ففتا

گاهی با خود می اندیشم

دکتور عبدالسلام آثم
گاهی باخودمی اندیشـم کـه:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٭ ـ هرگاه ویروس کرونا قدرت مریض ساختن رهبران کـشور های قدرت مند جهان رانمی داشت، آیابازهم چنین سروصدا ایجادکرده می توانست؟!٭ ـ اگرحیات خودشان درمعرض خطر نمی بود آیا این رهبران مغرور و بی عاطفه با تخصیص دادن مبالغ هنگفت بازهم این چنین درتلاش پیدا کردن واکسین می بودند؟!سؤال این جاسـت که پـیوسته درکـشورهـای مخـتلف جـهان، انسان های بی شماری به ویژه اطفال وکودکان ازاثرسؤ تغذی و ابتـلا به بیـماری هـای ناشـی از فـقر و فاقه گی وجنگ جان های شیرین خودرا ازدست می دهند، چرا در برابر آن هـاهمـه خاموش وبی تفاوت بوده اند؟!حالاکه این صاحبان قدرت وثروت، حیات خودو وابسته گان خودرا هم درمعرض خطـر دیده و نیز نمی توانـند آزادانه بـه سیروسیاحت وخوش گذرانی بپردازند،چی خوب بشردوست شده اند.

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20630

Posted by on ژانویه 2 2021. Filed under تازه ها, صحت و سپورت, نگاه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت