ففتا

بخشی از یک نامه منظوم استاد ابوالخیر خیری به داکتر انس وزیر معارف وقت ،


به بهانه روز جهانی « زبان مادری» خواستم پیشکش حضور خواننده گان گرامی سازم:

از همایون خیری

جلیل القدر، آقای انس خان!
عزیزم ، شمع جمع اهل عرفان !

مبارک بادت عنوان وزارت ،
خدا افزون کند عز و وقارت

بفرما عفو اگر اندر نخستین
نگارش ، میکنم این گونه تلقین


به نیروی حق و عشق حق ایدوست
قوی دل ساز ملت را که نیکوست

چو میلت سوی حق گردید معطوف،
شوی با عدل و با انصاف موصوف .

اگر انصاف گردد رهبرت باز
شود چون روز روشن، روشن این راز:

که از قرنی فزون شد تا شما را؛
خدا فرموده برحق رهبر ما …

چه شد گر میکنیم ای جان تکلم،
به لفظ تورکی اما بی تعلم ؟

که این لفظ از عطایای الهی است
نه مارا اختیاری ، بلکه فطری است

اگر احصائیه، میبود در دست ،
بدانستی که ملیونها نفر هست ،

که جز این لفظ ، لفظی را ندانند؛
جز این افهام و تفهیمی نتانند؛

همه محروم از علمند و تعلیم؛
زمکتب دایم اندر رنج و در بیم .

معارف اندرین اکناف کشور ،
نکرده هیچ خدمت ای برادر!

سبب را گر بجویی ، باز دانی،
که هست این جاهلی از بی زبانی .

زبان تورکی و تعلیم است ، پشتو
چه آموزد کسی ای دوست برگو ؟

ویا تورکان ، دری گفتن چه داند ،
ازآن رو دایما ناکام ماند..!

بدین سان اندرین یک قرن واندی
به نادانی بماند این خلق چندی

کسی جز بی زبانی نیست مسئول
زبان او به کشور نیست معمول .

ولی باید بدین جرم ای عزیزان ،
نفرمایند محرومش زعرفان

زبان اجنبی آموخت بتوان
چرا پشتو نیاموزند ، تورکان

ازان ، کاندر نخست اندر زبانش
نیاموزند تعلیم لسانش

هرآن شرطی که در درس لسانهاست
رعایت گرشود کان رسم دنیا ست

به آسانی توان آموخت پشتو
نه پشتو ، بل همه علم ارسطو

ز « یونسکو» هم این تنقید کردند
ولی اهل غرض تردید کردند.

چو این حق طبیعی را ز انسان ،
خدا ، ضایع نفرموده به قرآن

تو « ما ارسل بقوم » گر بخوانی
به این ارفاق قرآنی بدانی

ولی این ظالمان برعکس قرآن
نمودند این جفا را برمسلمان
….
یک احسان کن که صد احسان بیارزد
به حق جمله تورکستان بیارزد

لسان این عزیزان در معارف
پذیرفتن سزد با هر مصارف

به تاریخ وطن نام تو با زر
رقم گردد به خوبی ای برادر !

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20705

Posted by on مارس 6 2021. Filed under اشعار, تازه ها, زبان, مطالب برگزیده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت