ففتا

میمنه سرزمین غیرت و مقاومت

میمنه سرزمین غیرت و مقاومت
بیاددارم زمانیکه طفل خوردبودم پدرمرحومم که یکی ازمورخین وپیش کسوتان حق طلبی درزمان های حکومت های استبدادی زمان ظاهرشاه وداود خان بودقصه میکرد که هنگامی که امیر عبدالرحمن دراثر خیانت بعضی عناصر خود فروخته شهر میمنه را تصرف کردبعداز غارت وکشتار فامیل های اشخاص بدخواه خویش را به کابل تبعید کرداین فامیل ها مجبورأترک دیار وکاشانه کرده وبه شهر کابل زنده گی میکردند با گذشت چندین سال همه ازشرایط بد روزگار به تنگ آمده بودند تقاضاهای آنها برای بازگشت ازطرف دربار پاسخ مثبت داده نه شد بنأ آنها زن ومرد طور دسته جمعی به دربارعارض شده ودمجلسی که تمام اعیان وارکان دولت حضور داشتند تقاضای بازگشت به وطن آبایی شانراکردند امیرعبدالرحمن خان باقهرپاسخ رد داده وروبه زنها کرده میگوید که به شهر وپس کوچه ها تن فروشی کنند
همه مات ومبهوت مانده وکسی را توان سخن گفتن مقابل امیر نبود ناگهان شیرزنی از گوشه مجلس سربلند میکند ومیایستد وباآواز بلند میگوید های امیر ما نیامده ایم اینجا که تن فروشی کنیم مارا ظلم تو واطرافیان در بارتو آواره ساخته شما این وظیفه را به خانم های حرم بدهید چون آنها مقید به امرشما اندما سرخودرا فدای عفت وغرور خود میکنیم وتا زنده هستیم با غرور زنده گی خواهیم کرد
همه جا را سکوت فراگرفته بود امیر ازشدت خشم میلرزیدهمه فکر میکردند که شاید چه سرهای ازتن جدا خواهد شد امیر از شدت خشم حرف زده نمی توانست حیران بود پیش این همه درباریان وحاضرین مجلس آبروی ریخته را چطور جبران کند هرچه فکر کرد نتوانست اقدامی بکند ناچارمجلس راترک میگوید شب نه شاه میخوابد ونه تبعیدیان که هر لحظه منتظر جزای سنگین ازطرف شاه اند شاه که فکر کرده بود که تبعید کشتار روحیه این مردم را خراب ووادار به تسلیم کند اما نتیجه معکوس شده بود اینها یاغی تر وخشن تر شده بودندناچار پس از مشوره بادرباریان خودمیگوید که همه آنهارا به شهرهایشان بفرستند تا از نیش زبان این مردم نا ترس رهایی بابد
واین روز این نسل نا ترس بپا خاسته اند تا بخاطر حقوق تلف شده شان برزمند

داکتر احمد سید علمی

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18089

Posted by on تیر ۲۳ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, حقوق بشر. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت