ففتا

دونفر دزد

دونفر دزد خری دزدیدند
سرتقسیم به هم جنگیدند
این دو بودند در زدوخورد
دزد سوم خرشان رازدوبرد

درشرایط حاضر .

چند نفر دزد خری دزدیدند.
سرتقسیم باهم جنگیدند
اینها بودند در زدوخورد
دزد دیگر خرشان را باخود برد

همه وطنداران میدانند که
عاشقان قدرت سرسپر دگان مقام وچوکی شیفتگان پول وسرمایه
عاشقان جاه ومقام.دلدادگان زوروزر.
تکه داران دین ومذهب
واقوام وقبایل.
ازچهل سال به این طرف
اقوام این کشوررا به جان
هم انداخته بنام دین مذهب زبان ونژاد ومنطقه
علیه یکدیگر تحریک نموده اند عقده هارا میان اقوام
چنان چاق نموده اند که
فضای بی اعتمادی به اوج خودرسیده است حتی به یکدیگر به نظردشمن می
نگرند
بازار نفاق افگنان چنان
گرم است که به آسانی
خود ماهی مراد را شکار
منیمایند .هست وبود ملت
را بین هم تقسیم کردند
وجنگ سرتقسیم جریان
دارد.خود ملت اسیر وبی زبان شده قدرت تحرک وحق خواهی را از دست
داده اند به یک مرده متحرک تبدیل شده اند
گویی زبان شان لال شده
است مثال مرغان اسیر
درقفس.
همه چیز به طرف میراثی
شدن میرود.
اگر این عالی جنابان به هرقوم وقبیله که تعلق دارند به خود نیایند .
به خواست ملت جواب
مثبت ندهند به جنگ تقسیم قدرت ادامه بدهند
وباهم بخاطر منافع ملت تفاهم نکنند متوجه باشند
که دزد دیگر در کمین است
ازیکطرف سرنوشت مردم
سیاه وتاریکتر خواهدشد
ازسوی دیگر تخت و بخت
جنابان به زوال ونیستی
خواهد رفت
درروز جزا نزد یزدان پاک
دست ملت به یخن این
سردم داران خود خوانده
خواهد بود ………….

الماس.

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20236

Posted by on مه 3 2020. Filed under اشعار, تازه ها. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت