ففتا

ازویروس کرونا چقدر باید ترسید؟


نوشته داکتر سلام آثم/ ارسالی وکتور فیض الله ایماق
دوستان عزیز:
طوری که دیده می شود،ترس ووحشت ناشی از مبتلا شدن به مرض کرونا روزتاروز دربین مردم زیادگردیده وحال سخن به جایی رسیده است که بعضی ها امیدزنده ماندن را به کلی ازدست داده اند.
ترس دربرابرپدیده های ناگوار وخطرناک یک حالت طبیعی بوده وانسان را به خاطر اتخاذتدابیر لازمه آماده می سازد؛
مگراین ترس نباید ازحد طبیعی بیشتربوده وباعث اختلال زنده گی نورمال شود.
در ایجاد تشوشات روحی رول عمده را سردرگمی ها وبی باوری ها بازی می کندکه همین حالا به طور کلی دربین مردم همین حالت به نظر می رسد.
من درین مورد،هم وطنان خودرا حق به جانب می دانم،زیرا ازیک سو ایشان دست رسی کافی به معلومات درست وعلمی ندارند وازسوی دیگر تبلیغات نادرست وضدونقیض بیش ازحد ذهن آن هارا مغشوش ساخته است.
بایددانست که تشوشات روحی مقاومت وجودرا پایین آورده ووجودانسان رادربرابر مبتلا شدن به هر نوع امراض مساعد می سازد.
دوستان گرامی وهم وطنان عزیز!
هرگاه انسان ازموجودیت یک دشمن جانی آگاه بوده ولی دشمن خودرانشناسد ونداندکه این دشمن با چی سلاحی مجهز بوده ودرکجا بااومقابل خواهدشد،درآن صورت احتمال مبتلا شدن آن شخص به تشوشات روحی زیاداست زیرا دریک حالت سردرگمی وابهام زنده گی می کند.حال می بینیم که درشیوع ویروس کرونا، دشمن شناسایی گردیده وشیوهٔ برخوردآن باما نیز معلوم است ،پس هرگاه به توصیه های طبی گوش داده وآن را عملی سازیم غالب شدن ما در برابر دشمن حتمی ست.
این راهم نباید فراموش کردکه مبتلاشدن به این مرض به معنای ختم زنده گی نیست،احتمال دارد همین حالا بسیاری ازشما این ویروس را باخودداشته باشید وبه شکل نهایت خفیف آن را سپری کنید پس ازین مرض همان قدربترسید که شمارا به احتیاط کردن ومراقبت های وقایوی واداربسازد وبس.
در آتش سوزی ها،سیلاب هاوزلزله ها کسانی جان خودرا ازدست می دهندکه بیشتر ازدیگران ترسیده وبه جای آن که توصیه هارا مراعات کنند خودرا از بام پایین می اندازند.
تاحد ممکن درخانه باشیم،تماس های خودرا بادیگران کمتر سازیم وشستن دستان خودرا باصابون ازیاد نبریم روزهای بدون ویروس دور نیست.
به امید روزهای عاری از ویروس کرونا!

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20160

Posted by on مارس 29 2020. Filed under تازه ها, صحت و سپورت. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2020 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت