ففتا

جایگاه زبان ترکی و بررسی آن در مقایسه با فارسی و سایر زبانها

کلیه ی اطلاعات زیراز موسسه ی ائی. ام. تی و آ. ام. تی که در اروپا و آمریکا واقع شده و تحت مدیریت برجسته ترین زبان شناسان اداره می شود، گرفته شده است و همه ساله گزارشهای زیادی را درباره ی زبانها منتشر می کنند و کلیه ی استانداردهای زبان شناسی از این ادارات که دولتی هستند،اعلام می شود. به اطلاعات استخراجی از این موسسات توجه کنید:�- ۱۹% کلمات انگلیسی از زبان ترکی گرفته شده است.�- ۹۲% کلمات فارسی از عربی و ترکی گرفته شده و مابقی بدون هیچ فرمولی تولید شده اند.�- ۲% کلمات ترکی از ایتالیایی، فرانسوی و انگلیسی گرفته شده است.�- در هیچ یک از زبانهای بین المللی لغتی از زبان فارسی وجود ندارد.�- ۳۹% کلمات ایتالیایی، ۱۷% کلمات آلمانی و ۹% کلمات فرانسوی از زبان ترکی گرفته شده است.�- ۱۰۰% کلمات ترکی ریشه ی اصلی دارند.�- ۱۰۰% کلمات انگلیسی، آلمانی ، فرانسوی و ترکی دارای عمق ریخت شناسی هستند.�- ۸۳% کلمات انگلیسی ریشه ی اصلی دارند.�- جملات ترکی ۲% ابهام جمله ای ایجاد می کنند.(یعنی اگر یک خارجی زبان ترکی را از روی کتاب یاد بگیرد، پس از ورود به یک کشور ترک زبان مشکلی نخواهد داشت.)�- جملات انگلیسی نیم درصد و جملات فرانسوی تقریبا ۱% ابهام تولید می کنند.�- جملات فارسی ۶۷% ابهام تولید می کنند.(یعنی یک خارجی که فارسی را یاد گرفته، به سختی می تواند در ایران صحبت کرده و یا جملات فارسی را درک کند مگر آنکه مدت زیادی در همان جامعه مانده و به صورت تجربی یاد بگیرد ) که این برای یک زبان ضعف نسبتا بزرگی است.�- جملات عربی ۸ تا ۹% ابهام تولید می کنند.�- معکوس پذیری(ترجمه ی کامپیوتری) کلیه ی زبانها به جز زبانهای عربی و فارسی امکان پذیر بوده و برای عربی خطای موردی ۴۵% و برای فارسی ۱۰۰% است. یعنی زبان فارسی را نمی توان با فرمولهای زبان شناسی به زبان دیگری تبدیل کرد.��زبان ترکی را شاهکار زبان معرفی کرده اند که برای ساخت آن از فرمولهای بسیار پیچیده ای استفاده شده است. هم اینک زبان ترکی در بیشتر پروژه های بین المللی جا باز کرده است. به مطالب زیر که برگرفته از مجله ی ‪New science‬ چاپ آمریکا و مجله ی ‪International Languages‬
چاپ آلمان است، توجه نمایید:

 • کلیه ی ماهواره های هواشناسی و نظامی اطلاعات خود را به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و ترکی به پایگاههای زمینی ارسال می کنند.
 • پیچیده ترین سیستم عامل کامپیوتری ‪os2/8 و معمولی ترین windows‬ زبان ترکی را به عنوان استاندارد پایه ی فنوتیکی قرار داده اند.
 • کلیه ی اطلاعات ارسالی از رادارهای جهان به ۳ زبان انگلیسی، فرانسوی و ترکی علایم پخش می کنند.
 • کلیه ی سیسستم های ایونیکی و الکترونیکی هواپیماهای تجاری از سال ۱۹۹۶ به ۳ زبان انگلیسی، فرانسوی و ترکی در کارخانه ی بوئینگ آمریکا مجهز می شوند.
 • کلیه ی سیستم ها و سامانه های جنگنده ی قرن ۲۱ “جی- اس- اف” که به تعداد هفت هزار فروند در حال تولید است، به ۲ زبان انگلیسی و ترکی طراحی شده اند.

همه ی این مطالب نشان دهنده ی استاندارد بودن و بین المللی شدن و اهمیت ژئوپولیتیکی زبان ترکی است. متاسفانه زبان رسمی ما(فارسی) از هیچ قاعده ی فنولوجیکال نیز پیروی نمی کند و دارای ساختار تک دینامیکی است. اما زبان ترکی با در نظر گرفتن تمام وجوه به عنوان سومین زبان زنده ی دنیا شناخته شده است، طی یک دستورالعمل اجرایی در تاریخ مه ۱۹۹۲ رسما از طریق همین موسسات به سازمان بین المللی یونسکو اعلام شده که زبان ترکی در کلیه ی دانشگاهها و دبیرستانهای اروپا و آمریکا جزو درسهای رسمی شود و این مسئله هم اکنون در کلیه ی دانشگاههای اروپا و دانشگاههای مطرح آمریکا اجرا شده و دومین زبانی است که در حال تهیه ی تافل مهندسی دانشگاهی برای آن هستند. اما زبان فارسی رتبه ی ۲۶۱ را به خود اختصاص داده است آن هم نه به عنوان زبان، بلکه به عنوان لهجه که این زبان را با ساختاری که بتوان جمله سازی مفهومی ایجاد کند، شناخته اندو و اگر روی این مسئله کار جدی نشود، در یادگیری مثلا زبان انگلیسی، ترکی یا فرانسوی مشکل عمده ای ایجاد کرده و می کند و می بینیم که فارسی زبانان برای یادگیری زبان انگلیسی با مشکل عمده ای مواجه هستند، ولی ترک زبانان با مشکل یادگیری و تلفظ مواجه نیستند. این مسئله به رفتارهای مغز انسان برمی گردد که خود دارای بحثهای دامنه داری است و اینکه بسیاری از جملات فارسی بر اساس عادت شکل گرفته اند نه براساس فرمول ساخت و با این وضعیت فرمول پذیری آن امکان ندارد. حال با توجه به اطلاعات فوق می توان فهمید یه چرا باید :

.پارسی را بعنوان ۳۳مین گویش زبان عربی پاس بداریم و تورکی را بعنوان سومین زبان قانونمند و توانمند دنیا ترک کنیم!. ۱

 1. پارسی را با ۶۰ میلیون متکلم پاس بداریم و ترکی را با ۳۶۰ میلیون متکلم ترک بکنیم!
  ۳٫پارسی را با ۲۵۰۰ سال قدمت پاس بداریم و ترکی را با ۷۲۰۰ سال قدمت ترک بکنیم!
  ۴٫پارسی را با ۴۰۰۰ وا‍‍‍ژه ی اصیل پاس بداریم و ترکی را با ۱۰۰۰۰۰ واژه ی اصیل ترک بکنیم!
  ۵٫پارسی را با ۶۰۰فعل اصلی پاس بداریم و ترکی را با ۳۵۰۰ فعل اصلی ترک بکنیم!
  ۶٫پارسی را با۰ ۳۵۰ فعل غیر اصلی پاس بداریم و ترکی را با ۲۴۰۰۰ فعل غیر اصلی ترک بکنیم!
  ۷٫پارسی را با ۱۱ زمان فعلی پاس بداریم و ترکی را با ۴۶ زمان فعلی ترک بکنیم!
  ۸٫پارسی را که ۷% از کلماتش ریشه دارند پاس بداریم ترکی را که ۱۰۰% از کلماتش ریشه دارند ترک بکنیم!
  ۱۰٫پارسی را با ۶ آوا پاس داریم و ترکی را با ۹ آوا (کاملترین آوای خلقت)ترک بکنیم!
  ۱۱٫پارسی را بعنوان ربان محلی پاس بداریم و ترکی را بعنوان زبان بین المللی ترک بکنیم!
  ۱۲٫!پارسی را بعنوان گلچینی از زبانهای دیگر پاس بداریم و ترکی را بعنوان شاهکار زبان و ادبیات بشری ترک بکنیم
  ۱۳٫پارسی را بخاطر عدم کارایی کامپیوتری پاس بداریم و ترکی را بعنوان استاندارد پایه فونتیکی ویندوز ترک !بکنیم
 2. پارسی را بعنوان زبان شعر پاس بداریم و ترکی را بعنوان زبان استاندارد ارسال دیتای رادارهای جهان ترک !بکنیم
  ۱۵٫پارسی زبان رسمی افغانستان و تاجیکستان را پاس بداریم و ترکی زبان استاندارد یونسکو در اروپا و آمریکا را ترک !بکنیم
  ۱۶٫پارسی را با ۹۷۰۰۰ عنوان کتاب در دنیا پاس بداریم و ترکی را با ۴۵۰۰۰۰ عنوان کتاب در دنیا ترک بکنیم!
  ۱۷٫پارسی را که هرگز خط نگارش نداشته پاس بداریم و ترکی صاحب اولین دومین و سومین خط بشری ترک !بکنیم
 3. پارسی با ۳ درجه صفت را پاس بداریم و را ترکی با ۵ درجه صفت را ترک بکنیم!
  ۱۹٫پارسی را با شاهنامه ای افسانه ای پاس بداریم و ترکی را با حماسه دده قورقود ترک بکنیم!
  ۲۰٫پارسی عاری از قوانین آوایی را پاس بداریم و ترکی با وقانین ملودیک بین اصوات و حروف را ترک بکنیم!
  دهها دلیل و برهان دیگر وجود دارد که برای بقای زبان پارسی باید از زبان دیرین شیرین هنرین ترکی چشم بپوشیم . آری زبان ترکی خود میتواند خویشتن را حفظ کند این پار سی است که باید دست در دست هم آنرا پاس بداریم چرا که باکوچکترین .وزش بادی و کمترین غفلتی برای همیشه آنرا از دست خواهیم داد
  محمد همایون دولت اوغلو

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20323

Posted by on ژوئن 14 2020. Filed under اخبار ففتا, تازه ها, زبان, مطالب برگزیده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت