ففتا

خرافات و رومانتیسم کاذب …

نوشته یی از : حفیظ حازم
خرافات و رومانتیزم کاذب ریشه در عملکرد های روزمره ما دارند

انسانهای شرقی اکثرآ با خود و اطرافیان شان در مناسبات اجتماعی و روزمره صادق نبوده , خودفریبانه و تظاهری عمل میکنند و با رومانتیزم کاذب حیات بسر میبرند.
در بسیاری از موارد روزمره چیز هایی, مسایلی و یا کسانی هستند که خوشمان نمی آیند و علاقه یی هم برای دیدار, گفتار ویا تماس با آنها را نداریم. بر علاوه اینکه از دیدن بعضی افراد هیچ لذت و خوشحالی بما دست نمیدهد, بر عکس از تماس و دیدن شان اذیت روحی و روانی بما دست میدهد, ولی چنان با حقه بازی و نیرنگ اذحان میکنیم و خود و دیگران را فریب میدهیم که گویا آب از آب جدا نشده باشد و مساله یی در میان نباشد.
مثلآ با کسی یا کسانی مشکل و پرابلم های جدی داشته و داریم و جنگ و دعوا های فراوانی هم با هم کرده ایم, از همدیگر نفرت میورزیم واز مدتهاست که با هم هیچ نوع ارتباطی نداشته و حرف خوبی هم نثار هم نکرده ایم و یا نزده ایم و دید و بازدیدی هم بین ما نبوده وهیچ علاقمندی هم به همدیگر نداریم و دلهای مان هم از همدیگر داغدار و آزرده است. ولی بازهم وقتی اگر این شخص را در مراسم شادی یا غم و یا در محفلی ویا روز عیدی می بینیم در آغوشش میکشیم و روهایش را گرم میبوسیم و برای دیگران چنان وانمود میکنیم که اصلن هیچ مشکلی بین ما هرگز نبوده و نیست و با هم آنقدر صمیمی و دوست داشتنی هستیم که هر آن باید در کنا ر هم باشیم و بمانیم.
در حالیکه اینها همه چیزی جز مکاری, نیرنگ, حقه بازی و شارلتانی وهم خود وهم دیگر فریبی چیز دیگری نیست و چنان مینماییم که برای دیگران خوب زندگی میکنیم.
چون وقتی از آن محل و محفل خارج شدیم چند دشنام گرم هم نثار آن شخص میکنیم و باز سالهای سال سراغش را نمی گیریم, واز نفرت و بدبینی ما هم ذره یی کاسته نمیشود و هر بدی و پلیدی هم که بتوانیم در حقش انجام دهیم، کم نمی آوریم.
اکثریت انسانها و مخصوصآ شرقی ها ذاتآ عادت دارند که دو چهره و دو زندگی کاذب و در سایه داشته باشند و در حیات شان دو رول متفاوت و متضاد را همیشه بازی بکنند.
بسیاری ها در درون خانه هایشان مشکلات بزرگ و درد آوری با خانم, شوهر و اولاد هایشان دارند, ولی وقتی در خارج از خانه سخن از اعضای خانواده پیش میآید, چنان خطیب و سخنور میشوند که از تعریف و تمجید اعضای فامیل و مناسبات خوب شان میخواهی از حسرت انگشت در دهن بگزی.
مثلآ شوهری که همه روزه خانمش را لت و کوب میکند واذیت و آزار میدهد و آنچه دشنام و ناسزا یاد گرفته هر روز نثارش مینماید و برخوردش هم با خانمش کاملن غیر اخلاقی و غیر انسانی است, اما وقتی کسی از اعضای نزدیک خانواده های طرفین و یا مهمان بیگانه یی را می بینند, چنان وانمود میکنند که همدیگر را آنقدر دوست دارند و بهم عشق میورزند که هیچ مشکلی با هم ندارند و لحظه یی هم نمیتوانند زندگی را بدور از همدیگر تحمل کنند.
شرقی ها عادتآ صراحت لهجه و یا دیرکت بودن در زندگی را ندارند و نمیتوانند احساسات درونی شانرا آنچنان که هست تبارز دهند و بازگویی نمایند.
زندگی شان اکثرآ کاذب و ساختگی است و حیات را ستیژی میدانند که هر آن و هر لحظه نقش جدیدی در آن بازی بکنند و لباس عوض کنند.
مناسبات های کهنه و فرسوده, خرافات, جهل گرایی و دخالت های بیمورد دیگران در حیات آنها نمیگزارد که این استقلال فکری و ذهنی را داشته باشند.
پسری که تمام عمر ازپدر معتاد و قمار بازش شکنجه گردیده, لت و کوب شده, به هزار و یک مشکل جسمانی و عصبی مبتلا گردیده و زندگی اش برای همیش تباه و نابود گردیده بازهم پدر توقع دارد که وقتی داخل خانه شد پسرش باید دستش را ببوسد ودر وقت رفتن کفش هایش را دم پایش بگزارد. در حالیکه سراپای این پسر پر از نفرت و انزجار است, هرگز نمیخواهد پدرش را ببیند, هرگز نمیخواهد با او حرفی بزند ومقابل شود. با اینهمه او خودش و درون خودش را می شکند و آن دستی که حیات و سرنوشتش را تباه کرده میبوسد و با این بوسیدن آن زخم های ناسور و جور ناشدنی دوباره تازه میشوند و آن خاطرات بد دوباره در ذهن پسر تداعی میشود که علم روانشناسی بر آن صحه میگزارد.
ما شرقی ها اکثرآ نتوانسته ایم و جسارت نداشته ایم از درون خود مان بیرون بیآییم و پا را فراتر از حقیقت خودمان بنهیم تا ماحول و محیط و جهان را بشناسیم و آنرا آنچنان که هست قبولش بکنیم و بپذیریم.


Short URL: https://www.turklar.com/?p=20318

Posted by on ژوئن 11 2020. Filed under تازه ها, مطالب برگزیده, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2020 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت