اعضا و همزبانان خواهشمند است تا از تمام کمنت هاییکه سو تفاهمات را بخاطر یکپارچگی فدراسیون تورکان افغانستان ایجاد کند،جلوگیری نمایند.
زیرا هدف اصلی موسسان فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان فراهمسازی وحدت نظر وعمل جهت ارتقاع سطح فرهنگ -زبان -و مبارزه مشترک در دفاع از ان بخاطر رشد متوازن زبان و فرهنگ ما در پهلوی زبان و فرهنگ های اقوام برادر کشور میباشد.
با عرض حرمت بیشایبه
دیپلوم انجنیر محمد اصف براتی
عضو مجمع موسسین فدراسیون تورکان افغانستان

Short URL: https://www.turklar.com/?p=17371

Posted by on دی ۲۴ ۱۳۹۶. Filed under اخبار ففتا, اطلاعیه و پیامها, تازه ها, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت