ففتا

معجزه زبان ترکی در در ګفتار و نوشتار اعداد

معجزۀ اعداد در زبان تورکی (حفظ قاعده خواندن و نوشتن اعداد یازده تا نوزده)
در «تمام زبان های دنیا» هنگام خواندن و نوشتن (به حروف) اعداد از شمارۀ یازده تا نوزده، رقم یکان و دهگان اعداد جابجا شده و قاعده ای که در خواندن و نوشتن اعداد از بیست تا یکصد رعایت شده است به هم خورده است. مثلاً در زبان فارسی هنگام نوشتن و خواندن عدد هفده ابتدا یکان عدد (هفت) را می نویسیم و سپس دهگان را (ده) یعنی (هفت + ده)، ولی از عدد بیست تا صد، هنگام نوشتن و خواندن عدد قاعده مشخصی وجود دارد، یعنی ابتدا دهگان و سپس یکان را می خوانیم.
برای مثال در عدد بیست و پنج ابتدا دهگان (بیست) را خوانده و سپس یکان (پنج) را می خوانیم و یا در عدد «پنجاه و دو» ابتدا دهگان (پنجاه) و سپس یکان (دو) را می خوانیم. پس مشاهده می شود که از عدد بیست تا یکصد خواندن و نوشتن اعداد با قانون و قاعده مشخصی انجام می پذرید. یعنی ابتدا دهگان و سپس یکان را نوشته یا می خوانیم ولی از عدد یازده تا نوزده این قاعده به هم خورده است و جای یکان و دهگان در هنگام نوشتن یا خواندن عدد عوض شده است.
در زبان های دیگر و در تمام زبان های دنیا به جز زبان تورکی نیز این اتفاق افتاده است و از عدد یازده تا نوزده نظم و قاعده در خواندن و نوشتن اعداد به هم خورده است. مثلاً در زبان انگلیسی (و دیگر زبان های دنیا) همانند زبان فارسی از عدد بیست تا یکصد موقع خواندن و نوشتن اعداد قاعده یکان و دهگان رعایت شده است. مانند عدد هفتاد و شش (Seventy-six) ابتدا دهگان (Sevent) را می خوانیم و سپس یکان (Six) را. اما از عدد یازده تا نوزده این قاعده به هم خورده است. مثلاً در عدد شانزده (Sixteen) ابتدا یکان (Six) را خوانده و سپس دهگان(teen) را می خوانیم.
همانطور که در گفته آمدیم در دیگر زبان های دنیا نیز این بی نظمی موقع خواندن و نوشتن از عدد یازده تا نورده وجود دارد، ولی استثناعاً در زبان تورکی این نطم و قاعده در تمامی اعداد از یازده تا یکصد حفظ شده است و هیچ فرقی در خواندن و نوشتن اعداد یازده تا نوزده و بیست تا یکصد وجود ندارد.
برای مثال:
– اون بیش (پانزده): ابتدا دهگان (اون) سپس یکان (بیش) را می خوانیم.
– ییتمیش تورت (هفتاد و چهار): ابتدا دهگان (ییتمیش) سپس یکان (تورت) را می خوانیم.
– اوتوز ییتی (سی و هفت): ابتدا دهگان (اوتوز) سپس یکان (ییتی) را می خوانیم.
همانطور که می بینید در زبان تورکی این نطم و قاعده در تمامی اعداد از یازده تا یکصد حفظ شده است و هیچ فرقی در خواندن و نوشتن اعداد یازده تا نوزده و بیست تا یکصد وجود ندارد.
این است قدرت زبان تورکی که در بین تمامی زبان های دنیا بی نطیر و مستثنا می باشد.
برگرفته شده از صفحه فیسبوک: مفاخر آزربایجان

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18123

Posted by on مرداد ۶ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, زبان. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت