ففتا

گزارش دوم امور مالی فدراسیون سال ۲۰۱۸

دومین گزارش مالی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان مربوط ۲۰۱۸ بتاسی از فیصله های قبلی اعضای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به ادامه نشر گزارش مالی مورخ ۱۰-۰۲- ۲۰۱۸ که از وضعیت مالی گزارش شده بود. ودران از بیلاتس مالی فدراسیون و صورت حساب ان معلومات دقیق ارایه شده بود. حساب بانکی فدراسیون بامشخصات زیرثبت میباشد حساب بانکی ففتا Account FFTA insite Netherlands از داخل هالند ۱۴۴۵۶۴۴۰۸ Rabobank uitsite Netherlands از خارج هالند IBAN: NL 80 RABO 0144564408 BIC: RABO NL 2U A.Hemat Stichting FFTA. همچنان ګزارش مبنی بر ان بود که بتاریخ ۱۰-۰۲-۲۰۱۸ در حساب فدراسیون فرهنګی تورکان افغانستان مبلغ ۳۳۱,۶۰€ بصورت مثبت موجوداست گزارش مالی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به از نشرگزارش اول مالی سال۲۰۱۸ از تاریخ مذکور الی اخیر سال (۳۱-۱۲-۲۰۱۸) جهت معلومات به ارتباط کمک و اعانه هاییکه از جانب اعضا پرداخته شده جمعبندی و همچنان مصارفات فدراسیون در جریان سال ۲۰۱۸جهت شفافیت مالی بشکل تحریری و هم بشکل پ.د.ف. از صورت حساب بانکی که بشکل ضمیمه داخل گزارش میشود ارایه شده است ارایه محاسبه ان بشکل مختصر: ۳۹۱,۴۴ مقدار مبلغ موجود تاریخ : ۲۹-۱۲-۲۰۱۷ مقدار مبلغ موجود تاریخ :۳۱-۱۲-۲۰۱۸ ۸۲۱,۷۸ ۹۶۰ ۲۰۱۸ سر جمع مبلغ شامل حساب سر جمع مبلغ مصرف شده در سال ۲۰۱۸ ۵۲۹,۶۶ یورو سنت میباشد جزییات مخارج و دخل ان را در ضمیمه که به شکل پ.د.ف. ساخته شده مشاهده شود.و همچنان از جزییات مصارفات که در هر ماه صورت گرفته به جلسات هییت رهبری گزارش ارایه شده و درج پروتوکل جلسات ما هانه میباشد بخاطر معلومات اعضای فدراسیون که به ترم و نمونه های بانکی به زبان هالندی بلد نباشند و بازخوانی پ.د.ف معاملات بانکی یا ترانس اکسی مشکل نشوددر زیر ترجمه ان نوشته شده است. Rente datum تاریخ بهره Tegen rekening در حساب مقابل bedrag af دبت bedrag bij کریدیت datum vanaf سر از تاریخ datum tot een met تا بتاریخ begin saldo اغاز تعادل einde saldo ختم تعادل totaal afschreven سرجمع مصرف شد totaal bij schreven سر جمع افزود

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20389

Posted by on جولای 12 2020. Filed under تازه ها, مالی, مطالب برگزیده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت