ففتا

گزارش تخریبات سیلاب ها در جوزجان

 

گزارش تخریبات ناشی ازوقوع سیلاب ها درقراءاطراف شهرشبرغان وولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان.
تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۹

به اساس فیصله جلسه تاریخی ۱۳۹۷/۲/۲۸کمیته ولایتی حالات اضطرارکه درمقرمقام ولایت جوزجان تدویرگردیده بود،
تیم های موظف مقام ولایت که درترکیب آن محترم سیدعنایت الله مدیرعمومی اموراجتماعی وانکشافی ومحترم سمین الله کارمندامورانکشافی این اداره شامل میباشد ،به منظورسروی تخریبات که دراثرسرازیرشدن سیلاب های اخیر درولسوالی فیض آبادولایت جوزجان وقریه صوفی قلعه مربوط قراءاطراف شهرشبرغان صورت گرفته است ،به ولسوالی وقریه متذکره اعزام گردیدندوبعدازسروی قسمی ساحه گزارش آن قرارذیل ارائه میگردد.
درقریه شیشه خانه ترکمنیه وجوی وزیرمنازل رهایشی ۲۱۶فامیل ۱۰۰فیصدتخریب گردیده است .اهالی قریه صرف جان ومواشی شانرانجات داده اند.وقریجات شیشه خانه افغانیه ،شیشه خانه اوزبکیه وشیشه خانه عربیه مربوط ولسوالی فیض آبادنیزتحت تهدیدبلندسیلاب قراردارد.درقریه صوفی قلعه مرکزشهرشبرغان قریجات جکدلیک ،چهارجفت به تعداد۷۸۴فامیل متضررشده است. که برای متضررین قراءاطراف شهرشبرغان به تعداد۱۲۵تخته کمپل توزیع گردیده است.
و برای متضررین سیلابهای ولسوالی فیض آبادعجالتاًازجانب ریاست احیاءوانکشاف دهات ولایت جوزجان موادغیرغذائی قرارذیل مساعدت گردیده است.

۱- خیمه به تعداد ۸۰ باب
۲- ترپال پلاستیکی به تعداد ۸۰ تخته
۳-کمپل به تعداد ۱۳۰ تخته
۴- بوشکه آب ۱۰لیتره پلاستیکی به تعداد۵۰۰ عدد
همچنان یک چین اکسکواتورنیزازسوی این اداره بخاطرتحکیمات دریای خواجه دوکوه به ولسوالی خواجه دوکوه اعزام گردیده است.
قرارشرح فوق مختصراًازچگونگی سروی وکمک های انجام شده گزارش ارایه شد.
قابل یادهانی است اینکه گزارش مکمل آن بعدازتکمیل سروی شریک ساخته خواهدشد.

Short URL: https://www.turklar.com/?p=17931

Posted by on اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, حقوق بشر. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت