ففتا

سروده ی از محترم حسن پیمان

امیر تیمورصاحب قُرآن نباید هتک حرمت شود !

تورک ستیزان هر زمان وضع را میسازند بحران
آیا هست زمامداری که خون نریخت در مُلک مان ؟؟؟!
راه نجات وطن ، جز همسوئی ، باهمی نیست
حرمت کن حرمت شوی ، اینست شیوۀ تورکان
توباید روشن نگر ، ضمیر پاک داشته باشی :
هرکه آمد رفت زقدرت ، بودند جنایتکاران ؟!
تخریب وتوهین و نفرت میراث قبیلویست !؟
بَعد هر جنگ آباد کرد ، آن ” تیمور صاحب قُرآن ” !…
گرتو به ملتی داری حرمتی بی تعصب :
هرکه شد بزرگ ملت ، قابل حرمت بدان !؟
آن جنایتکاریکه : محکوم است به پیش ملت :
قابل حرمت نباشد : قابل نفرت بدان !؟
هرزمانه وشرائیط دارد از خود ، اقتضائی :
جنگ شمشیر وکمان و : راکت بازی در آسمان !…
با فشار یک دوگمه گردد قتل عام هزاران :
جمله کشتار جنگیز خان جمع کن نرسد به آن !؟؟؟
کدام زمامدار تو کرد خدمتی ، اندرین ملک ؟؟؟؟!
جز ویرانی قتل وغارت ، فساد در افغانستان !؟
تمام کشتار ” تیمور ” در طول عمرش بشمار :
نیست برابر یکساله کشتار این زمامداران !؟
” تیمور ” اگر کُشت ، دزد ورهزن وضد وطن :
یک سوزن بیجا نشد در دَور او اندر جهان !… :
فاسد وغاصب و متجاوز ، مجالی نداشت ،
ترازوی عدالتش در چشمش بود نمایان !…
دورۀ “تیموریان ” را همه جهان مینازد :
آن مشعشع دورۀ تمدن ” رینسنس ” آن !…
توهین تیمور دارد ، بس ریشه در تعصبات :
خوب داند کین همه آثار : میراث تیموریان !!!!
گرنشما ری این همه آثار ناب تأریخی :
بگو ، تو چه داری آثار ، از همه زمامداران ؟؟؟؟!
سخن ناسنجش گفتی که : زخمش ماندگار است ،
زخم شمشیر بهتر است که میشود مرحم آسان !
تورکها را شهامت و برتری اش در آنست :
بکُش تورک را پذیرد ، مگر نی توهین آن !؟
” تیمور ” از مادر لنگ نامد ، تیر خورد در پای خود
” صاحب قُرآن ” لقب گرفت در “قورلتای” جهان !..
لب که سخن سنج نبود ، لب بام ا زان بهتر است !
بناز به آن لب که دُر سفت ، بسا لب شد شگوفان !!!
چه درد سر داری پیمان که فاشیسم باشد حاکم ،
هرکس ونا کس میتازد : به پول زور مندان ؟؟؟!
حسن پیمان
۳/فبروری/۲۰م.

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20004

Posted by on فوریه 3 2020. Filed under وغیره مطالب. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت