ففتا

به مناسبت هشتادمین سالروز کاوش مزار امیر تیمور صاحبقران – قسمت اول

“معمای آرامگاه امیر تیمور …”
داکتر اکبر همت
قسمت اول
کاوش “گور میر” به امر ستالین
افسانه یی وجود داشت که منبع و زمان آنرا هیچ کسی دقیق گفته نمیتواند و مطابق این افسانه گفته میشد، هر زمانیکه آرامگاه امیر تیمور نا آرام شود جنگ بزرگی در دنیا برپا خواهد شد!
فاتح بزرگ آسیا و اروپا امیر تیمور پیشگویی وحشتناکی را برای نسل های آینده از خود به جای گذاشت که این پیشگویی وحشتناک در شب ۲۲-۲۱ جون ۱۹۴۱ (با حمله جرمنی به شوروی) به حقیقت پیوست. در نوشته تخته سنگ مزار امیر تیمور حک شده بود: اگر کسی باعث ناراحتی او گردد، جنگ وحشتناکی را در کشور خود میآورد.
مترجم: راویان افسانه ها و کاتبان واقعیات تاریخی اکثرآ امیر تیمور را آدم سخت دل و جابر قلمداد کرده اند.
(با اینحال تیمور مردی شاعرپیشه و ادب دوست بود. قرآن را از بر داشت و حنفی مذهب بود. نمازش جز در میدان جنگ قضا نمی‌شد و هنرمندان و صنعتگران را نوازش میکرد.
می‌گویند اگر نام یکی از ده‌ها هزار سربازش را می‌شنید همیشه بخاطر می‌سپرد. با هر دو دست شمشیر می‌زد و با هر دو دست می‌نوشت. قرآن را از آخر به اول می خواند و با هر دو گوش سخنان دو نفر را مجزا همزمان می شنید و پردازش می کرد. خطی خوش نیز داشت.)
فلمبردار قیوم ملیکوف یگانه شاهد زنده است که آن همه حوادث کاوش را در کامره های فلمبرداری خود ثبت نمود.
درینجا داستان بینظیر شاهد واقعه به حضور خوانندگان تقدیم میگردد.
قیوم ملیکوف میگوید : من چشمدید خود را از واقعه ۱۹۴۱ هیچگاه با کسی این چنین مفصل و با صراحت قصه نکرده ام (چونکه همه چیز مخفی و زیر کنترل شدید کی جی بی قرار داشت).
گوینده برنامه : روزی به شهر “سبز” در فامیل امیر چغاتای (امیر تراغای) پسری با مو های کاملاً سفید و با توته یی خون لخته فشرده در مشت خود بدنیا آمد. او تیمور باتور صاحبقران بود که با ستاره درخشان متولد گردید.
در آن روز های بهاری موقعیت و صفبندی سیاره ها طوری بود که در تحت آن موقعیت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و الکساندر مقدونی بدنیا آمدند.
مترجم: بقول مفسر برنامه، ستاره شناسان در آن نظر هستند که موقعیت سیاره ها در روز های مولود رسول اکرم ص، الکساندر مقدونی و امیر تیمور مشابه به هم بودند ! ترجمه مطلب به مفهوم باور مترجم به پاره های موهومی این محتوا نمی‌باشد همانطوریکه مترجم پاسخگوی معلومات احتمالی غیردقیق این برنامه نیست. به اینترتیب امیر تیمور بتاریخ ۲۱ مارچ ۱۳۳۶ میلادی بدنیا آمد.
مفسر برنامه: بتاریخ ۲۱ مارچ ۱۹۴۱ بالای میز یوسف استالین مکتوبی قرار گرفت که از طرف شعبه فرهنگی حزب کمونیست بلشویکها ارسال شده بود.
یوسف ایسریانویچ استالین این مکتوب را مطالعه کرد که درین نامه پیشنهاد شده شده بود که یوسف ستالین به آکادمی علوم شوروی اجازه بدهد تا سیر علمی یی در سمرقند انجام بدهند.
هدف این سیر علمی تحقیقات در مورد زیارتگاه (گور امیر) که تصور میشد آل تیمور و خود امیر تیمور در آنجا دفن شده باشند! درین نامه اجازه کاوش درین زیارتگاه از استالین تقاضا گردیده بود که چنین اجازه از جانب ستالین به آکادمی علوم اعطا گردید.
زیارتگاه (گورمیر) در زمان حیات تیمور بزرگ برای دفن نواسه بزرگ او بنا گردیده بود. قسمت فوقانی زیارتگاه تا هنوز دست نخورده باقی مانده است اما بخش تحتانی زیارتگاه تا هنوز چندین مراتبه بازسازی، اعمار و ترمیم گردیده است.
با نزدیک شدن ماه مارچ ۱۹۴۱ صحنه های جنگ دوم جهانی به سرحدات غربی شوروی نزدیکتر میشد. اکثر فابریکه های شوروی بنابر فیصله کنفرانس هژدهم حزب کمونیست به تولیدات نظام روی میآوردند. روزانه ۱۴۰ هزار نفر برای تحکیم سرحدات غربی شوروی کار میکنند.
از تمام وسایل اطلاعات جمعی برای مردم هوشدار صادر میگردد که سرزمین شورآ ها باید از تهاجم دشمن نجات داده شود! درین شرایط حساس و تعیین کننده که بود و نبود وطن سوسیالیستی شورآ ها مطرح است، وطن به قهرمان های خود ضرورت دارد!
میدیای شوروی تلاش دارد تا قهرمان های دوره های مختلف تاریخی قبل از انقلاب اکتوبر که به فراموشی سپرده شده بود مانند الکساندر نفسکی، کوتوزوف، رومانوف، پیاتر کبیر و امثالهم را نمایان کند و قهرمانی های ایشان را به مثابه الگو برای مردم به نمایش بگذارد.
در آن روز ها بود که اثر الکسی تولستوی بنام (داستان پیاتر اول) در نصاب تعلیمی مکاتب به مثابه “رئالیسم سوسیالیستی” شامل ساخته شد. متعلمین مکاتب مقالات تولستوی و لینن را یکجا به مثابه آیینه انقلاب روسی می‌آموزند. در نوشته های خود الکساندر پوشکین را پیشرو پیام آور انقلاب سوسیالیستی مینامند و رفیق ستالین شخصآ بیوگرافی فاتحان بزرگ دنیا را مطالعه میکند. هنوز در سال ۱۹۳۱ در جلسه مشترک انستیتوت تاریخ و مجتمع تاریخدان های مارکسیست، شعار (برای ما ایدئولوژی کار است) در فضای کنفرانس پیچید و بعدآ آمادگی گرفته شد تا بیوگرافی شخصیت های معروف به چاپ برسد. ستالین به شخصیت های جهانی اهمیت بخصوص قایل میشود.
در سال ۱۹۳۷ در لست بزرگترین ها نام امیر تیمور در جایگاه مهم و محترم قرار میگیرد.
امیر تیمور بهادر صاحبقران شخصی است که از بحیره سیاه تا سایبریای مرکزی در تصرف خود درآورد وبا مشت آهنین امنیت و دولتداری را برقرار ساخت.
مترجم: گویند که در قلمرو امیر تیمور اگر پیر زنی در نیمه شب با سبدی سیم و زر در سر از مکانی به مکان دیگر میرفت، کسی را جرآت نبود تا با چشم طمع بسوی او نظر بافگند. همچنان در وصف تیمور آمده است که او برای معلولین، معیوبین و از کارماندگان مسن معاش مستمری یا به معمول امروزی در اروپا (معاش سوسیال) تعیین کرده بود اما وای به حال کسی میبود که با دغلکاری و ریاکاری ازین معاش مستفد میشد! حکم امیر برای چنین اشخاص اعدام در محضر عام بود. بنا هیچ کسی جرآت آنرا نداشت که از معاش مستمری یا سوسیال با ریا کاری سوئ استفاده کند.
باور و شعار امیر تیمور این بود که میگفت : استقرار عدالت مستلزم قدرت است و قدرت در عدالت است.
پایان قسمت اول
ادامه دارد

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18040

Posted by on ژوئن 22 2018. Filed under تازه ها, مطالب برگزیده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2022 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت