ففتا

یازدهم سپتمبر

تاریخ یازدهم سپتمبر
محئد صالج اکبری
کشور های عقب ماندهء همچون افغانستان که سرشار از منابع طبیعی بوده و دارای ارزش ستراتیژیک نیز استند، همیشه مورد تاخت و تاز و توجه خاص کشور های بزرگ استعماری قرار گرفته و صدمات بزرگی را متحمل شده اند.

کشور های غربی به خصوص آمریکا ، بعداز ختم جنگ سرد جهانی ،.به صورت قدرت یکه تاز بالای ممالک عقب ماندهء مثل افغانستان مستقیمآ دست اندازی را آغاز نمود.

کشورهای استعمارگر در دو دههء اخیر قرن بیستم با سازماندهی جنگ های داخلی بین دولت افغانستان و گروه های مخالف آن (گروه ترورستی طالبان) ، بنام حمایه و کمک های نظامی به دولت افغانستان به شکلی از اشکال کوشش نمودند تا با تاکتیک های متفاوت حاکمیت خود را توسعه دهند.

بنآ با ایجاد نفاق و تضاد های زبانی ، قومی ، مذهبی ، منطقوی و سیاسی در داخل افغانستان سعی نمودند تا با تشدید تشنج و بحران های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و با افزودن جنگ های داخلی در بین مردم ، به مقاصد سیاسی و اقتصادی خود برسند.

ازینکه منافع خاص کشور های استعمارگر در آنزمان ، توسط حکومت تنظیم های مذهبی و گروه ترورستی طالبان نتوانست برآورده گردد ، بنآ در پی راه های بهتر و موثر تر برآمدند.

چون خصلت استعمارگران ، این است که نخست با افروختن جنگ های داخلی و دادن تلفات جانی و مالی در کشور ها با ایجاد وحشت و دهشت درآنجا ، مردم آن جامعه را قسمآ از وطن شان فرار داده و قسمآ به فساد های مالی و اخلاقی آلوده میسازند و متباقی را به اندازهء تحت فشار های روانی ، اجتماعی و اقتصادی قرار میدهند که آنها به جزء از امرار حیات فامیلی و زنده ماندن شان به چیز دیگری فکر کرده نتوانند.

در آغاز قرن بیست و یکم با طرح حادثه یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ در امریکا ، مرحلهء جدید و مدرن تهاجم رسمی به افغانستان آغاز گردید که به ملت مظلوم افغانستان نهایت تآثر بار و غم انگیز است.

با طرح حادثه مذکور دکتورین اقتصاد استعمارگران ، توانستند با یک تیر چندین فاخته را شکار کنند.

نخست به ملت و مالیه دهند گان آمریکا هشدار دادند که اگر ما پول بیشتری در کشور های مورد نظر مصرف نکنیم ، حتی دشمنان ما در داخل خاک ما آمده و ما را هدف قرار میدهند.

چون برج های تجارت بین المللی در امریکا ، مرکز روابط تجارت جهانی بود ، بنآ مردم از تمام کشور های بزرگ دنیا به خصوص از جامعهء اروپا در آن جا مصروف امور تجارتی بودند که تعداد کثیری از کشته شدگان نیز از اروپا و سایر کشور های دیگر بودند.

همچنان طبق بعضی شایعات ، قبل از زمان وقوع حادثهء مذکور تعداد کثیری یهودی های مصروف در برج های مذکور و همچنان شخصیت های مهم تجاری دیگر آنجا را ترک نموده بودند.

از همه مهم تر اینکه زمینهء مداخلهء قانونی کشور های غربی و امربکا در افغانستان گویا به منظور از بین بردن طالبان به شکل رسمی مساعد گردید.

با مجوز قانونی بین المللی تعداد کثیری از کشور های غربی به سردمداری آمریکا بالای افغانستان هجوم آورده و با سقوط دادن طالبان ، در طی یک جلسه خاص در شهر بن آلمان با جا نشین ساحتن دولت دست نشاندهء خویش تحت ریاست حامد کرزی در کابل ، تسلط نوین را در افغانستان آغاز نمودند.

با شروع کار حکومت حامد کرزی ،تمام ولایات افغانستان بین آمریکا و شرکآ غربی آن تقسیم گردیده و هرکدام شان قرارگاه های خویش را درنقاط مهم ولایات به نام تیم های باز سازی ولایتی(PRT) رسمآ ایجاد نموده و آزادانه به فعالیت های دلخواه خویش آغاز نمودند.

قرارگاه های خاص و پایگاه های نظامی آنها دقیقآ در مناطقی ایجاد گردید که دارای ثروت های خاص طبیعی و ارزش اقتصادی زیادی بودند.

مثلآ طبق شایعات و تبصره ها با ایجاد قرارگاه خاص در ولایت هلمند ، توسط متخصصین خود به استخراج و انتقال مخفی معادن یورانیوم آن منطقه پرداختند که ارزش آن صد ها برابر بالا تر از مصارف آمریکا به افغانستان خواهد بود .

و از طرف دیگر ولایت هلمند را به بزرگترین منطقهء کشت تریاک و تولید ایروئین تبدیل نمودند که این پروسه به مردم افغانستان و منطقه و در سطح جهانی به تمام ملل جهان به خصوص اروپا چقدر زیانبار بوده است.

همچنان طبق اظهارات شواهد عینی از مناطق جنوبی مزار شریف ، شبانه موتر های بزرگ تریلری پر از مواد طبیعی در قرارگاه امریکایی ها به میدان هوایی انتقال یافته و از آنجا به جا های مطلوب انتقال داده میشد.

و همچنان به اساس تبصره های دیگر بزرگترین احجام سنگ های قیمتی به ارزش ملیون ها دالر از افغانستان به خارج انتقال داده میشود که هیچ مرجعی مانع این کار شده نمیتواند.

بالآخره طبق گمانه زنی ها ، قرار پالیسی جدید امریکا ، بنام پروسه صلح در یک قسمت افغانستان حکومت قرون وسطی یی طالبانی ایجاد شده و در قسمت دیگر آن حکومت دکتاتوری یک گروه خاص مافیایی حکومت خواهد نمود تا از طریق آنها ، تمام داشته های کشور به غارت برده شود.
عرض حرمت
اکبری
۲۱٫۰۶٫۱۳۹۷

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18200

Posted by on شهریور ۲۴ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت