ففتا

به مناسبت هشتادمین سالروز کاوش مزار امیر تیمور صاحبقران“معمای آرامگاه امیر تیمور” قسمت هفتم

(حوادث عرفانی)

۲۱ جون سال ۱۹۴۱ میلادی روز باز کردن مقبره احتمالی امیر تیمور فرا رسید.ملک قیوموف فلم بردار و یگانه شاهد زنده حوادث جستجوی مقبره امیر تیمور میگوید: ساعت هفت صبح همه اعضای کمسیون و دیگر عمله و فعله این پروژه حضور بهم رسانیدند. کار شروع شد اما بسیار به سختی پیش میرفت و چند دقیقه یی نگذشته بود که وینچ (وسیله بالا کردن تخته سنگ) شکست. بعدآ مجبور شدند تا تخته سنگ را چندین نفر با دستان خود به یک یک سانتی متر از بالای قبر دور کنند. وقتی تخته سنگ را دور کردند, در زیر آن بغیر از خاک و زمین چیزی دیگری را ندیدند. همگی ورخطا و به تردید افتادند که تیمور درینجا نیست باییست در محلات دیگر مقبره تیمور جستجو شود! اطراف مقبره را موجی ناباوری و نا آرامی فرا گرفت. از جانب دیگر مشمولین کار بالای قبر همه از سردردی و کله چرخی و حس عجیب اضطراب شکایت را آغاز کردند. به همه حال تصمیم به این شد تا خاک های زیر بعداز تخته سنگ اولی نیز پاک شده و اطمینان حاصل گردد که امیر تیمور درینجا نیست! با پاک کردن خاک ها با تعجب متوجه شدند که تخته سنگ دیگری خود را نمایان کرد. با اینحال به کاوش تخته سنگ دیگری شروع کردند که در “نیم روز” موفق شدند تا تخته سنگ دومی را نیز بیرون بکشند. بعدآ چند نفر با پنجال های دست هایشان با احتیاط کامل به کاویدن خاک ها پرداختند. به ساعت یک بعدالظهر توانستند سه تخته سنگی که به عرض قبر گذاشته شده بود بیرون بکشند. درین وقت آمدن هیئت بلندپایه دولتی به ادامه کار کاوش اخلال ایجاد کرد. نمایندگان دولتی منتظر گزارش دستآورد موفقانه از هیئت کاووش بودند مگر بدست هیئت کدام دستآورد موفقیت آمیز نبود که آنرا گزارش بدهد.ملک قیوموف در مورد تشکیل هیئت دولتی که در جریان کار کاووش حضور یافتند چنین میگوید: عثمان یوسوپوف منشی کمیته مرکزی حزب کمونست اوزبیکستان,عبدالرحمانوف رئیس شورای وزیران جمهوری اوزبیکستان,آخوند بابایف رئیس شورای عالی جمهوری اوزبیکستان,با ایشان همچنان نویسندگان, علمآ و ژورنالیستان همراه بودند که فقط آنها را پنج دقیقه وقت دادند تا در مقبره گورمیر حضور داشته باشند. مسلمآ که این هیئت بلند پایه اوزبیکستان گوش به آواز بودند تا راپور موفقیت را بزودی در خدمت یوسف استالین قرار دهند. با رفتن هیئت دولتی کار ادامه یافت. وینچ (وسیله بالا کردن تخته سنگ) را ترمیم نکرده بودند و سه تخته سنگ ثقیل را بواسطه دستها بیرون آوردند.با بالا کردن اولین تخته سنگ عرضی گوشه یی صندوق (تابوت) سیاه نمایان گردید. درین لحظه یکدفعه تمام نور افگن ها (پروژیکتورها) خود بخود از کار افتیدند و محوطه مقبره را تاریکی فرا گرفت, چیغ و فریادهای مهیب فضا را وحشت زده کرد و درین مقبره تنگ و تاریک تنفس غیرممکن گردید. هیچ کسی نمی فهمید که عاقبت چه خواهد شد! درین حال عاجل کار را توقف و اعلان تفریح کردند.فلم بردار ملک قیوموف: این واقعه تقریبآ ساعت دوی بعدالظهر بود. با استفاده از تفریح هر کس در هر طرف پراکنده شدند و من هم تصمیم گرفتم یک چای بخورم و رفتم طرف چایخانه! با نزدیک شدن به چایخانه دیدم که سه آدم موسفید صوفی مانند و نورانی با کتابی در نزدشان نشسته چای نوش جان میکنند, من نیز سلام کردم و به نزدیکی ایشان نشستم. یکی از ایشان رو بطرف من کرد و پرسید: پسرم تو کدام نسبتی به کاووش مقبره داری؟ من مزاح کنان با شوخی گفتم من درین پروژه مهمترین شخص هستم و بدون من هیچ کسی کاری را نمیتواند انجام بدهد! او پرسید تا هنوز قبر تیمور را باز نکردید؟ من گفتم هنوز نه! موسفید گفت قبر تیمور را باز نکنید درغیر آن جنگ واقع میشود. من گفتم از کجا شما میدانید؟ صوفی کتاب بزرگی را که در نزدش بود باز کرد و گفت که درینجا نوشته شده است! این کتاب به زبان عربی بود. من برای موسفید گفتم اجازه است که من آنرا میخوانم؟ صوفی پرسید تو میتوانی به عربی بخوانی من گفتم بلی من میتوانم عربی بخوانم. کتاب را برایم دادند و من با دقت تام صفحه مورد نظر را خواندم که در آنجا نوشته شده بود (نباید بقایای رهبر و فرمانده بزرگ را دست زد در آنصورت جنگ بزرگی شعله ور خواهد شد).با خواندن این پیشگوئی ملک قیوموف به فکر اضطراب ها و احساس عجیب و غریب اعضای هیئت در وقت کاووش, شکستن وینچ, از کار افتادن نورافگن ها و بخصوص اخطاریه یا هوشدار روی تخته سنگ و وحشت زده شدن همکارانش فرو رفت. او بزودی همه اعضای هیئت را از پیشگوئی کتاب صوفی ها آگاه ساخت.ملک قیوموف: قری نیازوف برای سیمیانوف و صدرالدین عینی میگوید بیائید باهم برویم با موسفیدان ملاقات کنیم, ما هرچهار ما به نزد موسفید ها آمدیم قری نیازوف به صوفی ها “السلام و علیکم” آنها با “وعلیکم السلام” جواب دادند, ما همه نشستیم و موسفیدها پیاله چایی ریختند و شروع به صحبت کردیم و صوفی ها بار دیگر کتاب را نشان دادند و گفتند که مقبره امیر تیمور را نباید دست بزنید ورنه جنگ شروع میشود!قری نیازوف اخطاریه کتاب را به وجه احسن خواند, عینی خواند و سمیانوف خواند که هر کدام به زبان عربی تسلط کامل داشتند. اما آنها درین اخطاریه اهمیتی ندادند و گفتند که این اخطاریه یک چیز بیهوده است! صدرالدین عینی به زبان فارسی به توهین و تحقیر این موسفیدها شروع کرد حتی عینی با عصای دست داشته خود این صوفی ها را تحدید به لت و کوب نمود. موسفیدان درحالیکه خود را توهین و تحقیر شده یافتند و از جای برخاستند وبا گفتن چند کلمه “گرم” مناسب حال عینی از چایخانه برامدند و راه خود را پیش گرفتند و رفتند. (موسفیدان چند کلمه “گرم” در مقابل گفتند از زبان روسی یعنی که موسفیدان هم کم نآوردند و عینی را چند دشنام دادند).صدرالدین عینی اشتیاق خاص و بی صبرانه نسبت بدیگران در پیدا شدن و کاووش مقبره امیر تیمور داشت چونکه او در تفاهم با استالین میخواست رساله یی را در مورد تیمور تدوین نموده وبا حمایت شعبه تبلیغاتی و کلتوری کمیته مرکزی حزب کمونست این اثر را در سطح شوروی و منطقه پخش نماید. مسلم است که با درنظر داشت اثرات روحی و روانی که از زمان امیر بخارا به این شاعر و نویسنده بلند مرتبه تاجیک بجا مانده بود, توقع یک رساله مثبت گرایانه در مورد تیمور از او نمیرفت. به همه حال کتاب موعود در مورد تیمور هیچگاه از طرف صدرالدین عینی نوشته نشد. آنچه مربوط مطالعه بنده است من تا هنوز در هیچ جا علت نوشته نشدن کتاب را نخوانده ام که آیا استالین نوشتن کتاب را منع کرد یا درگذشت ناگهانی استالین باعث گردید تا رساله نوشته نشود ویا تآسیس تاجیکستان جوان کار های مهم دیگری را در برابر صدرالدین عینی قرار داد تا نتواند آثر خود را در مورد امیر تیمور بنویسد!صدرالدین عینی:صدرالدین سید مرادویچ سید مرادوف که بعدآ بنام صدرالدین عینی مشهور شد یکی از شعرآ و نویسندگان والامقام تاجیک بتاریخ ۱۵ یا ۲۷ اپریل سال ۱۸۷۸ به اساس تقویم (گریگوریان) در قشلاق سکتری امارت بخارا بدنیا آمد. با آموزش سواد دوران نوجوانی و جوانی صدرالدین مرادوف با خصومت و دشمنی با امارت بخارای سید عالم خان همراه بوده و باری نیز بخاطر دشمنی اش با رژیم بخارا مدتی به زندان افگنده شده وبا ضرب شلاق مجازات گردید. بعداز انقلاب کمونستی روس ها در سال ۱۹۱۷ صدرالدین سید مرادویچ یکی از همگامان و همکاران بلشویک ها در سقوط امارت بخارا و تسخیر ترکستان (بعدآ آسیای میانه) توسط روسها بود.در سال ۱۹۲۴ که اولین قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی از طرف کنگره دوم حزب کمونست شوروی باییست تصویب میشد و درین قانون اساسی مسئله تنظیم جغرافیه اتنیکی شوروی نیز مورد بحث و ارزیابی بود. مسئله ایجاد یک واحد خودمختار اتنیکی و جغرافبائی برای تاجیکان از جانب آقای صدرالدین سید مرادف عینی به رهبران حزب کمونست پیشنهاد گردید. این پیشنهاد مناسب و در جای مناسب به پاس خدمات ارزشمند صدرالدین عینی به توسعه قلمرو شوروی ها در آسیای میانه قبول گردیده و در ۱۴ اکتوبر ۱۹۲۴ واحد جغرافیائی اتنیکی بنام جمهوری خودمختار تاجیکستان در تشکیل جمهوری سوسیالیستی اوزبیکستان شوروی توسط کنگره دوم حزب کمونست در قانون اساسی ۱۹۲۴ تصویب گردیده و در ۵ دسامبر سال ۱۹۲۹ از بدنه اوزبیکستان مجزآ گردید. اما بعضی از منابع تآکید دارند که استقلالیت تاجیکستان از بدنه اوزبیکستان در ختم جنگ جهانی دوم با هدف رآی آوردن روسها در سازمان ملل تازه تشکیل بوقوع پیوست.بعداز ترک چایخانه از جانب صوفی ها ملک قیوموف چند لحظه حیرت زده و مات و مبهوت ماند و بعد سراسیمه به رد پای آنها دوید اما موسفیدان دیگر نبودند و به نزدیکترین کوچه غایب شده بودند. حالت غیب شدن صوفی ها اضطراب ملک قیوموف را بیشتر نمود. قیوموف به جستجو و پرس وپال شروع کرد که آیا دیگران نیز در مورد کتاب مرموز افسانوی معلومات دارند یاخیر؟ جواب این بود که بسیاری ها در مورد این کتاب و پیشگوئی آن شنیده اند اما هیچکسی این کتاب را با دست لمس نکرده اند یعنی ندیده اند.عثمان خان حضرت امام مفتح ایالت سمرقند میگوید: این کتاب عرفانی وجود دارد اما آنرا کسی میتواند بخواند که چنین اراده از جانب پروردگار باشد و کسیکه بتواند با خواندن این کتاب از فاجعه بزرگ جلوگیری کند!پایان قسمت هفتمادامه داردhttps://www.turklar.com/?p=20226 قسمت ششمhttps://www.turklar.com/?p=20197 قسمت پنجمhttps://www.turklar.com/?p=20068 قسمت چهارمhttps://www.turklar.com/?p=20015 قسمت سومhttps://www.turklar.com/?p=18048 قسمت دومhttps://www.turklar.com/?p=18040 قسمت اول

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20239

Posted by on مه 10 2020. Filed under تازه ها, مطالب برگزیده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2022 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت