ففتا

معلومات کوتاه در بارهٔ غذا و تغذی:
ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــ

درین اواخر برنامه های زیاد ونوشته های فراوان پیرامون غذا وتغذی را می بینیم،می شنویم ومی خوانیم که بسیاری ازآن ها یابرپایهٔ تبلیغات تجارتی استواربوده وازسوی مافیای جهانی تجارت غذا سازمان دهی شده ویااز جانب بعضی اشخاص فاقدصلاحیت علمی به بیننده وشنونده عرضه می شودکه برای صحت انسان ها نتنها مفید نیست بل که مضر هم می باشد؛ روی همین دلیل تصمیم گرفتم تا مطلب کوتاهی درین رابطه به خدمت دوستان تقدیم کنم.
٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭

برای زنده ماندن، هرجانداری به خوردن غذا احتیاج دارد.
اگر تغذی به شکل درست صورت گیرد، دوام حیات با صحت مندی توام بوده ولی در صورت تغذی نادرست مشکلات صحی به وجود آمده وحتا باعث مرگ های زودرس می شود.
وقتی که به رکلام های روی بسته های موادخوراکی ویا نوشیدنی ها دقت کنید بدون تردید به توصیف مبالغه آمیز وگاهی کاملن دروغ برمی خورید ویاهم اگر به اعلانات بازرگانی توجه عطف نماییدبه عین موضوع رو به رو می شوید.
دربسیاری ازبرنامه های رادیویی،تلویزیونی و نوشتاری نیزچنین معلومات نادرست ارایه می گردد که این تبلیغات گمراه کننده گاهی هم ازسوی بعضی ازهم وطنان ما کاپی شده وبه گمان خدمت به دیگران باحسن نیت بازپخش می شودکه این کارخیراندیشانهٔ دوستان به نفع همان اشخاص سود جو ختم می شود ، نه به سود دوستان شان.
اگربه تبلیغات گوناگون ومتعددی که دربارهٔ انواع مختلف مواد خوراکی،میوه جات، ترکاری هاونوشابه هاصورت می گیرددقت کنیم این نکات توجه مارابه خودجلب می کندکه
گویا فلان غذا،میوه،ترکاری ویا فرآاوردهٔ غذایی چنان حکمتی دارد که خوردن آن انسان را ازهمه آفات ارضی وسماوی نگه داشته ونیزباعث درازشدن عمر می گردد؛ وگاهی هم به صورت واضح ادعا می کنند که خوردن فلان محصولی باعث تداوی سرطان،سل،مرض شکر، تکالیف روحی،فرط فشارخون ،تزاید نیروی جنسی، …وغیره می شودکه این ادعاها پایهٔ علمی ندارند؛ زیرااگرچنین می بود مدعیان این ادعا پیش ازدیگران خودازین معجزه بهره می جستند.
هدف از توضیح مطلب فوق چیست؟
انسان های روی زمین ،در محل زنده گی خود انواع واقسام موادغذایی،میوه جات وترکاری های مخصوص جغرافیهٔ خودرا دارند که اگر ازآن ها طور متوازن ودرست استفاده کنندبرای صحت مند زیستن شان کافی ست،طورمثال در کشورما میوه،سبزی وحبوبات بسیاری ازمناطق دنیا بنابر ویژه گی اقلیمی وجود ندارد مگر استفاده از محصولات وپیداوار محیطی خودما برای سالم زیستن کافی ست.
ویتامین ومنرال هایی که درپالک،گلپی،کلم،شلغم،کچالو،گندنه،خولفه،ترایی،بادنجان سیاه ،رومی ماش،نخود،باقلی جواری،،کنجد،زغر ومیوه جات مختلف محیط زیست ما موجوداند وبه آن توافق هم داریم برای ما بسنده اند به شرطی که از آن هاطورمطلوب استفاده کنیم.
درخصوص خوردن گوشت،روغن، شکر، فرآورده های آردونمک اندکی باید مکث کنیم وآن را نظر به سن وسال،طرز زنده گی روزمره،چاقی ولاغری ومواردی ازین قبیل بایدعیارسازیم .خوردن میوه جات وترکاری باب،گوشت ماهی ومرغ برای هرسن وسال مناسب بوده ولی درخوردن گوشت گاو گوسپند درسنین بالا بهتراست دقت شود.
باید دانست که درتحقیقات جدید ،ضرر شکر بیشتراز ضرر روغن ثابت شده ومصرف زیادنمک وفرآورده های آرد نیز مضردانسته شده است.
اگر موضوع را جمع بندی کنیم به این نتیجه می رسیم که:
٭ ـ آن چه درمحیط خود داریم، برای بقای حیات وزنده گی سالم کافی ست،به شرطی که طوردرست ازآن ها استفاده کنیم،
٭ ـ پرخوری به صحت ما مضراست،به خصوص درسنین بالا.
خیلی کسانی رابه یادداریم که،باافراط درخوردن دوپیازه حیات خودرا به خطر انداخته اند،
٭ ـ گاه گاهی خودرا گرسنه نگه داریم تا وجود ما از چربی های ذخیره وی مضر در بدن استفاده کند وآن را به مصرف برساند،
٭ ـ به خاطردراز ساختن عمر ،کدام فورمول واضح ومشخص ومینوی غذایی ثابت وجود ندارد ازین روهر یکی ازشخاص دارای عمرزیاد،سبب درازی عمر شان را مربوط به عوامل واسباب جداگانه دانسته اند نه مربوط به یک عامل واحد ویا تغذی هم گون ومشخص که این نیزبه نادرست بودن تبلیغات یادشده دربالا گواهی می دهد.
به امید صحت مندی تان!۱

Short URL: https://www.turklar.com/?p=18727

Posted by on اسفند ۲۶ ۱۳۹۷. Filed under تازه ها, صحت و سپورت. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2019 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت