ففتا

من چه میتوانم؟

یادداشتی از: حفیظ حازم
جامعه بشری و بشریت در کل از آدمها عبارت است. این آدمهای منفرد هستند که خانواده ها، بستگان، دوستان، اجتماعات، اقوام و مردم یک جامعه را میسازند.بنآ از فردیت است که کل ریشه میگیرد، از همینجاست که فرد در ساختار جوامع بشری نقش اساسی و سازنده را دارد.در بعضی از جوامع نسبت عدم آگاهی ها، نبود اعتماد بنفس،خود ناباوری، شکست حق خود ارادیت و وابستگی های مادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی وغیره عوامل باعث میگردد که نقش فرد در اجتماع ضعیف و کمرنگ باشد.در جوامعی چون کشور ما یکعده فرصت طلب همیشه از همین ضعف ها و نقاط خالی ها استفاده اعظمی نموده و خود ها را در قالب رهبر، مرشد، صوفی، بزرگ وغیره جا زده اند و از نقش افراد بخاطر برآورده شدن امیال شخصی شان استفاده های ابزاری نموده اند.بوجود آمدن اصطلاحات، خان، ملک، رهبر قوم، رهبر دین، رهبر جهاد، رهبر فلان حزب و سازمان ، رهبر سمت و یا تشکیلات متعدد دیگر که میخواهند افراد جامعه را زیر چتر خودشان داشته باشند و نقش سازنده آنها را منفعل نمایند در حقیقت نمونه کشتن و گرفتن حقوق فردی و انسانی آنهاست.با وجودیکه در هیچ یک از جوامع بشری فرد آنچنان که فرد گرا و فرد محور باشد و حق عمل فردی البته در چوکات نظم و قوانین جاری کشور ها راداشته باشد هنوز ندارد، با آنهم در جوامع دموکرات و پیشرفته افراد این جوامع تا حدودی میتوانند فردی عمل کنند که این ناشی از سطح درک، دانش و تسجیل حقوق شان در برابر قانون و چوکات های انتظامی آن جامعه میباشد.در کشور ما نقش فرد از خانه و مکتب و اجتماع از همان آغاذین روز های حیات تحت فشار و نابرابری قرار داده شده و حس آزاد بودن در وجود اکثریت مطلق افراد جامعه کشته میشود و شخص حالت خنثی و منفعل را بخود میگیرد که همیش مطیع و فرمانبردار و رعیت باشد و دیگران باید برایش فرمان برانند و تعیین تکلیف کنند.بنآ غرض رسیدن به عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، جامعه مرفع و باشکوه، داشتن حق فردی و اراده داشتن بخاطر نقش اجرا کردن فرد در مناسبات اجتماعی و سیاسی امریست ضروری.ما باید بخود مان ایمان داشته باشیم که منحیث یک فرد در اجتماع بزرگ انسانی میتوانیم نقش بزرگ و سازنده داشته باشیم و مسوولیت مانرا بگونه عقلانی ادا نماییم. طوریکه گفته اند:(تا ما گوسفند نشویم هیچکس نمیتواند بالای مان چوپانی کند.)

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20333

Posted by on ژوئن 28 2020. Filed under تازه ها, سیاسی, مطالب برگزیده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت