ففتا

خطاب به اقای محترم محمد اشرف ( غنی) ریس جمهور منتخب دولت اسلامی افغانستان

خطاب به اقای محترم محمد اشرف ( غنی) ریس جمهور منتخب دولت اسلامی افغانستان :
——————————‘————–:
اقای غنی درست است شما چهار سال قبل از امروز در اثر انتخابات براساس رای مردم به نسبت اینکه شما شخص متفکر جهان بودید مورد اعتماد مردم قرار گرفتید و در کرسی ریاست جمهوری افغانستان منتخب شدید تا شما بتوانید در زخم های ناسور چهل ساله مردم ما مرحم گذشته از تجارب و اندوخته های علمی وکاری متعدد تان در ساحات بین المللی استفاده معقول شود و این را درک میکنیم برای یک شخصیت حقیقی سیاسی دیگر بدون داشتن تجربه در (چوکات حکومت وحدت ملی )او هم کشوری چون افغانستان خیلی دشواری های سیاسی و ملی ممکن موجود باشد اما شما تجارب سیاست دنیا را داشید ما امیدوارم بودیم که مشکلات ها را یک پی دیگر مهار خواهید ساخت: طوریکه دیده شد مشکلات مردم ما با امدن شما نه تنها رفع نشود بلکه بالای ان مشکلات ها زخمی های جدید علاوه گردید ما قبول میکنیم که شما در چوکات حکومت وحدت ملی با جریان های سیاسی جهادی و شخصیت های حقیقی متفاوت عقیده و قوماندانان تنظیمی ها و دلالان قومی دزدان ومافیای های متعدد در داخل حکومت و در بیرون حکومت با گروه های تروریستی و همسایه های نا اهل تان در گیر مبارزه بودید میتوانتسید با یک تیم کاری متعهد و مشاورین قوی مسلکی وطندوست در برابر این همه ناملایمت های مختلف مبارزه نموده دارای یک برنامه ملی وطندوستی و در تحکیم وحدت ملی امورات حکومت داری را تنظیم میکردند :
شما نه تنها این این کار های بشکل خوب انجام داده نتونستید چرا زیرا :
# ا اول افراد درست ومعقول و متعهد را در اطراف تان بمثابه مشاورین که مورد اعتماد حقیقی مردم بوده باشد را بکار نگماشتید بر عکس چند مهره سوخته بد نام نشنلیست وعقده مند را صاحب صلاحیت ساختید ایشان نه تنها کار مفید را به حق وطن و مردم و به نیک نامی شما آنجا ندادند بلکه پروسه حکومت شما را بد نام و کشور را به نابودی کشانیدند
# شما در جریان سه سال اول حکومت داری تان در تعین اعضای کابینه، والی ولایات ها با ریس اجراییه تان به توافق نرسیدید در کشور بالای بحران بحران دیگر را علاوه ساخته بی اعتمادی مردم قرار گرفتید هر روز سپری شد فاصله مردم از حکومت شما اضافه شد :
#پارلمان شما خود یک نهاد عملکرد خلاف قانون مبدل شد اعضا پارلمان شما خود به ایجاد ناامنی ها انتقال و زمینه فعالیت تروریستان ،منبع فساد ،و به تقرری های نا مناسب با افراد ناشایسته دست زدند :
# در وزارت های ستکوری امنیتی شما افراد ناسالم و دزدان درجه یک از قبیل سلاح فروشان ،مافیایی تیل فروشان ،سارقین اعاشه و باطه سربازان کشور را در وزارت خانه های امنیتی بکار گماشته شد وکنترول وجود نداشت سرباز در خط اول علیه دشمن می رزمد نان خوردن و مهمات کافی در سلاح خود ندارد سرباز شهید میشود قوماندان های امینه ودیگر مسولین پول اکرامیه انها را بوقت وزمانش نمیپردازد فامیل های شهدا در دروازه های پولیس سرگردان است ارگان های کشفی واستخباراتی خود بعضا از وضعیت موجود بمقامات بالای شان راپور میدهند از مقامات بالای رسیده گی نمیشود و خود ارگان استخباراتی در جرایم در ولایات شریک هستند کنترول امنیت ملی وجود ندارد:
#ارگان های عدلی و قضایی شما فاسد ترین ارگان های عدلی و قضایی در جهان است با وجودکه طی مصوبه ها و وامر شما معاشات شان قابل ملاحظه افزایش یافته است ولی بی تاثر است در برابر هر قضیه تا که پول گرفته نشود اصلا توجه به او دوسیه صورت نمیگرد خلاصه تا متهم پول ندهید نزد ارگان های عدلی و قضائی با وجود بی گناه بودن اش به قول معروف شیر سیاه است گنهکار است اگر شدید ترین جرم را انجام داد پول داد مطلق بی گناه است :
#ارگان های استخباراتی و کشفی شما غیر فعال است در ولایات شما برای نهاد اوپراتفی پول اوپراتفی داده نمیشود تا از آن ها در جهت کشف پلان های دشمن استفاده شود فقط پول اوپراتفی از طرف وزیر ،روسای مرکزی وزارت خانه ها و قوماندنان های امنیه حیف و میل میگردد در این حالت شما چطور میتوانید از پلان های دشمن آگاه شوید بر عکس دشمن تان هزاران امکانات در اختیار دارند تا از پلان های شما آگاه شوند”
# شما در طی چهار حکومت تان نتوانستید گروه طالبان را به جامعه جهانی و در راس آمریکا یک گروه مطلق تروریستی است معرفی کنید نظر به اظهارات خودشما در طی چهار سال حکومت داری تان ۴۵۰۰۰ نفر از افراد مسلح دولتی شما کشته و صدها هزار زخمی گردیده وشاید هم صد ها هزار افراد ملکی کشته شده این چگونه طالب را مخالف سیاسی میدانید که منسوبین دولت را به بیرحمانه ترین وفجیع ترین شکل قتل عام میکند برای نیروهایی امنیتی شما هیچ انگیزه سیاسی و دشمن سیتیزی علیه طالب وجود ندارد مدیریت نظامی قطعات زیر صفر قرار دارد دها بار دیدیم در برابر پنجاه طالب یک هزار نیرو دولتی تاب مقاومت را نداشته است :
# در راستا اقتصادی هم کدام دست آورد عملی ندارید در سال ۲۰۱۴ قیمت یک دالر ۵۲ افغانی بود و فعلا ۷۶ افغانی شده است اکثریت مطلق مردم بیکار هستند پروژه های انکشاف تطبیق نمیشود در این بخش تمام هیاهوی ها روی کاغذ ترسیم شده است از قبیل پروژه لاجورد،تاپو،وغیره گمرکات شما همه در اختیار مافیا است بیست فیصد عواید به واردات دولت تحویل نمیشود بیکاری به اوج خود رسیده جوانان در صف گروه های تروریستی جهت تامین اعاشه فامیل اش میپیوندند:
# درست است یک تعداد رهبران و تکه داران قومی که منبع نا امنی در کشور اند از صلاحیت های غیر قانونی اش عزل کردید و کار خوب کردید اما در این مورد برخورد دو گانه هم نمودیدکاشکی این اقدام همه شمول میشد از دید من این ها کافی نیست اولویت کاری تانرا در تامین امنیت میبایست بخرچ میدادید همین اکنون بیش از هفتاد فیصد خاک کشور در کنترول طالب است در حالیکه در ۲۰۱۴ نود فیصد خاک در اختیار دولت بود تعمیر های ولسوالی های همه ولایات در حصار ها قرار داشته تحت محاصره دشمن قرار دارد شاهراه نمبر یک همه ناامن و قطار های ا کمالاتی نیرو های نظامی به اسانی عبور کرده نمیتواند :
# شورای صلح از بدو ایجاد اش یک نهاد باطل وبی اثر و یک تعداد افراد مفتخور را در آنجا جمع کرده اید با مصارف ملیون ها افغانی که دارند کاملا بی عهده است هیچ نقشی در پروسه صلح نداشته و ندارند :
# شما اقای ریس جمهور هزاران سرباز و سایط نقلیه ومهمات وروغنیات نیروها نظامی را در تامین امنیت رهبران جهادی و تنظیمی از چوکات وزارت خانه های امنیتی در اختیار آنها قرار دادید و برای انهای دولت شما باج میدهند اگر او امکانات در اختیار نیرو های امنیتی باشد یک قوت چندین هزار نفری را تشیکل میدهند که میشود بشکل بهتر در برابر تحرکات تروریستان استفاده کرد:
# شما اقای اشرف غنی میتوانیستید درطی چهار سال حکومت تان مشکل مرزی خودرا با پاکستان حل میکردید و همچنان میتوانیستید با استراتیژی دقیق نظامی و معقول تان طالبان را از بین برده و یا نهایت تضعیف میکردید وقت که شما حکومت را تسلیم گرفتیددر تمام افغانستان ۲۵۰۰۰ هزار طالب موجود بود ودر صفحات شمال از پنجاه گروپ بیشتر وجود نداشت آنوقت روزانه از سه الی شش نفر منسوب عسکری شهید و زخمی میشد در حالیکه فعلا در یک روز الی ۲۰۰ نفر شهید میشوند متوجه باشید آنوقت نیز نیرو های امنیتی افغان در خط اول بودند نیرو های ناتو در عقب نیرو های افغان قرار داشت بعضا حمایت هوای میکردند وبعضا دشمن را نیز همجنان اکمال میکردند :
# در سیاست تان اولویت بندی نکردید بعد از حصول قدرت همزمان به ریفورم ها اصلاحات دورنی خواستید بپردازید به نظر من اولتر از همه امنیت تامین شهروندان مهم بود وقتکه جنگ فروکش و یا خاتمه میافت میشد تمام جنگ سالاران را به محکمه معرفی میکردید و تمام دارایی های آنها مصادره میکرد آن وقت هیچ کدام شان سر بالا کرده نمیتوانیست و مردم هم به مراتب پشتبانی خود را از شما اعلام میکردند:
با عرض ادب شمه از نواقصات را در حکومت شما دیدم و وی را بازگو کردم امیدوارم نا راحت نشوید به عقیده و،صداقت و ایمانداری شما در ساختن یک افغانستان نوین ،مترقی ،وخود کفا باور دارم اما رسیدن به این ارمان مقدس حوصله مندی و از خود گذاری درایت عام وتام نیز نیاز است
احترام محمدافضل امام زاده

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18653

Posted by on بهمن ۱۵ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, مطالب برازنده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت