ففتا

سیاست ابهام آمیزو پنهانی امریکا دربحران افغانستان

 

محمدعوض نبی زاده

با وجود گذشت نزدیک به ۱۷ سال از حضور نظامی آمریکا وناتودر افغانستان هنوز پایانی برای این جنگ متصور نیست که پنهانکاری و سیاست ابهام امیز واشنگتن درباره جنگ افغانستان نگرانیها را افزایش داده وپنتاگون آمار مربوط به مناطق تحت کنترل دولت و طالبان و تلفات نیروهای امنیتی افغان را در طبقهبندی محرمانه قرار داده است. دولت امریکا از ارائه شمار نیروهای امنیتی افغان که در درگیری کشته و یا ترک وظیفه مینمایند، خودداری میکند وپنتاگون میګوید که در پی مخفی کردن اخبار بد درباره وضعیت افغانستان نیست ولی به تازگی اسنادی منتشر شده که همکاری آمریکا با تروریستهای داعش در سوریه و عراق را فاش میکندونیروهای ویژه ی آمریکا در داخل سوریه و عراق به بهانه مبارزه با گروه داعش به دنبال انجام عملیات برای حمایت از گروههای مسلح مورد نظر آمریکا بوده که رهبران نظامی آمریکا تاهنوزنسبت به ماهیت این عملیاتها اشاره نکرده اند، که شایدتوطئه ای سری از سوی آمریکا برای سوریه و عراق وجود داشته است.از سوی دیګرافتتاح کریدور هوایی افغانستان با عربستان نگرانیهای را درباره انتقال تروریستها توسط سعودی به افغانستان افزایش داده است زیرا ریاض بدلیل مخالفت با شیعیان از گروههای سلفی، داعش و وهابی حمایت مالی میکند.

با شکست داعش در عراق و سوریه گزارشهای زیادی از انتقال تروریستهای داعش به مناطق مختلف افغانستان و حمایت تدارکاتی از آنها توسط بالگردهای ناشناس وجود دارد که به گفته مقامات روس و برخی از چهرههای سیاسی افغان پشت پرده این حمایتها آمریکا قرار دارد زیرا کنترل حریم هوایی افغانستان در اختیار امریکا است.ګفته میشود که آمریکا در تلاش است تاپروژه «طالبان» را به «داعش» تغییر دهد چون ، در صفوف این گروه تروریستی نمایندگانی از مناطق آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، کشورهای عربی و اروپایی افزایش یافته است.همچنین با ظهور داعش در افغانستان گروههای تروریستی «حرکت اسلامی ازبکستان» ، «جماعت انصارالله» (تاجیکستان)، «حرکت اسلامی ترکستان شرقی» (سینک یانگ چین) و تعدادی از گروههای تروریستی قرقیزی و قزاقی که با رهبر داعش بیعت کردند،. امریکا سعی دارد برای تقویت حضور داعش در افغانستان،در مورد تهدید واقعی داعش ، سکوت کندو با استفاده از ساختارهای غیر دولتی و ماموران مخفی خود ترویستها را پنهان نماید.برای مثال، میتوان به فعالیت های «مایکل سیمپل» معاون سابق نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان که در حال حاضر نیز ارتباطات خود با داعش را قطع نکرده و در انتقال شبه نظامیان داعش از عراق و سوریه از طریق مسیرهای دریایی به شهر کراچی پاکستان دست دارد اشاره نمود.

تروریست ها ی فراری از سوریه و عراق درشهرپشاور در نزدیکی مرز افغانستان مستقر میشوند که اکثر آنها شهروندان فرانسه سودان، قزاقستان، جمهوری چک و ازبکستان هستند. هدف اصلی داعش رساندن خودشان به جمهوری های آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان است تا از این طریق تنش را درمرزهای جنوبی روسیه افزایش دهند و

همچنین تشدیدحملات تروریستی درافغانستان که مسئولیت آن را گروه داعش برعهده گرفته بیانگر تلاش این گروه برای حمله به اقلیتهای قومی در افغانستان است. ضمنا جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی است که از سوی استخبارات کشور های جهان و منطقه بر مردم افغانستان تحمیل شده اند.امروز ده ها گروۀ تروریستی زیر نام طالب، داعش، القاعده، لشکر جنگوی، سپاۀ صحابه، جیش محمد و غیره در افغانستان فعال اند وافغانستان جنگ زده برای استخبارات منطقه و جهان و تمامی گروههای مافیایی مواد مخدر، فساد و قاچاق اسلحه، به محل مناسب سربازگیری بدل شده است.چنانچه مقام های غربی بویژه امریکایی ها بار ها گفته اند که هدف از حضور شان در افغانستان پیشگیری جنگ در خیابان های نیویارک و واشنگتن است از این رو جنگ های نیابتی و غیر متعارف برای آنان سود آورتر از جنگ های متعارف است و بدین ترتیب قدرت های منطقه ی و جهانی افغانستان را به مرکز لشکر کشی های نیابتی خود بدل کرده است .

با باز شدن پای کشتیهای آمریکایی به دریای خزر به بهانه انتقال تدارکات به افغانستان تنشهای سیاسی در منطقه تشدید خواهد شد واین مسیر اثرات منفی بر روند صلح افغانستان نیز برجا خواهد گذشت زیرا حضور آمریکا در دریای خزر با برانگیختن نگرانی روسیه، چین، ایران و شماری از کشورهای منطقه باعث افزایش تنشها در منطقه میشود و تلاشهای دولت کابل برای استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه در روند صلح را با چالش روبرو خواهد کرد. آمریکا تحت پوشش مسیر تدارکاتی جدید تلاش میکند تا جای پای خود را در کشورهای آسیای مرکزی از بندر آقتاو در قزاقستان به عنوان پایگاه نظامیان آمریکایی در خزر استفاده کندکه تجهیزات و تدارکات ناتو با گذشتن از خاک جمهوری آذربایجان و عبور از دریای خزر در بنادر «آقتاو» و «کوریک» قزاقستان تخلیه شده و از طریق خط آهن به ازبکستان انتقال یابد و سپس وارد افغانستان شود. امریکا فراتر از اهداف نظامی و سیاسی میخواهد در پوشش انتقال تدارکات ناتو به افغانستان از مسیر کشورهای آسیای مرکزی، زمینه نفوذ و حمایت تسلیحاتی و تدارکاتی از گروه تروریستی داعش در این کشورها را فراهم نماید.

اگر چه موضوع انتقال تدارکات نظامی آمریکا و ناتو از کشورهای آسیای مرکزی به جای پاکستان که استفاده از این مسیر را غیرعادی جلوه میدهد زیرا آمریکا از ایجاد یک مسیر جدید تدارکاتی از طریق کشورهای آسیای مرکزی اهدافی غیر از تدارکات رسانی در افغانستان را دنبال میکند. سیاست ابهامآمیز آمریکا در افغانستان عامل جدید آن ګروه داعش برای تداوم جنگ برخوردار میشود چون اگر بخشی از طالبان برای عبور از توفان به مصالحه نیاز داشته باشد، بخشی دیگر و گروهی دیگر و با نامی دیگر مأموریت ادامه جنگ را برعهده خواهد گرفت. از انجاییکه امریکا و روسیه دو قدرت سلطه گر جهان ودیګر قدرت های جهانی و منطقه که درگیر رقابت در افغانستان هستند ورویارویی این قدرتها، سبب تنش های سیاسی و چنددستگی سیاستمدران در داخل افغانستان نیزشده است. داعش، سلاحی است که توسط کاخ سفید طرح ریزی ومانند طالبان ، که جنگ نیابتی از سوی قدرت های همچون مسکو و واشنگتن وکشورهای سلطه گر منطقه ای ، تا هنوز مردم افغانستان را قربانی می کند. این مسئله جنگ افغانستان را بسیار پیچیده و خطرناک میسازد بدون همکاری روسیه و کشورهای منطقه، آسیای میانه، هند، ترکیه و ایران، امریکاییها در افغانستان ،در ۱۷ سال گذشته، نتوانستند دستاورد داشته باشند.

اما با به درازا کشیدن جنگ در افغانستان، با حضور داعش در افغانستان و انتقال داعش به صفحات شمال افغانستان، فضای دیگری در منطقه حاکم شده، شک و گمانهای دیگری بوجود آمده که گویا هر یک از کشورهای قدرتمند جهان و منطقه میخواهند با استفاده از یکی از گروههای تروریستی اهداف خود را در افغانستان پیاده کنند. اما منافع افغانستان ایجاب میکند که حکومت وحدت ملی مطابق به منافع و مصالح افغانستان، باید بیلانس سیاست را مد نظر بگیرند واز هر کدام در جایش در این پروسه استفاده کنند.از انجاییکه منابع بین المللی ارزش مالی مواد مخدر تولیدی در افغانستان را سالانه بیش از هشت میلیارد دلار برآورد می کنند که از کل بودجه یک سال دولت افغانستان چند میلیارد دلار بیشتر است. افغانستان پس از اشغال امریکا بزرگترین تولیدکننده موادمخدر در سطح جهان شناخته شده است. در سال ۲۰۱۷ میلادی میزان کشت موادمخدر، ارزش کشت و تجارت مواد مخدر به چهار میلیارد تا ۶.۶ میلیارد دلار رسیده در حالی که این رقم در سالهای گذشته بیشتر از سه میلیارد دلار نبوده است. در واقع استعمارجدید هزینه جنگ؛ مصرف تدارکاتی و نیرویهای اشغالگر خود را با تجارت مواد مخدر افغانستان،

تأمین کرده که شدت و دوام جنگ افغانستان بستگی به تجارت مواد مخدر اشغالگران درمنطقه دارد. جنگ افغانستان در محور استراتیژی و منافع اشغالگران میچرخد، چون سرمایهگذاری و سازماندهی این جنگ ، از توانایی گروههای مخالف بالا بوده، در واقع شدت جنگ در منطقه ارتباط مستقیم با منافع منطقوی اشغالگران دارد.

هم چنین حکام افغانستان ، در شعلهورساختن جنگ به نفع استعمار نقش کلیدی را بازی میکنند ونیرویهای اشغالگر نیزبا استفاده از نام تروریزم باتجهیزات مدرن، مناطق را مورد بمبارانهای هوایی قرار میدهند که بیشترین قربانیان آن افراد ملکی میباشند.از سوی دیګردر ین اوضاع و احوال کنونی جهان, روسیه ازدیر زمانیست که در اقلیم جنگ سرد ، در سایهٔ نبرد هسته ای وجنگ سوم جهانی بسر میبرند.برآمد اخیر نظامی روسیه بریکه تازی آمریکا درجهان نقطهٔ پایان گذاشته وسرنوشت جهانی را دگرگون ساخت. زرادخانه هسته ای جدید روسیه احیاکننده سیستم دوقطبی جهان است.” فناوری جدید روسیه شامل”کلاهک راکت سرمت وموشک دانگو که از بمب افگن پرتاب وبه سرعت ماورای صوت «در اتمسفیر میرسد. موشک « آر اس ۲۸ سرمت محدوده و مسیری نامحدود دارد وزیردریای بدون سرنشین هسته ای بنام «روز قیامت» روسیه،قادر است تا شهر های ساحلی را با بر انگیختن سونامی به ارتفاع ۳۰۰ فت از میان بردارد. مجتمع نظامی / امنیتی ایالات متحده قصد داردتا مسابقه تسلیحاتی را تشدید نماید، با درگیری جنگ هسته ای، دو قدرت بزرگ می توانند باحملات متقابل یکدیگر راآماج قرار دهند چون ایالات متحده تعداد زیادی از موشک های هسته ای را در اختیار دارد و روسیه می تواند بسیاری از آنها را منهدم کند که هر دوی آنها به دفعات توانایی بربادی سیاره مارا دارند.

-هفدهم – ماه –جون– سال – ۲۰۱۸ – میلادی

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18032

Posted by on خرداد ۲۷ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت