ففتا

ایجاد مفکوره همدیگر پذیری- قسمت اول

بسم الله الرحمن الرحیم
ایجاد مفکوره همدیگر پذیری
قسمت اول – مقدمه
قسمت دوم – تحلیل وضعیت سیاسی-نظامی کشور
قسمت سوم – جستجو راه های بیرون رفت
قسمت دوم :
تحلیل وضعیت سیاسی-نظامی کشور:
کشور مصیبت دیده و جنگ زده ما در طول چهار دهه اخیر فراز و نشیبی های مختلف و متعددی را پشت سر گذشتانده و صدمه های بزرگ و جبران نا پذیری را متقبل شده است.
از آن جمله در سال های ۱۳۴۳ الی ۱۳۵۸ هجری شمسی در اثر سیاست های نادرست و ناکام حکومات وقت و عملکرد جریانات ، سازمان ها ، تنظیم ها و احزاب سیاسی آنزمان ملت و کشور ما قربانی سیاست های جنگ سرد و تبلیغاتی بلاک های شرق و غرب گردیده ، جریانات ، تنظیم ها و احزاب راست گرا اکثرآ به خاطر تآمین خواسته ها و منافع ایران ، پاکستان و بلاک غرب ، وهمجنان سازمان ها و احزاب سیاسی چپ گرا از خواسته ها و منافع بلاک شرق حمایت مینمودند و با ترویج مفکوره و آیدیولوژی های حمایت گران شان بین اقشار مردم و به خصوص بین اقلیت های روشنفکر ، اعم از متعلمین ، محصلین ، منوربن آنوقت و مردم عام فعالیت نموده و جامعه کوچک ما را به پارچه ها و گروه های مختلف سیاسی – نظامی تقسیم نمودند و از نیروی آنها به نفع کشور های هم مفکوره شان کار گرفته منافع ملی و وطنی خویش را کاملآ فراموش نمودند.
بعداز اینکه با گذشت زمان کوتاهی و به زانو درآمدن نیرو های بلاک شرق و متلاشی شدن اتحاد شوروی آنزمان مصیبت بزرگتر دیگری دامنگیر ملت و کشور ما گردید.
این بدین معنی است که در اواخر جنگ سرد بین قدرت ها و با به وجود آمدن حکومت هم مفکوره اتحاد شوروی وقت در کشور ما فضآ و وضعیت خاص سیاسی-نظامی به وجود آمد ، قسمیکه قشر حاکم به جامعه بدون تحلیل از وضع سیاسی و اجتماعی خاص کشور و خواست جامعه آنزمان به تطبیق پلان های مطروحه بیگانگان پرداختند و به تحلیل اینکه گویا جامعه ما به حالت فیودالی قرار دارد و زمیندارانیکه در گدام خود صد بوری گندم ذخیره داشتند و میخواستند که قسمتی از آنرا خوراکه یکساله شان نموده و متباقی آنرا در مزرعه سال بعد خود به کار بگیرند ، آنرا بنام محو فیودالیزم از نزد شان جبرآ اخذ نموده به دیگران توزیع نمودند و خود شان را یا محبوس نمودند و یا مجبور به ترک وطن ساختند و همچنان کسانی را که اندک ترین اقتصاد را در دسترس خویش داشتند بنام سرمایه دار متضرر ساخته و حتی از وطن فرار داده شدند. و در ضمن با صدور فرامین متعدد اجتماعی و اقتصادی خلاف روحیه و عقاید مردم و جامعه ، ملت را مجبور ساختند تا از حکومت فاصله گرفته و حتی به بیگانگان و همسایگان خود پناه ببرند و این پدیده عموتآ بعداز سال های ۱۳۵۸ هجری شمسی اتفاق افتاد.
همسایگان ما نیز از ین مواقع حساس استفاده نموده و افرادی را که به کشور شان پناهنده میشدند با پیشانی باز آنها را پذیرفته و حتی دیگران را نیز تشویق مینمودند که در بیرون کشور (به ایران ، پاکستان و غرب ) مهاجرت نمایند به دلیل اینکه گویا دین شان در خطر است.
از مردم عوام ما که از کشور فرار مینمودند همسایگان ما با ایجاد کمپ ها در سرحدات کشور ما استقبال نموده و آنها را تحت رهبری جریانات ، تنظیم ها و احزاب سیاسی که قبلآ به خاطر حفظ منافع خود شان ایجاد کرده بودند تربیه نظامی نموده و مجددآ به خاطر جنگ علیه دولت آن وقت به کشور ما می فرستادند و از طریق رهبران تنظیم ها و احزاب وابسته به خود شان هدایت میدادند که به مجرد داخل شدن به کشور ، پل ها را تخریب نمایند ، مکتب ها را بسوزانند ، متعلمین و معلمین را بکشند تا اینکه در قدم اول فرهنگ ما را نابود ساخته و فرهنگ استعماری خود را بالای مردم ما تعمیل نمایند و مردم ما هم در حالت عدم فهم سیاسی و با احساسات محدود عقیدتی و مذهبی شان و عقده های سیاسی که در مقابل دولت بی تجربه کشور ما گرفته بودند ، هدایات رهبران شان و بیگانگان را در وطن خود عملی میکردند.و این نیرو ها نه تنها بر علیه دولت وقت و نابود ساختن فرهنگ و اقتصاد کشور در نبرد بودند حتی به خاطر خوشنودی بیگانگان و حتی جهت حفظ و توسعه منافع سیاسی ، نظامی و اقتصاوی تنظیمی شان علیه یکدیگر نیز جنگ مینمودند که در هر حالت ملت ما تلفات داده و نا آگاهانه جان های شیرین خود را از دست میدادند.
و این حالات نا میمون و فلاکت بار جامعه ما تا سال های ۱۳۸۰ هجری شمسی قسمی دوام نمود که روز به روز با گذشت زمان بد تر گردیده و به شکل مدرن تر از طرف مدیران محلی و بین المللی حمایت گر تنظیم ها ، سازمان ها و احزاب متذکره فوق رهبری میگردید.و در اثر جنگ های ذات البینی این نیرو ها در پایتخت کشور ، شهر ها و قریجات ، ملت و کشور ما تلفات جانی و مالی بزرگی را متقبل شدند و دامنه این وضعیت بحرانی کشور با گذشت زمان وسعت پیدا میکرد و بد امنی و مصیبت های فراوانی دامنگیر ملت و کشور میشد.
ادامه دارد…

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18111

Posted by on تیر ۲۷ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت