ففتا

چگونه غذا بخوریم وچقدرآب بنوشیم؟


داکتر سلام آثم

درین اواخر،هم ازطریق رسانه های جمعی وهم ازطریق شبکه های اجتماعی تبلیغات گسترده پیرامون غذا وتغذی که بیشتر جنبهٔ تبلیغاتی وماهیت رکلام را داردصورت می گیرد.
پیش از این که به اصل موضوع وارد شویم،قابل یاد آوری می دانم که درحال حاضر ،مافیای جهانی توجه خودرا به چهارمورد ذیل متمرکزساخته است:
۱ ـ تجارت وقاچاق اسلحهٔ جنگی،
۲ ـ تجارت وقاچاق مواد نیشه آور،
۳ ـ تجارت وقاچاق ادویهٔ طبی،
۴ ـ تجارت وقاچاق مواد غذایی.
این یادآوری بیانگرآن است که بدبختانه شبکه های قوی به خاطر کسب ثروت وزر اندوزی ماهرانه در سکتورغذایی دست انداخته اند تا ازیک سو مواد خوراکهٔ غیرصحی عرضه کنندوازسوی دیگر باتبلیغات ونشراعلانات پرُ زرق و برق انسان هارا به مصرف آن تشویق نمایند.
میان مصرف موادغذایی غیرصحی وفروش ادویهٔ طبیِ که به خاطرتداوی چاقی وامراض ناشی از مصرف موادغذایی غیرصحی صورت می گیرد،یک ارتباط مستحکم وجود داردکه شوربختانه ازاستخدام شدن بعضی داکتران سرشناس جهانی به خاطرتطبیق این روندنیز اطلاعات در دست است .
تطبیق رژیم غذایی مطابق توصیه ودستور کاربران شبکه های اجتماعی وتبلیغاتی که درین زمینه صورت می گیرد کار ساده نبوده وحتا ازعهدهٔ خیلی ها خارج می باشد،ازین سبب بهترآن است که هر کس درین مورد به حال خود رسیده گی کند واز هرچیزی که در اختیاردارد ازآن طورمطلوب استفاده نماید.
درهر محل ومحیطی که زنده گی می کنیم بهتراست از پیداوار همان محل استفادهٔ اعظمی نماییم وسعی کنیم ازمواد غذایی کانسرو شده وآماده کمترکاربگیریم؛غذای جوش داده شده هرزمان بهترازغذای بریان شده شده بوده ترکاری باب را بعدازشستن طور خام نوش جان کنید.
آماده ساختن یک غذای صحی به سلیقه ومهارت شما ارتباط دارد؛ با یک مقدار پیاز،سیر،بادنجان رومی،،پالک،کچالو،زردک،شلغم،ماش،
برنج، گندم ویا آن چی دراختیاردارید می توانید یک شوربای مزه دار ومفید آماده کنید وبا آن همه نیازمندی وجود تان را بر آورده سازید.
درمورد نوشیدن آب ومقدارآن،ممکن است ازهرکس وهرجای چیزهای مختلف بشنویدودچار سردرگمی شوید؛ نوشیدن آب برای هرکس ودرهرموسم ضروراست اما مقدارآن نظربه وزن بدن هرکس،گرمی وسردی محل کار،نوع کار وبعضی فکتورهای دیگر فرق می کند؛ توصیهٔ هرقدرمی توانی آب بنوش درست ومنطقی نیست ،ازتسمم آب هم نباید غافل بود.
گرچه درین اواخر فورمولی را وضع کرده اندکه مطابق آن در۲۴ ساعت به مقدار سی میلی لیتر آب فی کیلو گرام وزن بدن توصیه می شود،اما بهترین فورمول وشیوه درمصرف آب ،کنترول رنگ ادراراست. رنگ ادرار باید زردلیمویی روشن باشد،اگر تیره بود به کم نوشیدن آب واگر سفید بود به زیاده رویی درمصرف آب دلالت می کند.
بایددانست که کم خوری بهترازپُر خوری ولاغری بهترازچاقی است.
صحت مند باشید.

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20073

Posted by on فوریه 16 2020. Filed under تازه ها, صحت و سپورت. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2020 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت