ففتا

به ادامه اوراق تاریخ

به ادامۀ ” از اوراق تاریخ”!

نمایندۀ انگلیس در کابل ( گریفین) ضمن استجواب خویش از عبدالرحمن میخواهد به کابل آمده زمام امور یا بنابر قول این آدم شیاد و شارلتان ” عنان سلطنت افغانستان” را به عهده بگیرد. کشوری که هنوز حدود اربعه اش معلوم و مشخص نبود، کشوری که در حقیقت وجود خارجی نداشت و موجودیت و یا عدم موجودیت همچو کشوری را از روی سوالاتی که عبدارحمن از گریفین می کند، میتوان کاملاً حدس زد.
توجه نمائید این شیاد نمک حرام سوالاتی که مطرح میکند نه از نام خود اوست بلکه از نام مردم میباشد:
« دوست عزیز …. مردم میخواهند قبل ازاینکه به من اجازه دهند عازم کابل شوم جواب سوالات ذیل را بدانند و سوالات به قرار ذیل است:
۱٫حدود ممالک من تا کجا خواهد بود.
۲٫آیا قندهار هم داخل ممالک مذکور خواهد بود.
۳٫آیا یک نفر فرنگی یا انگلیسی در افغانستان خواهد ماند.
۴٫دولت انگلیس توقع دارند کدام دشمن ایشان را دفع نمایم.
۵٫دولت انگلیس چگونه منافعی را وعده میدهد که به من و اهالی مملکت من عاید دارد.
۶٫ در عوض چگونه خدماتی را توقع دارند.
جواب این سوالات را به ملت خود بدهم….»
تامل و تعمق به این سوالات موجب می شود تا به ماهیت تبلیغات و شایئات کاذب پیرامون تشکیل کشور افغانستان در سال ۱۹۴۷ میلادی توسط احمد شاه درانی با اصلیت ملتانی به درستی پی برده و به آن سفسطه ها و لاطائلاتی که دراین زمینه از جانب مورخان مزدور دربار و سایر مورخان مغرض به ظاهر موسیچۀ معصوم و بیطرف ساخته و بافته شده و در اذهان خام و نه چندان کنجکاو فرو رفته، مشکوک شویم.
لویی دوپری باستان شناس مشهور که سال ها در سرزمین افغانستان مصروف و مشغول کاوش و بررسی بوده در کتاب خویش ” افغانستان” نوشتۀ دارد دراین باره که بسیار جالب و حایز اهمیت می باشد که با کمال تاسف در هیچ یک از کتب تاریخی مورخان افغانستان به ملاحظه نمی رسد. بنابر قول این باستان شناس: پروسۀ تشکیل کشور افغانستان بعداز سال ۱۸۸۰-۱۹۰۱ میلادی یعنی در جریان حاکمیت عبدالرحمن خان شروع می شود. دراین زمان تعیین سرحدات ” افغانستان” از جانب دو قدرت خارجی ( بریتانیا و روسیه ) تکمیل گردیده بود.
همچنین دانشمند باستان شناس به استناد کاکر مورخ افغانستان، علاوه می دارد که افغان ها قبل از سال ۱۸۸۰ مناطق خودرا به نام های کابلستان ( جنوب هندوکش)، زابلستان( یا خراسان به شمول هرات و قندهار) و تورکستان ( شمال هندوکش تا شرق هرات) می نامیدند. لویی دوپری در مقدمۀ کتاب خویش، مخالفت خویش را به عقیدۀ دانشمندان غربی که به تقلید کورکورانه از بعضی مورخان افغانستان تشکیل این کشور را در سال ۱۹۴۷ میلادی می پندارند، ابراز داشته است. این موضوع که افغان ها نامی برای کشور شان نداشتند بسیاری از نویسندگان غربی در کتب خویش متذکر شده اند.
جواب قاطع الحن و سخت گریفین به عبدالرحمن آواره و سرگردان در تورکستان نیز مهر تائیدی است بر گفتۀ فوق. در یک بخش از جواب که در تاج التواریخ ثبت میباشد آمده است:
« … تمام ولایت قندهار به حکمران مستقلی تفویض شده است… دولت انگلیس دراین مسایل و در باب قرار داد حدود مغربی و شمالی افغانستان که با امیر محمد یعقوب خان داده است نمی تواند تجدید مذاکراتی با شما بنماید. با این مستثنیات دولت انگلیس مایل است که شما اقتدار کامل و مبسوط خودرا بر افغانستان چنانکه امرای خانواده های شما داشته اند مستحکم نمائید و در تصرف هرات دولت نمی تواند به شما اطمینان دهد، ولی اقداماتی که خود تان خواسته باشید به جهت تصرف نمودن هرات بعمل آورید دولت مشارالیه ممانعتی ندارد. دولت انگلیس نمی خواهد در امورات داخلی این مملکت دخالت نماید….»
قندهار که می بایستی در حدود افغانستان باشد نبود پس این سوال به ذهن خطور میکند که کشوری به نام ” افغانستان” شامل چه مناطقی بوده است؟ انسان های که با استدلال و منطق آشنایی ندارند، از عهدۀ ارائۀ جواب به این سوال کاملاً عاجز و بیچاره اند.
ده ها سند دراین باره وجود دارد کافی است فقط به صفحۀ اول جریدۀ شمس النهار که در زمان شیر علی خان نشر میشد مراجعه کنید در آنجا ملاحظه مینمائید که سرزمین فعلی افغانستان متشکل از دو مملکت ( یعنی افغانستان و تورکستان) بوده است. تورکستان، باکمال تاسف و نهایت تاسف و تاثر باید بگویم که از زمان تعیین دریای آمو به حیث سرحد در زمان عبدالرحمن از جانب انگلیس و روس ( به خصوص اصرار و پا فشاری انگلیس) تا کنون تحت اشغال و مستعمرۀ کامل می باشد. این حرف، قبلاً هم توسط این قلم تکرار شده، مورد پسند و قبول خوانندۀ شکاک است یا خیر، مهم نیست ولی متکی بر اسناد و مدارک محکم و متقن تاریخی میباشد که شرح آن از رسالت وجدانی راقم سطور حاضر میباشد.

Short URL: https://www.turklar.com/?p=17698

Posted by on فروردین ۱۴ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت