پاتریس لومومبا؛ نخست‌وزیری که در اسید حل شد

پاتریس لومومبا مردی از تبار آزادی خواهان و انقلابیونی بود که بخاطر رهایی مردم ووطنش کنگو مبارزه بی امان کرد ،وتا پست نخست وزیری بشکل منتخب آن رسید ولی جهانخواران امپریالیستی او را دستگیر کردند ، شکنجه اش کردند، بدن گوشتی و استخوانی اش را با اره قطع قطع کردند ، بالایش اسید پاشیدند و آنگاه هم سوزاندنش…..این است رسم دموکراسی در جهانی که ما زندگی میکنیم….

تا این که بالاخره حدود نیم قرن بعد از این واقعه، ژرار سئورت، مامور نظامی بلژیک اعتراف کرد که او و همکارش پس از قطعه‌قطعه کردن جسد پاتریس لومومبا و دو وزیر وفادارش، آنها را در اسید سولفوریک انداختند و بقایای اجساد را هم در آتش سوزاندند.

ژرار سئورت (Gerard Soerte) افسر نظامی بلژیکی می‌گوید در سال ۱۹۶۱ و پس از اعدام پاتریس لومومبا، نخست وزیر منتخب مردم کنگو و دو وزیر کابینه‌اش، وزیر کشور کاتانگا با او تماس گرفت و گفت: “شما کشته‌اید، شما هم جسد را سر به نیست کنید. برای من مهم نیست که چگونه این کار را می‌کنید.”

ژرار سئورت: “دو روز آنجا بودیم. کارهایی کردیم که حیوان هم چنین نمی‌کند. برای همین هم تا خرخره مشروب نوشیده بودیم تا زیاد متوجه آنچه انجام می‌دهیم نباشیم.”

انتشار این مدارک و اظهارات شخصی افسران نظامی بلژیک و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) در ۱۵ سال گذشته به محققان اجازه داد از سقوط دولت لومومبا آن هم تنها ۶۷ روز پس از به قدرت رسیدن رمزگشایی کنند تا جایی که لودو ویته ( Ludo De Witte) برجسته‌ترین نویسنده بلژیکی در این زمینه، قتل پاتریس لومومبا را ” بزرگترین ترور سیاسی قرن بیستم” بنامد.

پس از آشکار شدن این اسناد دولت بلژیک در فوریه سال ۲۰۰۲ از مردم کنگو رسما عذرخواهی کرد.

در دسامبر سال ۲۰۱۳، یعنی بیش از نیم قرن پس از قتل لومومبا، بالاخره دادگاهی در بلژیک با تحقیق دوباره در مورد ۱۲ نفر از مسئولان مستقیم اعدام پاتریس لومومبا موافقت کرد.
با از بین بردن لومومبای انقلابی و همسنگران او غول امپریالیزم نتوانست جلو مبارزات آزادی خواهانه مردم و ملت ها را بگیرد…..این مبارزه بی امان ادامه دارد و خلق های جهان به حقوق حقه شان که همانا تعیین حق سرنوشت است رسیدنی هستند.
در کشور ما هم زورمندان و دولت داران فاسد تلاش میکنند با حزف فزیکی وطن پرستان و انقلابیون جلو این سیل خروشنده را بگیرند لیک بیخبر از اینکه جای هر انقلابی را دها و صدهامبارز دیگر پر میکند.

انجنیر حفیظ ا له حازم
هالند

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, close-up
Opmerkingen

تلاش برای دمکراسی

بلژیکیها وامریکاییها منفورترین مردمان تاریخ اند واساسا جنایت کارند

Beheren

LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden۱۵ m

Mahmood Majidi

روح مرد مبارز شاد و یادش گرامی باد .

Beheren

LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden۸ m

M Suliman Roshandel

روح این مرد مبارز شاد

Beheren

LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden۶ m

اسحق شمسی

دنیای ما ،دنیای طبقاتی است ،طبقات فرادست” استعماری” برای نابودی طبقه ی فرودست از هر شیوه ی زورو زر وتزویر وارعاب وتطمیع وشکنجه، کار می گیردواین دردی ست جانکاه برای بشریت آگاه.
پاتریس _از شمار آزدایخواهان جسور بود که نامش تا ابد درتاریخ آزادی خواهان درج وپایاست وباقی می ماند.

Beheren

LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden۴ mBewerkt

رحمکیان دهه چی‎ heeft hier een opmerking bij geplaatst.

 

گپ میان دروازیهاوخاهانیهاست!
مرکزولایت درواز؛نسی باشدیاخاهان؟
پیشنهادمن:نام ولایت دروازباشد،مرکزخاهان!؟

Opmerkingen

Mousavi Alimorad

مایمی هم میشه یکی از گزینه ها باشد،
۱

Beheren

LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden۳ d

رحمکیان دهه چی

مایمی نفوس زیاد است و مساحت کم ؛ ممکن نیست ؛ گزینه بعداز خاهان تنها ” ودراغ ” است ؛ آنهم باید زمینهای که زیر ساختمانی میایند خریده شوند ؛ تا صاحبان شان زیان مند نشوند

Beheren

LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden۳ dBewerkt

Khoshnazar Nazari

آوا زهای سری چوک است ماما جان برای انتخابات پیشرو آز طرفی اشراف غنی وگرنه دوتاه ولایت درشمال میخاهد یکتا بسازد همیشه دمبالی فریب نیرنگ است
۱

Beheren

LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden۳ d

رحمکیان دهه چی heeft geantwoord۱ antwoord

Nsrullh Salh

چه شده باز درواز ره ولایت میسازید؟؟
۱

Beheren

LeukMeer reacties weergeven

Beantwoorden۳ d