ففتا

“زیر چادری” زنان اوزبیک را با “زیر چادری” اعضای اناث خانواده تان به اشتباه گرفتید!

جناب هارون امیرزاده؛ شما “زیر چادری” زنان اوزبیک را با “زیر چادری” اعضای اناث خانواده تان به اشتباه گرفتید!
نوشته از داکتر همت
چهره جاسوس “دو لبه” و ماجراجوی روانی هارون امیرزاده را اهل انترنت بخوبی میشناسند.
ایشان در زمان حاکمیت ببرک کارمل در انستیتوت جدیدالتشکیل علوم اجتماعی توسط شوروی ها استاد و یکی از نوکران سرسپرده کی جی بی بودند. با آمدن مجاهدین در قدرت به جمعیتی ها پیوستند اما بعداز رانده شدن از دربار جمعیت، چند وقتی “دعاگوی” استاد عطا شدند. با اینهمه تغییرات ۱۸۰ درجه ئی، آنچه در مغز کوچک شان ثابت است همانا اوزبیک ستیزی و تورک ستیزی میباشد.
از دستاورد های برون مرزی شان میتوان از ادامه مسلک جاسوسی شان ولی این بار به نفع انگلیس ها یادآوری نمود:
(هارون “امیرزاده” همین اکنون در سرویس های اطلاعاتی انگلیس مصروف کار بوده و در شبکه های نظامی انگلیس به حیث استاد سرگرم وظیفه است‌.او سربازان وافسران انگلیس را که عازم مأموریت در افغانستان است تر بیه مینماید.) متن بین قوسین از کامنت یک دوست فیسبوکی برداشته شد.
هارون امیرزاده وقتی قلم خود را برای ستیزه جویی با اوزبیک ها در دست گرفت، مستی و جنون در مغز علیل او موج زده و دیگر شرافت، آبرو و حیثیت را زیر دامن “مادر اولادها” محصور مینماید و به مانند درنده خویان به هر طرف دندان می افگند. خوانندگان با چرندیات بیشمار ایشان آشنائی دارند. ما هم درین لق لق ها اهمیتی قایل نبودیم و وقت خود را صرف غوغای عقب کاروان نمیکردیم اما اینبار بخاطر معرفی بیشتر چهره بی خاصیت او نگاهی به عقب کاروان افگندیم و بخاطر نمایش اخلاق اجتماعی هارون اشاره هایی به کارنامه هایش داشتیم تا دیگران با چهره این جاسوس روسی و انگلیسی آشنائی بیشتر پیدا کنند.
هارون امیرزاده اینبار برگشت جنرال دوستم را محور عقده گشایی خود قرار داده با عقده گشایی نه تنها به هر طرف دندان انداخته است بلکه با گشودن راه ورودی بسوی “زیرچادری” اهل خانواده خود، سخن از “زیر چادری” زنان اوزبیک بمیان آورده است. او مقاله یی را تحت عنوان (تاجیکان نباید از ترس فاشیزم زیر چادری زنان اوزبیک پناه ببرند ) نوشته وبا گستاخی بیشرمانه به تمام اوزبیک ها توهین نموده است.
این آدم عقده یی و روانی اگر زن، مادر و خواهر خود را اندکی ارج میگذاشت، هیچ گاهی به زنان اوزبیک توهین نمیکرد!
جناب؛ چادری زنان اوزبیک آنقدر بی حفاظت و بی صاحب نیست که هرکس گریزی در زیر آن پنهان شود! شما زیر چادری زنان اوزبیک را با زیر چادری اهل خانواده خود اشتباه گرفتید که زمانی پناهگاه افسران کی جی بی بود و حالا جای گرم و نرم برای افسران استخباراتی انگلیس هست. البته شما هم میدانید اصول ماموریت یک جاسوس را که مرز اخلاقی را نمیشناسد!
اگر شما اختلافاتی با رهبران تاجیک دارید یا با جنرال دوستم دارید میتوانید آنها را مخاطب قرار داده و انتقادات و اعتراضات خود را مطرح کنید اما به میان کشیدن چادری زنان اوزبیک یا هر زن آزاده افغانستان بیانگر بداخلاقی و”سستی خاک شما” است. شما در تمام نوشته های خود تنها و تنها عقده گشایی برعلیه اقوام دیگر بخصوص اوربیکها میکنید اما هیچ گاهی راه حل قضایا را نشان نمیدهید یاکه فاقد چنین اندوخته هستید!
حالا که به هر اسم و رسمی و با همه نواقص آن فضای همسویی و هم پذیری در بین رهبران اوزبیک، تاجیک، هزاره و برخی از پشتونها در حال شکل گیری هست، شما کمر خود را برای توسعه نفاق و شقاق بسته اید. من تا هنوز منظور اصلی تانرا نفهمیدم! اما یک چیز را برایتان اطمینان میدهم که با این توهین هایتان هیچ اوزبیک قلم بدست را تحریک نخواهید توانست تا در سطح اخلاق شما چادری زنان شرافتمند تاجیک را زیر نوک قلم خود بیاورند و خواسته کثیف شما را برآورده سازند!
انسانهای بی غرض و بی مرض خواستار تفاهم، همپذیری و اتحاد اقوام مختلف و محترم کشور هستند.
در اخیر برایتان هوشدار میدهم که اختلافات خود را با افراد و اشخاص از طریق انتقادات سازنده توام با ارایه نظریات سازنده حل بسازید و به چادری زنان تشبث غیراخلاقی نکنید. در غیر آن کان و کیف و جل و پوستک تان به نمایش خاص و عام قرار خواهد گرفت !!!
ختم
نوت: هر کسیکه در کامنت خود به اقوام توهین کنند، کامنت شان حذف و خود شان به آشغال دانی انداخته میشود.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216956101797725&id=1321544603

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18128

Posted by on مرداد ۷ ۱۳۹۷. Filed under اخبار ففتا, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت