ففتا

تفویض رتبه مارشالی, … به قدرتمندترین مردشمال

نبی زاده

رتبه ی مارشالی عالیترین مقام نظامی در کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین است که به نام ‘فیلد مارشال’ یاد میشودو در نیروهای زمینی آمریکا جنرال پنج ستاره معادل مارشال ودر ایران رتبه بالاتر از ارتشبد رتبه ی مارشالی است و در فرانسه رتبه ی مارشالی به عنوان افتخار در زمان جنگ برای افراد اعطا میشوند. اما درافغانستان ، مارشال شاه ولی خان، عموی محمد ظاهر، پادشاه پیشین افغانستان و مارشال محمد قسیم فهیم، معاون پیشین رئیس جمهوری به رتبه مارشالی رسیدند. اکنون تفویض رتبهی مارشالی, با تحقیر و زوربه قدرتمندترین مردشمال یعنی مارشال دوستم که در شهرشبرغان طی مراسیم خاص وباشکوه با حضورداکترعبدالله انجام شد ولی ارگ باسکوت رسمی وتحقیر رسانه ی این محفل باشکوه را نادیده گرفت در حالیکه اهدای رتبه ی مارشالی به دوستم تنها برای شخص اونیست بلکه قدردانی از مردمی است که اصل تقسیم قدرت و اشتراک همه ی اقوام در ساختار کشور وتمثیل برای حفظ تنوع قومی درافغانستان میتواند یک ضرورت باشد؛ به این ترتیب این فرزند روستا زادهء خواجه دوکوه ولایت جوزجان با ابرازشایستگی نظامی خود از یک سرباز عادی تا درجهٔ ستر جنرالی و باالاخر به عالیترین رتبه نظامى کشور یعنی مارشالى رسید. مارشال شدن دوستم، نه روا داری غنی وعبدالله است ، بلکه حق مسلم وی بود و غنی با دل ناخواسته مجبور به امضای فرمان شد زیرا برای حل بن بست سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله مارشال عبدالرشید دوستم با فرمان رئیس جمهوری به بلندترین رتبه نظامی مارشالی ارتقاء و در عین زمان عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی را خواهد داشت. گرچه ، جایگاه او برای تعدادی تلخ و برای بخشی از یک توافق سیاسی است ولی برای اکثریت مردم کشور ما ، مارشال دوستم، نشانهای در تاریخ است چون تابوهای زیادی با دستان این مرد شکسته شده است.

شایدسپارتاکوس نامی آشناتر باشد که رد پایش را تا پشت خانهی مارشال دوستم بکشانیم, زیرامارشال دوستم چون مارشال فوزی چقماق خواهد بود که یکجا با همرزمانش برای وطنش جنگید و در برابر اهریمن هیچ گاهی سر تسلیم فرود نیاورد. در قاموسی که سالهای اخیر مردم کشور ما با آن آشناست، اسم مزاری نیز با اسم مارشال دوستم یکجا در خاطرهها حک شده اند ؛ گرچه مزاری و دوستم و سپارتاکوس سازندگان تاریخی نیستنداماچهره های اندکه برصفحات «حباب»گونه در تاریخ مانده اند. مارشال دوستم، درست مانند مزاری و سپارتاکوس، نه فیلسوف اخلاق و نه معلم سیاست و فلسفه و عرفان و هیچ چیزی دیگر از این افسانههای خوشنما را به نام خود بخیه نمیزندولی او تابوشکن تاریخ لقب

میگیردکه خوابهای زیادی از نام او آشفته شدند. چون مارشال دوستم با نول تفنگش داکتر نجیب را از تخت به زیر کشید که با توپ و تانک و سکات و میگ و هیلی کوپتر رژه رفت و بر پشت اسب نشست و دریشی پوشیدکه او توانست رتبه برید جنرالی توسط ببرک کارمل ورتبه تورن جنرالی توسط داکتر نجیب الله ورتبه دگر جنرالی و عنوان مجاهد بزرگ و لقب خالد بن ولید را از سوی مجددی ورتبه ستر جنرالی و رتبه فرمانده کل نیروهای مسلح راتوسط استاد ربانی و آقای کرزی ومقام معاونیت اول ریاست جمهوری ورتبه ستر جنرالی توسط محمد اشرف غنی راحاصیل نماید و سال گذشته جنرال اسکات میلرقوماندان عمومی ناتو در افغانستان نیز در سینه دوستم در شبرغان ، دو مدال قهرمانی را به پاس خدمات او از آدرس سازمان مذکور به اقای عبدالرشید دوستم اهدا کرده است. مارشال عبدالرشید دوستم ، از محبوبیتی شگفت انگیزی در میان مردم برخورداربوده است زیرا رویدادهای نزدیک به ۴۰ سال گذشته، ازجمله تظاهرات اعتراضی و حق طلبانهٔ ۲۱ روزهٔ مردمان تمام ولایات شمال کشور به شمول ولایتهای بامیان و هرات با شعار در خواست برگشت جنرال دوستم از تبعید و رهایی قیصاری، شاهد دلیل انکار ناپذیر محبوبیت او در میان مردمان کشورکه ا ورابه یکی از کاریزماتیکترین رهبران تاریخ این سرزمین بدل کرده اند .

گرچه دشمنانش بارها تلاش کردندتا او را منزوی کنند؛ ولی ، مارشال «عبدالرشید دوستم» بودکه محکم ایستادو پایگاهش راحفظ کرد و کسی نتوانست بین او و مردمش فاصله بیندازندو با هزاران توطیه ودسیسه مجادله نمود و با حمایت مردم خود پیروزمیدان شد .گرچه مارشال دوستم تحصیلات آکادمیک نظامی ندارد؛ ولی در میدان جنگ آبدیده شده وفاصلهی بین او و مردمش وجود ندارد واو بخاطر حفاظت از تمامیت ارضی و نوامیس مردم کشوربهترین فرزندان خویش را در زمان حاکمیت داکتر نجیب الله ، اقای ربانی، ملا عمر ، کرزی و غنی در جبهات جنگ از دست داد . اگرمارشال دوستم مربوط به یک اقلیتی قومی نمی بود ؛ خلیلزاد و اشرف غنی و کرزی امریکا را ترغیب میکردند تا در فردای فتوحات شمال؛ رتبه ی مارشالی را در قلعه جنگی مزار شریف؛ به وی اعطا می نمودو خوب می بود که مارشالی آقای دوستم یکجا با مارشالی فقید محمد قسیم خان فهیم در هنگام سقوط حکومت طا لبان صادرمیشد ودر شرایطیکه کلیه ، رتب عالی و نشان های کشور با نامهای وزیر محمد اکبرخان ، امان الله خان ، محمد داوود خان ، محمدگل خان مومند ، حامد کرزی ، رزاق اچکزی,قهرمان ملی افغانستان ، استادربانی ، مارشال محمد قسیم فهیم و دیگران مزین شده است .از انجاییکه رخ داد های پس از فرو پاشی اتحاد شوروی دگرگونی های عمیق سیاسی و نطامی را درجهان ایجاد و درافغانستان نیز تاثیردربراندازی نظام سیاسی کشورما داشته که در سالهای پایانی حکومت داکتر نجیبالله ، تبدیلی بی موجب مومن اندرابی، اعزام رسول بی خدا، و جبار قهرمان در مزار شریف، و سپردن صلاحیت های گسترده به جمعه اسک به خاطر گرفتاری مارشال دوستم و دیگران از طرف داکتر نجیب الله دلیل روی گردانیدن اقای دوستم ازدولت وقت گردید . درحالیکه اوپیشنهاد معقول تشکیلاتی داشت اما دکتر نجیب الله آن را قبول نه کرد که باعث براندازی حکومت او در کابل شد .

عبدالرشید دوستم در سال ۱۳۷۱ خورشیدی حزب سیاسی را تحت عنوان جنبش ملی اسلامی افغانستان تأسیس وبه همکاری با مجاهدین رو آورد او پیش از سقوط دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی علیه او جنگید وحتی مدتی را نیز با گلبدین حکمتیار، متحد شد. در حالیکه از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۷۶ نبرد ها میان گروه های مختلف جهادی درشهر کابل و اکثر شهرهای کلان کشورادامه یافت و در طول این مدت دوستم بیشتر متمرکز در صفحات شمال بود و در اوج قدرت خود ، در شمال افغانستان پول جداگانه چاپ میکردویک حکومت مستقل، را با مدیریت مؤثر در ولایات شمال شرق و شمال از بدخشان تا بغلان و از آنجا تا بادغیس تأسیس نمود ودر حالیکه اکثر نقاط افغانستان به خصوص شهر کابل در آتش جنگ میسوخت که حکومت وی در شمال به پناه گاه صدها هزار مهاجر و بی جا شده داخلی تبدیل شد. وی تمامی نهاد های دولتی را در شمال کشور حفظ و تحکیم بخشید، پایپ لاین گاز را از شبرغان به مزارشریف تمدید وتمام عناصر اساسی یک حکومت و فعالیت های فرهنگی را توسعه داد و ارزش های

دموکراتیک در شمال افغانستان را نهادینه کرد .اقای دوستم تاکنون همه ی دسایس و انواع پلانهای تخریبی و انتحاری دشمن را خنثی و مقاومت نموده که از آغاز فعالیت تا هنوزآماج بیش از ۲۰ حملهٔ تروریستی، انتحاری و مین گذاری بوده، که از تمام آنها جان سالم بدر برده است. چنانچه مورخ و اسلام شناس امریکایی برایان گلین ویلیامز استاد دانشگاه ماساچوست امریکا، کتابی را به نام «آخرین سپهسالار» نوشته که دوستم را «تاریخ زنده» افغانستان نامیده و اورا به نام قدرتمندترین مرد شمال یاد کرده است.در ضمن هالیود کمپنی مشهور فلم سازی جهان در امریکا با تهیهٔ یک فلم هنری هیجان انگیز به نام «دوازده جنگاور»، سیمای قهرمانانهٔ اقای دوستم را درنبرد مظفرانه اشغال شهر مزار شریف به سواری اسپ به تصویر کشیده است.

از انجاییکه آقای غنی به خاطر اعطای رتبه مارشالی به دوستم از طریق گوناگون تلاش کرد تا مانع مارشال شدن او شودکه او از سفارتهای خارجی خواسته بود، درباره مارشال شدن دوستم واکنش نشان بدهند اما هیچ سفارتی به این خواست ارگ پاسخ مثبت نداده بود. دوستم منحیث یک قوماندان و رهبر جنگ های ۴۲ ساله مطرح است ودر دودهه ی اخیر کسی نتوانسته این جایگاه و پایگاه را از نزد دوستم بگیرد. گرچه حکومتهای استاد ربانی وطالبان, جنرال مالک, اکبر بای ,انجنیر احمد ایشچی و داکتر خلیلزاد وداکتر غنی همراه باتوطئه های مختلف و کسان دیگری تلاش کردندتا این جایگاه وپایگاه را ازاوبگیرند اما ؛ جایگاهش را از (دوستم) گرفته نتوانستند و از سوی دیگر سنگین ترین اعتراف در قبال مارشالِ نبرد های دورانساز دردوره موجودیت نیروهای امریکا در افغانستان که غرب وامریکا برای درهم کوبیدن (جنگ سالاران) اقوام غیر یشتون تمرکز نمودند زیرا غرب و امریکا نمیتوانند بر اقوام غیر حاکم تکیه و اعتماد کند؛ چون جهادی ها و «طالبان» را که متعلق به قبیله حاکم اند جنگ سالار تلقی نمیکنند. اکنون که ابرهای تیرهٔ اتهامات ناروا و دسایس دشمنان داخلی و خارجی باشتراک حلقات معلوم الحال اطراف ارگ به شکست منجر گردیده است دوستم تنها باز مانده دوران مقاومت بر ضد طالبان است که حضوری موثر و لشکر عظیم وفادار در سایه دولت را دارد دولت تک قومی ارگ بر همه اقوام غیر پشتون به دیده تردید و دشمن می نگرند به ویژه اینکه بسیاری از پشتون های افراطی طالب وغیر طالب خاطرات ناگوار از شکست هایشان در برابر دوستم در دورانهای مختلف جنگهای ناپایان این کشور دارند که در دولت کنونی حضور فعال و ماندن مارشال دوستم را تحمل نخواهند کرد.چنانچه درین روز ها ی نزدیک حاجی حسن یکی از ناقلین شمال در بغلان وفرد دیگری در قندهارنعره کنان اعتراض خودها را ابرازو در ستیژ محافل رسمی خودها رابرهنه نمودند وبرای ، نشان دادن خشم و بیزاری خودها ، ذلیلانه، لنگی، پیراهن و تنبان شان را درکمال بی حیایی، دم چشم صد ها مرد و زن دور انداخته و فریاد زد ندکه چرا دوستم مارشال شده است؟

بیست وششم – جولای – ۲۰۲۰ – میلادی

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20428

Posted by on جولای 27 2020. Filed under تازه ها, مطالب برگزیده, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2020 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت