ففتا

ایران و پاکستان دو کشوری که بما بدبختی صادر میکنند

نوشته یی از : حفیظ حازم

کشوری که در چها راه جهانی و برخورد جریانات اجتماعی و فرهنگی منطقوی قرار داشته باشد, جز این نمیتواند که بر منزلت های انسانی و یافتن شیوه های همزیستی مسالمت آمیز بکوشد و در مرتبه فرهنگ سازی ها و مشارکت های زندگی باهمی عروج کند.ملت های موفق دنیا دورنما و جایگاه شایسته را سراغ میکنند تا با سر افرازی و خوشبینی بخاطر رفاه و زندگی بهتر برای اتباع شان سرمایه گزاری نمایند.کشور ما آنچنانکه در طول تاریخ دولت های ملی و مردمی نداشته است, از بد طالع همسایه های با طمع و آشوب زا هم نصیبش گردیده است.عصر ما عصر گفتمان, عصر مصامحه, عصر تجارت و عصر پذیرش هاست. کشور ها میکوشند تا روابط شان با همسایه هایشان بهتر, رفت و آمد ها سهلتر, رونق داد و ستد بیشتر, مدارا و همدیگر پذیری عاطفی تر باشد.پنج دهه اخیر دهه های التهابی, زخمی و درد آفرین برای مردم و کشور ما بوده است. از کودتای داود گرفته تا انقلاب ثور, از ورود مجاهدین بکابل گرفته تا گرفتن قدرت توسط آنها, ظهور طالبان وایجاد حکومت امارت اسلامی و آمدن تکنوکرات های امریکایی در ارگ کابل, حوادثی بوده اند که سرنوشت کشوری بنام افغانستان را درین پنج دهه اخیر رقم زده اند.دو کشور همسایه ما ایران و پاکستان در محراق این بدبختی ها و فاجعه های پنج دهه اخیر کشور ما قرار دارند.این دو کشور از زمان ظاهر شاه با مداخلات پیدا و پنهان شان بخاطر بی ثبات کردن حکومت مرکزی و داشتن دست بالا در سرنوشت سیاسی و فرهنگی افغانستان همیشه کوشیده اند که با تربیت اجنت ها, جاسوس ها و زمینه سازی برای مخالفین رژیم و مسلح کردن آنها اقدامات غیر دوستانه, شرورانه و مغرضانه داشته باشند.با کودتای محمد داود و انقلاب ثور این دو کشورعملآ با مداخلات علنی و بیشرمانه در امور داخلی کشورما با مسلح کردن مخالفین دولت, کمک مالی و نظامی به مخالفین و دادن آموزش های نظامی به آنان و فرستادن دوباره شان به کشور ما بخاطر ویرانگری و قتل و کشتارمردمان بی گناه ما دست یازیده اند که این مداخلات بیشرمانه با ابعاد گسترده و مغرضانه تا امروز ادامه دارد.پاکستان با ایجاد مدرسه های تروریستی بخاطر تربیت مجاهدین, طالبان و داعش ابتکار داشته است, ایران هم با سرباز گیری از هموطنان فقیر و بی نان ما در صفوف فاطمیون و ارسال آنها در جنگ های سوریه, عراق و افغانستان روی سیاه دشمنی شانرا با مردم و دولت های افغانستان نشان داده اند.حضور میلیون نفری پناهده گان افغانستانی در کشور های ایران و پاکستان زمینه های باج گیری این کشور ها را از جامعه جهانی ( گویا بخاطر کمک به پناهنده گان افغانستانی) مساعد ساخت که میلیارد ها دالر پول از جامعه جهانی و ملل متحد دریافت کنند که پنج درصد این پولها هم در اختیار پناهنده گان کشور ما قرار داده نشده است.هموطنان ما درین کشور ها بشکل حرفوی آموزش های تروریستی دیدند و علیه کشور خود شان و کشور های دیگر مورد استفاده بخاطر رونق تروریزم و بی ثبات ساختن قرار گرفتند.هموطنان ما درین دو کشور از هیچگونه حق و آزادی های انسانی برخوردار نبوده و بصورت سیستماتیک مورد اذیت و آزار پولیس, دولت و مردم این کشور ها قرار میگرفتند.هموطنان ما درین دو کشور ایران و پاکستان از هیچ نوع امتیازات حقوقی و پناهنده گی برخوردار نبوده و اطفال شان حق تحصیل و مکتب رفتن را نداشتند.بخاطر زنده ماندن باید به کار های شاقه و طاقت فرسا تن میدادند و تا ۱۸ ساعت در شبانه روز کار میکردند و اکثرآ بخاطر درد های بدنی و کار اضافی از طرف کارفرمایان مجبور میشدند که از مواد مخدر بخاطر تسکین درد هایشان استفاده کنند.امروز که ما در کشور بیش از ۴ میلیون معتاد داریم وحد اقل از هر خانواده یک نفر آن معتاد است و این تحفه بزرگ جمهوری اسلامی ایران به کشور و مردمان ماست.پاکستان هم عملن در سوق و اداره طالبان و دیگر تروریستان که همه و همه صرف بخاطر نابودی کشور ما عمل میکنند مصروف است.این دو کشور هرگز کشور های دوست و بی مدعا برای ما نبوده اند و فقط برای ما جنگ, اعتیاد, بیسوادی, نفاق و تروریزم را صادر کرده اند.ولی ما همسایه های دیگری هم چون کشور های ازبکستان, تاجکستان, چین و ترکمنستان را داریم که بدون شک این کشور ها هم منافع ملی خود شان را در کشور ما دنبال میکنند.برعلاوه اینکه مردمان کشور ما با هزار و یک پرابلم و مشکلات دست و گریبان هستند, همچنان مورد تجاوز و مداخلات ایران و پاکستان قرار دارد.مردم کشور ما باید آگاه باشند که این دو کشور ایران و پاکستان, همسایه های دوست برای ما نبوده بلکه برای منافع ملی خودشان از صدور هر نوع مصیبت, جنگ و فاجعه در کشور ما دریغ نمی ورزند.

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20673

Posted by on ژانویه 29 2021. Filed under تازه ها, مطالب برگزیده, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت