ففتا

واژه های ناب اوزبیکی به فارسی( ۴۲ )

واژه های ناب اوزبیکی به فارسی( ۴۲ )
اوقینگ ایشله تینگ راش: کنار جوی.ربجت: بیگار، انجام دادن کار رایگان بدون مزد.رجه: ردیف، صف، قطار، طناب کشی. رجه لماق: ترسیم، طرح، نقشه کشی، کشیدن نقشه ساختمانی و محاسبه ی مساحت.ره خ ره خ: خراش خراش، هر چیزی شکافت و دریده شده، خط خطی.ره ددی: بد نام، بی حرمت، رسوا، بی حیا، بی آبرو، منفور، مورد نفرت، ناپسند، رانده شده.رشته: در اصل ایرشته یا ایریش( تار های عمودی در قالین بافی) تار های نازک و بلند، شاید ” ریش” هم از همین ریشه باشد.رم رم ستی: رسوا، افتضاح، بسیار بد و نامناسب، مشهور و شناخته شده به بدی.رم رم ستی بولماق: رسوا شدن، بدنام شدن، بی آبرو شدن، بی خانمان شدن.رم رم ستی سینی چیقرماق: شرمنده و بی آبرو ساختن، بد نام ساختن، عیب کسی را شکار کردن.رم رم ستیلیک: بدنامی، رسوایی، بی آبروگی، مفتضح. رمه لمه: تعقیب کردن، دنبال کردن، پیگیری کردن.روشق: نور، پرتو، روشنی.ریج: ردیف، رسته، رده.ریجه: برنامه، پلان، مجموعه ی از کار ها و فعالیت های که طرح ریزی شده و باید در زمان خاص انجام شود.ریجه توزه تتکان: برنامه ریز، شغل نویسنده ی بر نامه.ریجه توزه تیش: بر نامه سازی، ساختن برنامه برای رادیو و تلویزیون و جز آن. ریجه تو کیش: بر نامه ریزی، طراحی کردن.ریجه چی: برنامه ساز، نویسنده برنامه، توطئه گر.ریجه لماق: برنامه چیدن( ریختن) فراهم کردن مقدمات کاری بر اساس هدفی معین، توطئه کردن.ریجه یازیشلیک: برنامه نویسی، عمل نوشتن برنامه.ریچ: کوره راه، راه باریک و قدیمی، خط باریک، ریشه، بنیان، اساس.ریچ سورماق: رد پای کسی را شناسایی و تعقیب کردن.ریچال: بنیان، اساس، موجودیت، شیره، عصاره، ریشه. ریچالینی چیقرماق: از بن انداختن، از ریشه کشیدن، ریشه ی همه چیز را از بین بردن، همه را خارج کردن، عصاره ی چیزی را در آوردن.ریچه یول: کوره راه، راه باریک.ریشمه: ریشه آن ” ایریش یا اریش” می باشد به معنی طناب، رشته، تار های نازک قالین وگلیم.ریق: شخ و ایستاده.گلچین شده از فرهنگ شارق اوزبیکی به فارسی، ادامه دارد… بهرالدین شارق ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20633

Posted by on ژانویه 2 2021. Filed under تازه ها, زبان, مطالب برگزیده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت