ففتا

به مناسبت هشتادمین سالگرد کاووش قبر امیر تیمور قسمت دهم

قسمت دهم


معمای آرامگاه امیر تیمور(حضور تیمور در جنگ جهانی دوم)
داکتر اکبر همت
جمجمه فرماندار بزرگ جهان هنوز در مسکو قرار دارد. در ماه اگست سال ۱۹۴۲ وضعیت جبهات جنگ با شکست و عقب نشینی های قوای شوروی به بحران عمیق کشیده است, مناطق یکی پی دیگری سقوط میکند, ایالت “کریمیا” (منطقه ستراتیژیک) بطور کامل بدست جرمن ها افتید و دشمن با شتاب تمام بسوی “والگا” حرکت نمودند. سقوط “کوبان” و دیگر راه های منتهی به “قفقاز” مرکز تآمین کننده نفت, خوراکه و دیگر ضروریات جبهات, مرکز صنعت و تجارت حتمی پنداشته شد. در ماه سپتمبر قول اردوی نمبر ۶ جرمنی شامل سه صد و پنجاه هزار سرباز و افسر تحت قیادت جنرال پائولوس مشهور به چند صد متری شهر استالینگراد رسیده و جنگ به وحشتناک ترین شکل آن با خط فاصل چند صد متری رسیده و در بعضی نقاط عساکر دو طرف با برچه و قنداق همدیگر را میکشند, ۹۹ فیصد نقاط شهر بدست جرمن ها سقوط کرده و مدافعین استالین گراد در خرابه ها مخفی گردیده بشکل چریکی میجنگند. پیام سقوط استالینگراد به هیتلر در برلین فرستاده شده, جرمن ها سقوط کامل استالینگراد را اعلام و مشغول جشن گرفتن سقوط استالینگراد هستند. خلاصه وضعیت حکمفرمآ نشان میدهد که عقب زدن قوای جرمن نا ممکن بنظر میرسد. یوسف استالین که وضعیت جاری استالینگراد را زیر فوکس خود دارد میداند که سقوط استالینگراد راه سبز را برای جرمن ها باز مینماید تا به نفت های {مایکوپ} قفقاز و باکو پایتخت آذربایجان برسند. بنآ مارشال ژوکوف را به جبهه استالینگراد میفرستد.جنرال پائولوس کیست که استالینگراد را به تصرف خود آورده است؟ (جنرال فریدریش ویلهلم ارنست پائولوس “متولد ۲۳ سپتمبر ۱۸۹۰ وفات ۱ فبروری ۱۹۵۷” بعداز محاصره شدن قوای سه صدو پنجاه هزار نفری اش در استالینگراد, ادولف هیتلر برایش رتبه فیلدمارشالی میدهد و در نامه خود مینویسد {هیچگاه در تاریخ جرمنی یک فیلدمارشال زنده تسلیم دشمن نشده است} هیتلر با این پیام میفهماند که او باید خودکشی کند اما او بعداز مدتی جنگ و تلفات با تمام نیروی باقیمانده خود تسلیم تسلیم قشون سرخ میگردد). حالا ماه اکتوبر ۱۹۴۲ هست مقاومت چریکی با استفاده از خرابه ها کماکان ادامه دارد و یگانه قرارگاه تحت قومندانی مارشال ژوکوف در محدوده کارخانه تراکتور سازی – تانک سازی ستالینگراد به استقرار و مقاومت خود ادامه میدهد. ملک قیوم فلم بردار با وجود مشاهده این همه اوضاع فوق العاده بحرانی اما لحظه ئی هم نمیتواند فکر پیشگوئی های آن عابرین رمزآلود حوادث کاووش گورمیر را از سر دور کند و تصمیم دارد بار دیگر امکانات ملاقات با ژوکوف را دریابد که از قضا این شانس با او یاری میکند و در همین ماه اکتوبر بار دیگر با قومندان عمومی جبهه مارشال ژوکوف دیدار میکند. درین ملاقات نیز خواهش خود را نسبت به واقعات مقبره امیر تیمور, پیشگویی ها و لعنت نامه نوشته شده در صفحه سنگ قبر و رساندن این خبر به استالین را تکرار میکند که اینبار جنرال ژوکوف به وعده خود وفا میکند وبه استالین همه سرگذشت پروژه کاووش گور میر را بیان میکند.ملک قیوموف: جنرال کانستانتین ژوکوف همانطوریکه برایم وعده داد, در اولین ملاقات خود با استالین در مورد وقایع (گورمیر) مفصلآ بیان نمود. استالین با شنیدن گزارش به عثمان یوسوپوف منشی اول حزب کمونست اوزبیکستان تیلفون نموده دستور داد که مقبره امیرتیمور و آل او بزودی بازدفن گردد.۲۸ اکتوبر ۱۹۴۲ میخائیل هیراسیموف کار جمجمه تیمور را به پایان رسانید و تمام وسائل اطلاعات جمعی داخل و خارج شوروی عجله نمودند تا جهانیان را با قیافه پرصلابت امیر تیمور جهانگشآ آشنا بسازند که درین تاریخ همه جهانیان چهره قاطع و جنگآور و فاتح بزرگ و افسانوی فرزند سمرقند را مشاهده نمودند. کمسیون دولتی برای بازدفن بقایای تیمور, شاهرخ و الوغ بیگ تشکیل گردید و برای اجرای امر استالین دست بکار شدند. فیصله کمسیون دولتی برای بازدفن بقایای تیمور و آل تیمور بتاریخ ۱۵ نوامبر ۱۹۴۲ امضآ گردید. دقیق در همان روز از لابراتوار باستانشناس میخائیل هیراسیموف بقایای تیموری ها و اسناد و گزارش مفصل کار علمی انجام شده بالای جمجمه تیمور و دیگر تحقیقات بالای بقایای شاهرخ و الوغ بیگ بیرون آورده شد. ولی بازدفن بقایای تیمور در سمرقند دقیقآ بعداز یکماه صورت گرفت! اما این سوال که درین مدت یکماه جمجمه تیمور و دیگر بقایای او بمثابه ( یادگار تاریخی بی مانند که ارزش مادی آن قابل تعریف و تشخیص نیست) در کجا قرار داشت! درحالیکه درین مدت زمان یکماه در هیچ جای راجستر و در هیچ سندی دیده نشده است! این موضوع مهم یکی از اسرار محرم شوروی بود که مردم را به وسواسه واداشته کنجکاو شدند. بسیاری ها به این باورهستند که آغاز شکست جرمن های هیتلری با حضور بقایای امیر تیمور در فضای جبهات جنگ و تآثیرات عرفانی او بستگی دارد! بنابر نص معتبری که از قول شاهدان عینی و مجریان “طرح” به فضای جامعه شوروی پیچید آن بود که مشاورین یوسف استالین با درنظرداشت شکست های خونین جبهات جنگ برنامه غیر معمول دفاعی و جلوگیری از پیشروی جرمن های هیتلری را آماده ساختند که مطابق آن طیارات نظامی با جمجمه و دیگر بقایای امیرتیمور بالای خط جبهات پرواز نموده و تشریفات عرفانی انجام دادند. بعضی ها به این باورند که این پرواز های عارفانه با جمجمه تیمور جهانگشآ با ضم (آیگون مادر خدای مسیحی) انجام پذیرفت. همچنان گفته میشود که یادگار تیمور “قدیس” را علاوه بر بالای جبهات عمومی شکست خورده پرواز دادند بلکه در خط مقدم قول اردوی آسیای میانه بخاطر بالا بردن مورال جنگی آنها تشریف دادند.امرالله عبدالله یف رئیس مقبره (گور میر) میگوید: آنانیکه از جبهات برگشته بودند از چشمدید های خود در مورد پرواز دادن بقایای امیر تیمور بالای خط مقدم جبهات قصه کرده بودند, من نمیتوانم به آنها باور نداشته باشم. یک زمانی من تلاش کردم تا در باره این موضوع سندی دریابم اما متآسفانه این مسئله در هیچ آرشیفی پیدا نشد چونکه اسناد این موضوع در جمله محرمات دولت شوراها قرار گرفت.ازینکه این پروژه مهم در هیچ جای راجستر نشده و سندی هم در هیچ جای باقی نمانده است بیانگر آنست که رهبری شوروی و احتمالآ شخص یوسف استالین نخواسته تا دشمنش هیتلری ها و متحدینش امریکا, انگلیس و فرانسه از موضوع خبر نشوند و زمانی این مسئله را ضعف اردوی سرخ تلقی نکنند!آنچه با خط درشت مستند سازی گردیده و به دل تاریخ سپرده شده است اینست که امیر تیمور فاتح, امیر تیمور عادل, امیر تیمور ظالم, امیر تیمور علم پرور و فرهنگدوست و نواده گانش هریک منجم بی همتا میرزا الوغ بیگ و شاهرخ میرزای تمدن پرور بتاریخ بیستم دسامبر ۱۹۴۲ میلادی طی مراسم خاص و رژه نظامی و ادای احترام اجتماع سمرقند و نواحی دور و نزدیک اوزبیکستان دوباره به آرامگاه قبلی شان گور میر بخاک سیاه تسلیم داده شدند.علما و محققین شامل پروسه, گواهی نامه ختم پروژه تاریخی و کار های انجام شده را مفصلآ به زبانهای اوزبیکی, فارسی, روسی و انگلیسی با استفاده از جوهر (رنگ) چینائی ترکیب شده به دستورالعمل قرون وسطائی و با بهترین کاغذ سمرقندی قرن هفدهم ترتیب دادند وبعدآ این سند تاریخی را با امضای تمام اعضای گروپ تحقیقات تآئید کردند و یک نقل این سند مهم را در یک کاپسول جابجا, مهر ولاک وبا تابوت امیر تیمور دفن نمودند.معلومات مختصر در مورد جوهر چینائی:در چین قرون وسطی و مصر باستان “جوهر” خوشنویسی و مقاوم در برابر زمان را از (دوده) و مواد چسپی حیوانات بدست میآوردند. به این هدف رزین یعنی {شیلم یا شیره} درختان مختلف بخصوص رزین درخت کاج, روغن های گیاهی مانند روغن کنف, روغن دانه های درخت “تونگ” روغن سویا و روغن تخم چای, چربی حیوانی و دیگر مواد معدنی را میسوختاندند و (دوده) بدست آمده آنرا با چسپ ماهی, چسپ مغز استخوان و سفیدی تخم مرغ مخلوط و جوهر نایاب و قیمت بها بدست میآوردند که این صنعت هنوز در چین زنده است.جالب اینکه یک رسام یا خطاط مسلکی میتوانست کیفیت جوهر را از طریق غلظت جوهر، بوی آن, میزان و نحوه صریر قلم تشخیص و تعیین نماید.معلومات مختصر درباره کاغذ سمرقند: کاغذ سمرقند یک نوع کاغذ آسیای میانه است که قرن ها پیش کیفیت استاندارد جهانی را تعیین کرده که تولید آن در سمرقند آغاز شده است. (اس صلیبی) اولین کسی بود که اطلاعات ارزشمندی را در مورد کاغذ سمرقند به جهانیان ارایه داد. وی می نویسد: “یکی از ویژگی های کاغذ سمرقند، آنست که کاغذ مصر و دیگر کاغذ های پوستی را که قبلاً نوشته میکردند عوض کرد. آن بسیار زیبا، لطیف، نازک و بسیار مقاوم است که در تمام جهان از آن استفاده میشد.برای مدت طولانی اعتقاد بر آن بود که گویا تا سال ۷۵۱ میلادی کاغذ در تورکستان ساخته نمیشد تا که چینی های اسیر شده این صنعت را از چین به تورکستان شرقی آوردند اما باستان شناسان ثابت کرده اند که حتی زمانه های قبل از قرن سوم میلادی در شهرهای ترکستان شرقی مانند تورفان ، خوتان و دونوهانگ کاغذ با کیفیت از پنبه تولید می شده است و فروش کاغذ به دیگر کشور های جهان یکی از صنعت صادراتی تورکستان شرقی محسوب میشده است.پایان فصل اولhttps://www.turklar.com/?p=20527 قسمت نهمhttps://www.turklar.com/?p=20248 قسمت هشتمhttps://www.turklar.com/?p=20239 قسمت هفتمhttps://www.turklar.com/?p=20226 قسمت ششمhttps://www.turklar.com/?p=20197 قسمت پنجمhttps://www.turklar.com/?p=20068 قسمت چهارمhttps://www.turklar.com/?p=20015 قسمت سومhttps://www.turklar.com/?p=18048 قسمت دومhttps://www.turklar.com/?p=18040 قسمت اول

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20530

Posted by on اکتبر 4 2020. Filed under تازه ها, مطالب برگزیده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت