ففتا

تحمیل هویت جعلی بر اقوام غیر افغان در افغانستان

تحمیل هویت جعلی بر اقوام غیر افغان در افغانستان:

سیاوش اوچمس

افغان هویت یک قوم خاص است، تحمیل این واژه به مثابه ای هویت بر اقوام دیگر، ظالمانه بوده مردود و غیر قابل قبول میباشد. انجنیر سیاوش اوچمس ۱۰ می ۲۰۱۸ استانبول – ترکیه در این هیچ جای شکی نیست که اقوام بومی افغانستان فعلی افغان ها نه بلکه دیگر اقوام ساکن (تورک تباران و تاجیکان)در این سر زمین اند که تاریخ و کارنامه های کهن دارند. افغان ها یکی از شاخه های قبیله بنی اسرائیل نواسه های بنیامین پسر یعقوب “ع” هستند که در هنگام پراگندگی و نسل کشی های یهودیان حاکم با اولاده های خود به قمست هایی جنوبغربی آسیای میانه مهاجرت کرده و از آنجا به جبال غور در سلسله کوه های سلیمان مسکن گزیدند و بنابر آواره گی اینها ایشان در بین مردم بومی به افغنه یا افاغنه که معنی فغان و فریاد را میدهد شهرت پیدا کردند که در بغضی کتاب های تاریخی از اینها به نام پکتیانه نیز ذکر گردیده. بعد از لشکر کشی های چنگیز خان مغول و امیر تیمور ضاحب قران در قسمت های غربی و جنوبی آسیا؛ این قبیله در پاکستان، سرحدات ایران و افغانستان گسترش یافتند و در بین مردم جنوبی آسیا به پتهان مشهور شدند. زمانیکه اقوام بومی مناطق غربی و جنوبی آسیای میانه بعد از قرن پانزدهم روبه شهر نیشینی و زندگی مدرنیته میآورند زمین های زراعتی و دهات را ترک کرده به شهر ها هجوم آوردند، و این مسله باعث میشود که زمین های ترک شده از طرف قبیله مهاجر افغان تسخیر گردیده در ابتدا به اهداف زراعتی وچراگاه ها استفاده شده بعدا به اقامت گاه دایمی اینها مبدل میگردد. نظر به “تاریخ سلطانی” از سلطان محمد بارکزایی این قبیله بر سر تقسیم زمین ها در بین خانواده دعوا کرده شخصی بنام “عمر” را به خاطر تقسیم زمین پیشوای خود انتخاب میکنند. بعد از گسترش این قبیله در قندهار و سرحدات افغانستان ملک سدو خان وقومش به هندپناه بردند وازسوی اورنگزیب درملتان بر این قبیله بخاطر استعمال اینها در جنگ بین صفویان ایران و کورگانیان بر سر تصرف قندهار، زمین ها بخاطر مسکن قبیله توزیع میگردد. ملک سدوخان پوپلزایی کلانتر شهر قندهارجانب هندوها راگرفت پنجاه سال بعد دولت خان ابدالی ازاختلاف ملک سدوخان به دست گرگین والی صفوی قندهارکشته میشود وتعدا زیادی از این قبیله رابه صحرای کرمان درایران تبعید نمود. رقابت ها منطقوی دولت های همسایه و پایان اقتدار نادر افشار و نا هم خوانی های تاریخی در زمینه تکامل اجتماعی در موجودیت نظام قبیلوی و دست یابی به اقتدار دولتی برای اولین بار در سال ۱۷۴۷ حکومت قبیلوی افغان ها با رهبریت احمد شاه درانی در قندهار شکل گرفت. بدین شکل با حمایت اقتدار قندهار و با لشکر کشی های مکرر احمد شاه درانی در منطقه زمینه فعالیت های سیاسی و اجتماعی قبیله افغان رشد کرده وبا قرارگرفتن درمسند قدرت وبه کارگیری خصایل وسلیقه های قبیلوی بن بست ها وچالش های اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی رابروی اقوام همزیست وهم جوارشان مسبب گردیدند. واژه افغانستان یا اوغانستان به عنوان جا و مکان قبیله افغان در اوایل بر نواحی بنُو وزیرستان و اطرافش یعنی شهرهای در جنوب افغانستان فعلی، که شامل قلمرو حکومت درانی بود اطلاق می‌شده ‌است و در بین قبیله افغان به اوغانستان مشهور بوده. پس از سقوط حکومت نادر افشار خراسان بزرگ که افغانستان و ایران فعلی را شامل میشد با دخالت انگلیس تجزیه میگردد و اولین بار واژه افغانستان به شکل رسمی در سال ۱۸۰۱ در قرار دادی بین انگلیس و ایران بخاطر تثبیت قلمرو حکومت درانی و حکومت باقی مانده نادر افشار به رهبری “کریم خان زند” ذکر گردیده و تا نیمه قرن ۱۹ یعنی تا حکومت شاه شجاع در بعضی معاهدات بین انگلیس و حکومت درانی استفاده شده اما قبل از آن کلیمه افغانستان هیچ رسمیت حقوقی و بین المللی نداشته و در هیچ نقشه سیاسی جهانی کشوری به نام افغانستان دیده نشده. پس از استقلال این سرزمین، دولت این کشور واژهٔ افغان را به همهٔ اقوام ساکن اطلاق کرد و در تدوین قانون اساسی ۱۳۴۳ دوران محمد ظاهر شاه سران افغان تلاش کردند تا زبان تکلمی خویش یعنی پشتو که در بعضی کتاب های تاریخی پشتانه یا همان پتهان و یا هم پکتیانه آمده؛ را به عنوان زبان رسمی دولت به تصویب برسانند اما با مخالفت های مردم فارسی زبان و نماینده گان شان سر انجام کشور دارای دو زبان رسمی پشتو و فارسی شد. و پس از آن بیشتر به این قومیّت، پشتون گفته شد که پشتون معنی تباری ندارد بلکه به معنی تکلم کنندگان زبان پشتو که قبیله افغان میباشد، است. مسله افغانستان سازی تمام نقاط تحت سلطه درانی ها که مناطق شمالی را نیز شامل میشود، برتری طلبی های قومی و زبانی با سرکوب نمودن ملیت های دیگر از طرف حکومت قبیله گرا به کمک انگلیس ها در برابر معاملات ننگین تاریخی سال ها به شکلی از اشکال ادامه داشته. تغیر نام مناطق از زبان تورکی اوزبیکی و فارسی به پشتو، ویران نمودن آثار های تاریخی، سوزاندن کتابخانه ها، جایگزین نمودن واژه های پشتو در کلیمات رسمی دولتی همچون رتبه های نظامی و علمی کافی نبود که امروز ها حکومت قبیله گرای وحشت ملی با پیروی از گزشته گان خویش این بار با توزیع تذکره های الکترونیکی اهداف فاشیستی خویش را به کمک باداران شان با تحمیل هویت جعلی افغان به شکل استبدادی بر تمام ملیت های ساکن در کشور دنبال میکنند. موضوع افغان سازی تمام ملیت ها در افغانستان مردود بوده و هیچگاهی به هیچ قیمتی قابل قبول نیست. همانطوریکه، روزی مناطق شمالی افغانستان بنام تورکستان یاد می شده و ملیت های غیر تورک از جمله تاجیک و افغان در آن زندگی میکردند تورک نبودند و هیچگاهی ملیت شان تورک یاد نشده که امروز اوزبیک، تاجیک، هزاره و … ملیت های غیر افغان افغانستان نشین افغان خطاب گردند. سیاست امیر عبدالرحمن خانی شئونیزم و فرمان غیر قانونی و ظالمانه ای ریس جمهور غنی در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی و درج واژه افغان بر خلاف مصلحت های ملی بوده در همچون مقطع حساس تاریخی بر افغانستان بحران زا بوده و تضاد های قومی و لسانی را عمیق تر میسازد و کشور را یک بار دیگر به جنگ های داخلی خانمان سوز فرو خواهد برد. افغانستان شاید تنها کشوری باشد که تازه مردم اش صاحب تذکره الکترونیکی میشوند اما کشور های مترقی همچون امریکا، ممالک اروپایی، هند و غیره کشور های دنیا که هر کدام دارای تعداد کثیری از اقوام با زبان های مختلف میباشند و با هم در یک سر زمین زندگی میکنند ولی به دارنده گان تذکره هیچ یکی از این ممالک ملیت، قومیت، دین و مذهب ذکر نشده و هیچ ضرورتی هم بر ذکر ملیت در تذکره ها دیده نمیشود اگر این فرمان غنی برتری طلبی و سرکوب گرایانه و افغان محور نیست و هدف ایشان مشخص نمودن هویت ملیت ها است چرا افغانستانی نمی نویسند؟! من منحیث یک شهروند افغانستان در خارج از کشور که بر چند زبان خارجی بلدیت دارم هرگز خود را با واژه ملیت ام معرفی نمیکنم بلکه با نام افغانستان هویت ام را مشخض میسازم یعنی در هر زبان که بخواهم خود را افغانستانی خطاب میکنم نه افغان. کسانیکه حمایت خود را از این فرمان فاشیست اعلام میدارند و مشروع جلوه میدهند باید بدانند که افغانستان متشکل از اقلیت هاست و هیچ کسی اکثریت نبوده و هرگز به هیچ قیمتی در برابر این حکم ظالمانه غنی تمکین نخواهیم کرد و تا آخرین قطره خون در برابر این ظلم می ایستیم و مبارزه میکنیم. و من الله توفیق

Short URL: https://www.turklar.com/?p=17902

Posted by on اردیبهشت ۲۰ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت