ففتا

ریس جمهور غنی بخواند!

از صفحه دکتور غلام سرور سخا
غنی در چاه قدرت و ثروتسقوط در عمق استراتیژی پاکستاندروازه تورخم رسمی شد!جناب ریس جمهور !خواستم قبل از پایان عمر سیاسی تان این یاد داشت را بخوانید، چندی که تاریخ زندگی شما و پنج سال قدرت تان را برای نسل های آیندهء افغانستان، به تفصیل نوشته ام.عوام الناس جناب شما را به صفت مغز متفکر جهان ، اقتصاد دان ، حل کننده ء بحران های جهانی و صاحب چندین دگری و دپلوم می شناسند ، اما حقیقت چنین نیست. مرجع که شما را مغز متفکر جهان خوانده است تا حال معلوم نیست، حتی برای یک روز تحصیلات اقتصادی هم ندارید و دگری هایتان هم اکثرا افتخاری و بعضی استخباراتیست. شک ندارم که شما در دروغ گفتن لیسانس، در عوام فریبی ماستری و در جاسوسی داکترای حقیقی دارید! صرف نظر از آنکه شما فرزند شاه جان خان مشهور به شاه جان چوتار و نواسه غنی کوچی که در زمان امان الله خان یکجا با پدر کلان داکتر نجیب فقیر محمد، توسط امان الله خان به جرم جاسوسی به انگلیس ها دستگیر کرده شده بود و تمام جایداد شما توسط حکومت وقت مصادره گردیده بود، هستید،عضویت استخبارات جهانی را نیز دارید و در اخیر حکومت کرزی از جانب دفتر مشترک استخباراتی سیا، انگلیس و آی اس آی مامور شدید. فکر نکنید که کسی نمی داند و شما بر شانه های خلق دارید سواری میخورید!آخر مردم نان میخورند!در اولین روز هایکه کاندید ریاست جمهوری شدید، زمانیکه هنوز خانم شما بی بی گل جان مصروف تنظیم برنامه های شرکت خطیب العالمی بود، سازمان استخباراتی پاکستان مسوولیت تمویل مالی شما را بدوش داشت.۴ مراتبه به مبلغ یک یک ملیون دالر از پاکستان دریافت کردید و این پول توسط حاجی نذیر احمدزی به شما میرسید و در کمپاین تان مصرف می شد . حاجی نذیر که غالبا حالا در ریسمان حریف شما داکتر عبدالله بسته است، دعوای نصف این پول را داشت که سر انجام با أخذ یک و نیم ملیون دالر رفاقت شما بر هم خورد و از این پول امریکایی ها آگاه شدند.شما این پول را در خفا از پاکستان در بدل شرط های پاکستان و تعهدات مخفی تان در یافت می کردید. تقاضای پاکستان از شما رسمیت شناختن خط دیورند( که چند روز پیش با افتتاح تورخم تحقق یافت)، رهایی زندانیان مطلوب پس از بقدرت رسیدن تان و حفظ رابطه با گروپ حقانی بود، که شما در زمان قدرت تان چند بار ملاقات ها و همکاری های داشتید و آقای نبیل نیز در زمانش از این حقیقت پرده بر داشته است.جناب شما بخاطریکه مردم و شرکای امریکایی تانرا فریب دهید و از پول های پاکستان طفره روید، منزل مسکونی تانرا واقع در دارالامان ،با أخذ شش لک دالر امریکایی به میوند بانک در ضمانت گذاشتید و قباله آنرا بنام شخصی بنام محمد ولی مسکونه سنفرانسکوی امریکا کردید. شما پول میوند بانک را بعد به قدرت رسیدن در اولین روز ها پرداختید. از قضا محمد ولی نام فوت کرد و قباله خانه شما بنام وی باقی ماند، چندین بار از ورثه وی تقاضا کردید تا وکالت خط جهت انتقال اسناد برایتان بدهند اما خانم دوم محمد ولی از شما تقاضای یک و لک چهل هزار دالر کرد که بی بی گل نپذیرفت، شما با استفاده از قدرت تان تلاش کردید که تا اسناد خانه را دوباره بنام خانم تان انتقال دهید اما قاضی طالب فرمان فوق العاده شد و اینکار را بدون وکالت خط ورثه محمد ولی و یا فرمان شما ناممکن دانست. تمام اسناد این ماجرا که تا حال تمام نشده است ، در میوند بانک و محکمه ناحیه شش موجود می باشد .بعد از آنکه شرکت خطیب العالمی که خانم شما بی بی گل جان بالاترین سهم دار آنست (۴٢ فیصد)فعال شد، یک شبکه آن بنام شرکت الکوزی که فعلا ١٢ فیصد سهم دار خطیب العالمی است ، مصارف کمپاین شما را بدوش گرفت.در اولین قدم ١٣٢ موتر زرهی، ١٢٠ موتر پیک اپ ،یک کانتیر موبایل های آی فون ۶، یک کانتیر کامپیوتر های لپ تاب و غیره از دبی خریداری و در خدمت شما قرار گرفت. بعدا شرکت الکوزی مواد خوراکه، بیسکیت، چای، نوشابه ، خرما و حتی کاغذ تشناب و دستمال کاغذی افراد مورد نظر شما، اعم از وزیران ، معین ها و حتی ریس های شما را تهیه می کرد،حتی خانمای های کمپاین کننده های شما نیز از تحفه های چون زیورات و لباس های قیمتی مستفید می شدند ، بر علاوه یکه وسائل خوشگذارانی نزدیکان و متعهدان شما از طرف این شرکت در دبی و ازبکستان نیز مهیا می گردید.ماجرای زمین ها و دیگر حرفهای این شرکت و شما حاجت به شرح نیست.شما به قدرت رسیدید، بی بی گل خانم ، که همان رولا سعد عیسوی است توانست شرکت اتصالات را با (٨فصید سهم)، شرکت اریبا را با (۶فصد) سهم و شرکت های داوودزی ، سلطان زوی و دیگران با اسهام کم و بیش گرد خود جمع کند و به قدرت اقتصادی تکیه بزند. از آن بعد بی بی گل جان که لباس خانم اول را در بر داشت، پروژه پروموت را حیف و میل کرد، ٣٧۵ ملیون دالر برای انکشاف زنان افغان بباد فنا رفت و ٧٠ فیصد پول پروژه حیف بخش مدیریتی گردید.جناب ریس جمهور ! شما هم آرام ننشستید، قیوم کوچی کاکای تانرا که در مسکو تحصیل کرده بود و سابقه فعالیت در کی جی بی داشت، وارد صحنه ساختید و پسر کاکای تان اجمل خان غنی را بریاست تدارکات برگزیدید.اجمل غنی که هویت خودش و خانواده اش در پست های قبلی ذکر شده است ، ٨۵٠ ملیون دالر پروژه بدست آورد و شما توانستید توسط وی به ملیون ها دالر سرمایه دستیابی پیدا کنید.پول های سیاه اجمل غنی و شما که تا حال انتقال آن به خارج از کشور ادامه دارد، از طریقه های مختلف بیرون می شد که از جمله روزانه یک ملیون دالر به دبی انتقال می گردید.آقای ریس جمهور فکر میکنید مردم از هیچ چیز خبر ندارند؟؟؟!!همین سه ماه قبل محمد أیوب نام مسکونه ولایت لوگر که شخص اعتمادی شما و اجمل غنی بود و وسائل عیاشی اجمل خان را نیز مهیا می کرد ، مبلغ ٣٠ ملیون دالر از پول های سیاه و خیانت شما را بعد از انتقال به دبی فرار داد و شما با امر تان بالای ریاست امنیت ملی ، ١٠ تن از اعضای خانواده او را اعم از برادر ، کاکا ، پسر کاکا و دوستان نزدیک وی را به زندان انداختید و از هیچگونه ظلم بالای آنها دریغ نکردید، حتی زندانیان شخصی تانرا تهدید به مرگ کردید و توسط آقای استانکزی که جاسوس معلوم الحال بین المللی است ، چه شکنجه هایکه بر آنان تحمیل نکردید!فعلا زندانی های شما در زندان امنیت ملی بسر میبرند و تمام اسناد در رابط در ریاست امنیت موجود است.جناب ریس جمهور! دهلیز های هوایی و پروژه تاپی که شما همیشه در چیغ زدن هایتان از آن یاد می کنید و می لافید و مردم عوام را فریب می دهید ، ابتکار شما نه بلکه برنامه های پاکستان و کشور های آسیای میانه است که با سرمایه و پروپوزل و تیم کاری در خدمت شما قرار گرفته است و جناب شمااز جزئیات آن بی خبر و از تطبیق آن عاجزید.اگر شما کدام برنامه میداشتید ، حد اقل برای وزارت خانه ها تا حال پالیسی درست می کردید، اگر شما داکتر حل بحران می بودید حد اقل مشکلات تانرا در داخل حکومت دو سره تان حل می کردید!لطفا چیغ نزنید ، لاف نزنید و جوانان بی خبر را که تشنه ترقی و تمدن افغانستان هستند، فریب ندهید.چندی که آقای کرزی در فن جاسوسی مانند شما چند پشت تجربه دارد، اما شما دست آنها را از عقب بسته اید.مردم میدانند که شورای امنیت ملی شما چه گل های را که به آب نداده است!هوای سیاست دنیا تبدیل شده و مردم دیگر همه چیز را می دانند .شما آخرین نفس های سیاسی تانرا می کشید، نباید تلاش نمایید افغانستان را بیشتر به بحران ببرید.تاریخ سیاه حکومت شما و شریک تان آقای عبدالله نوشته شده است، فقط خواستم این یاد داشت را پیش از مرگ سیاسی تان بخوانید و خیاطان آرزوی های منحوس شما، کمی سر در گریبان کنند و خجالت بکشند.ما سر به فنا دادیم تا زنده شما باشید

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20260

Posted by on مه 16 2020. Filed under تازه ها, نگاه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2020 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت