ففتا

موج جدیدنسل کشی عبدالرحمن خانی!

موج جدیدنسل کشی عبدالرحمن خانی!

کاظم امینی
انچه که ازدوهفته بدینسودرفاریاب جریان دارد،وحشت ودهشت عبدالرحمن خانی درعباوقبای دموکراسی امریکایی توسط تکنوکراتهای فاشیست تمامیت طلب برهبری اشرف غنی است .
کشتاراسرای جنگی به وحشیانه ترین طرز،نابودکردن اهالی وانهدام خانه های آنها به بهانه های ساختگی دراولسوالیهای شیرین تگاب،خواجه سبزپوش ودوراهی خواجه قوشوری توسط توپ های دیسی اردو خود،ادامه نسل کشی تمامیت طلبان قبیلوی را اززمان امیرعبدالرحمن خایین وسفاک درهزاره جات وخان نشینی های بلخ و میمنه واندخوی وجنایات هولناک لشکرحشری وزیرمحمدگل مومندغدار رادرکلکان وشمالی بیادمیآورد.
تکنوکراتهای وطنفروش تمامیت طلب بامغزهای متعفن واندیشه های متحجرذهنیت قبیلوی درقرن۲۱نیزمانندگرگان شریر،حماقت وجنایات باباونیاکان تاریخ زده ومنفورخودراتداوم میدهند.هرچه زمان بگذردگمانم این طایفه ادم شدنی نیستند.
بعنوان یک شهروند آگاه ومسوول ازاین نظام منفورکه توسط مشتی اوباش وقلدر ونوکرسیاوانتلیجنت سرویس انگلیس وموساداسراییل بالای قبرغه های مردم ناتوان ماتحمیل شده اند؛مراتب انزجارونفرت خودراابرازنموده وآنرامحکوم میکنم.

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18077

Posted by on تیر ۲۳ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, حقوق بشر. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت