ففتا

اینجا چرا چنین بود وآنجا چرا چنان ؟

دکتور غلام سرور سخا
جمعه ۳۰ آگست ۲۰۱۹
Ayvalik – Turkey
در ترکیه هستم و بعداز دوماه کار داوطلبانه وخیر خواهانه دروطن ، اینک روز های تعطیل را با مطالعه ودیگر مصروفیت ها ازجمله گردش در نقاط دیدنی این کشور زیبا سپری مینمایم.

درین روزها از ساحل ومحله ” آی ولیک-Ay valikو Gendur ترکیه دیدن کردیم .
طبیعت زیبا ودل پسند این محل توریستیک واکثر جاهایی این کشور تماشایی است

ترکیه موقعیت جفرافیای بی نظیری دارد : بحیره” سیاه ” در شمال،بحیره مرمره در جنوب غرب استانبول /بحیره ایجن در شمال غرب ، وجنوب غرب وشرق‌ و بحیره مدیترانه در جنوب وبا‌ده ها ،خلیج ،دریا ها و کانالها بزرگ احاطه شده است .

امروز روز آزادی ترکیه که بنام “جشن ظفر ” مشهور است که برهبری خلاقانه ودلیرانه مصطفی کمال “اتا ترک “و اردوی منسجم این کشور ،با شکست متحدین ،در راس استعمار انگریز در تنگنای “چنه کلا ” از شکست ونابودی حتمی ترکیه امروزی بیش از نود سال قبل از امروز موفق گردیدند وملیونها بیرق ملی یکجا با فوتوهای آتا ترک در منازل ، آپارتمانها ،سرکها وجاده ها آذین شده اند .

ترکیه امروزی یک کشور صنعتی ،توریستیک ، مرفه وبا آزادی واستقلال کامل یک کشور پیشرفته وبا صلح وامنیت است.

ترکیه کشور اسلامی است که درآن حقوق مرد وزن مساوی واکثر یت مردم (زنان ومردان ) از سواد عمومی بهروراند.
ترکیه با اقتصاد قوی،همردیف اکثر کشور های اروپایی است.

جمهوریت ترکیه ،کشور متکی بخود که به اروپایی غربی ،روسیه واروپایی شرقی یخچال ،تلویزیون ودیگر سامان آلات برقی ودیگر امتعه صادر میکند .صنعت توریزیم بزرگ دارد که همه ساله میلیونها سیاح از اروپا ، امریکا وکشور های خلیج ازین کشور زیبا با هوتل های عصری، ساحل پاک،آفتاب و آب وهوای نهایت گوارایی آن بازدید
مینمایند.
منظور ازین نوشتار تنها معرفی ترکیه ،پیشرفت ها ،صلح وآرامش آن نیست .
درین بازدید ودیدار های قبلی وقتی که این کشور سرسبز ومردم مرفه و با عزت شانرا می بینم ،بیاد وطن زیبا ومردم پرغرورما بفکر فرو میروم که : چگونه بعداز صد(۱۰۰) سال استقلال وآزادی هنوز مایان در : فقر ،بیچارگی ،ذلت ،بیسوادی ،بی قانونی ودر تفاوت بزرگ بین مردان وزنان (که نیم حقوق در کشور ما دارند ،در ترکیه ای مسلمان، زنان ودختران مساوی با مردان اند )قرار داریم ؟ چگونه وتا هنوز با جنگ وکشمکش های گوناگون دست وپنجه نرم نموده و چنین دستآوردهای عقب افتاده توسط رهبران ودولتمداران مزدور، خود فروخته ،نالایق ،بی کفایت وخاین به ملت وخاک بوده که مردم را از فرصت تحصیل ، سوادآموزی ، پیشرفت وترقی مانع شده اند .
واینک ملت ما ،قرنها ست که در ذلت ،عقب ماندگی ، فقر وبیسوادی ،نبود قانون‌،بی امنیتی،بیکاری و بی عدالتی زندگی فلاکتباری را میگذارنند.

ایجاد وتوسعه گروه عقب مانده طالبان، تداوم عرف وعنعنات موهوم ومزخرف ، ضدیت با هرنوع ترقی وپیشرفت تا اکنون در کشور (بعداز صد سال استقلال )که نمونه آن تخریب سرکها، پلها،سوزاندن مکاتیب، اسلامی دانستن “جهاد” با ادامه انتحار ،انفجار ،اختطاف ها وراه گیرها،وطن را بیک جهنم غیر قابل زیست مبدل کرده اند.

در ترکیه امروزی هر زمان ومخصوصآ تابستانها وایام
تعطیل ملیونها زن ومرد در تفرجگاهها وسواحل با البسه یک کشور متمدن به آب‌بازی میپردازند ،نه مزاحتی وجوددارد ، نه حلال وحرام افراطی ونه چادری ،دولاق وغیره دیده میشود.

برخلاف در کشور عذابدیده ومحروم ما با ترویج وتبلیغ افراطیت مذهبی و سوءاستفاده از نام “اسلام “مخصوصآ علیه زنان وقشر نسوان وطن بشکل رنگارنگ توهین وتحقیر صورت میپذیرد وهنوز زنان وبانوان فرهیخته را که نیم نفوس کشور اند بنام “ناقص العقل وناقص الدین ” یاد کرده ، شکنجه وعذاب میدهند واز اکثر آزادیهای مدنی محروم اند.

ادامه انتحارات،جنگ وکشمکش های گوناگون افراطیون مذهبی عقب مانده قرون وسطی، تفتیش عقاید مردم وعدم موجودیت یک دولت وحکومت دیموکراتیک مردمی و فاقد صلاحیت که حتی معاش قوتهای نظامیش از کشور های بیگانه تامین میشود ، عملآ کشور به آمریکا وچهل کشور غربی فروخته شده است .امنیت وصحت وجود ندارد وهمه در حال فرار از خانه وکاشانه خوداند.
وطن زیبای ما هم مانند ترکیه شگوفان ، آباد وپیشرفته میبود که با تآسف فراوان اینک بهمه مردم وشهروندانش جهنم ساخته اند.
روشن است که : اینجا چنین است چونکه کار و دلسوزی کرده اند ومتمدن شده اند ومساوات آورده اند.
ولی آنجا در کشورم ، قرنهاست دیکتاتوری خاندانی ، رژیم های مزدور غیر ملی، فاشیسم وطنی زمینه رشد وپیشرفت را مانع شده اند وکشور درلبه سقوط وبربادی قرار دارد .

پس: ” افغانستانی که ساخته نشده ،هیچگاه با طالبان ساخته نخواهد شد.طالبان متمدن نیستند ونمیتوانند چهره واقعی مردم وسرزمین ما باشند “.

Short URL: https://www.turklar.com/?p=19220

Posted by on سپتامبر 3 2019. Filed under تازه ها, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت