ففتا

گزارش داکتر صاحب سخا از افغانستان

یکشنبه ۳۰ثور ۱۳۹۷ -پوهنتون کابل :

نشست وملاقات اینجانب به نمایندگی از فدراسیون ترکان افغانستان(ففتا )و بنیاد “بهار میهن ” بنابر دعوت یکتعداد محصلین فاکولته اقتصاد،پوهنتون کابل .
این نشست درمحوطه دانشگاه -کابل (روبروی فاکولته اقتصاد )وبا اشتراک یکتعداد محصلان آن فاکولته که خواهان دیدار بودند ،صورت گرفت.
دوستان محصل خواهان توضیحات راجع به ایجاد یک شبکه اقتصادی کوچک وارتباط آن با حلقات داخل وخارج کشور بودند .در ضمن آگاهی از اوضاع درهم وبرهم کشور از موقوف کنونی ففتا ودیگر سازمانهایی مشابه خارج از کشور بودند.
در مذاکرات امروزی در آغاز همه محصلان واینجانب خودها را به معرفی گرفته وازمفکوره و ابتکار سازنده آنها اظهار قدردانی صورت گرفت.
دوکتور سخا مختصرآ راجع به اوضاع ناهنجار کنونی در وطن، فساد گسترده در همه عرصه ها ،خطرات امنیتی کنونی در کشور ومخصوصآ در کابل بحیث قلب نا آرام کشور یادآوری کرده وعلل آنرا،موجودیت وفعالیتهای مخربانه “مافیایی “بداخل وخارج از نظام دانسته وتآکیدکرد که دولت وحکومت فعلی توانایی وکارایی خویش را کاملا از دست داده است.نمونه های بارز آن :ادامه انفجارات وتخریبات وسیع دشمنان صلح وترقی در پایتخت ودیگر مناطق کشور است که همه روزه جان ده ها تن از جوانان،مادران ،اطفال و دیگر اقشار جامعه را میگیرد.
دوکتور سخا ابتکار عمل این محصلان جوان وبا احساس را “وطنپرستانه وعمیقآ ملی ” دانسته وارزومند هرنوع کمک،مشوره دهی و حمایه را در آینده نمود.
دوکتور سخا به سوال یکی از محصلان دختر خانم راجع به فعالیت‌هایی زنان ودوشیزگان افغان خارج از کشوراظهار داشت:
که قشر دوشزگان وطن خارج از کشور : کار و فعالیت های وسیع علمی،فرهنگی ،اقتصادی داشته و به رشد نهضت زنان وکمک به خانواده ها و هموطنان مریض،زخمی ناشی از حملات انتحاری وبی بضاعت را سازماندهی وابتکار می نمایند.
دوکتور سخا در پایان صحبت های خود راجع به :وحدت وهمبستگی اقوام وملیت های با هم برادر وبرابر ساکن وطن محبوب ما ،افغانستان مفصلآ صحبت کرد وگفت:که ففتا در راستای رشد وگسترش فرهنگ،زبان ،تاریخ وافتخارات گذشته وحال ترکتباران سراسر کشور میکوشد و آرزومند رشد وترقی موازی همه :زبانها ،فرهنگ وعتلای ملی در یک تیپ وسیع در وطن وخطه مشترک خود،افغانستان است.
نشست امروزی که به ابتکار وسازماندهی محصلان دانشکده اقتصاد ،دانشگاه کابل تهیه وترتیب گردیده بود به امید :آرامش،صلح و ترقی در وطن،تبادله تیلفون وایمیلها واخذ فوتوهای یادگاری به پایان رسید.
همه اشتراک کنندگان ماه متبرک رمضان را ماه برکت وصلح در وطن ومخصوصآ در کابل بحیث قلب پر تپش وطن ، آرزو بردند.

Short URL: https://www.turklar.com/?p=17944

Posted by on خرداد ۲ ۱۳۹۷. Filed under اخبار, تازه ها, نگاه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت