ففتا

آلپ تگین

از صفحه داکتر عظیم خنجانی
آلپتگین پدر ترکهای افغانستان:

آلپ تگین بنیان گذار امپراطوری ترکان غزنویان ، متولد ترُکستان شرقی، از نسل تورکان متعلق به ۲۴ قبائل اغوز خان میباشد.
آلپ : در ترکی بمعنای شیر ، قهرمان وارسلان آمده است.
تگین: در ترکی بمعنای شهزاده وهم مانند آمده است.
آلپ تگین بمعنای شهزاده قهرمان که در دربار امپراطوری سامانیان در بخارا و اوزبیکستان فعلی یکی از افراد برجسته ، وفادار و گارد شاهی سامانیان بود که به اثر زحمات زیاد و کاردانیش که داشت به رتبه بزرگ حاجب الحجاب نایل آمد و بعداً درسال ۹۵۶م از طرف امپراطور سامانیان عبدالملک بحیث حاکم بلخ تعین شد و درسال ۹۵۹م بحیث سپهسالار و والی شمال افغانستان مقرر گردید، درسال ۹۶۰م امیر سامانی ها عبدالملک وفات کرد، آلپ تگین میخواست پسرش جانشین امیر عبدالملک گردد ولی درباریان امپراطوری سامانی برادرش منصور را جانشین وی ساخت که بامخالفت شدید آلپ تگین قرار گرفت، بدین ترتیب امیر منصور پادشاهی جدید سامانی ها بالای آلپ تگین لشکر کشی کرد تا آلپ تگین راخلع قدرت کند، ولی آلپ تگین بمردانگی سپاه اعزامی شاه منصور را در تاشقرغان بلخ شکست داد و راهی مرکز افغانستان بطرف کابل و غزنه شد، آلپتگین میخواست بطرف هندوستان برود اما ترک های لویک که در غزنه حکومت داشتند ابوقاسم امیر آنها مانع عبور آلپ تگین از غزنه شد، بعد از چهارماه محاصره ترکهای لویک ها بقایای ترکان کابل شاهان توسط آلپتگین بلاخره درسال ۹۶۲م آلپ تگین ترکان لاویک هارا سرکوپ نمود و حکومت وسیعی ترکان غزنوی را بنیاد نهاد و بعداً زحمات زیاد در قسمت ساخت و ساز امپراطوری غزنویان طی مدت دو سال کشید وبلاخره درسال ۹۶۴ در غزنه وفات نمود که به ترتیب ابراهم پسرش، بلکا تگین افسرش و بوری تگین افسرش مدت سیزده سال حکومت کردند، اما حکومت را که آلپ تگین به اثر سعی وتلاش شبانه روزی بوجود آورده بود وسعت پیدا نکرد که بلاخیر نوبت خدمت گزاری به سبکتگی داماد آلپ تگین و پدر سلطان محمود غزنوی رسید که سبکتگین طی مدت ۳۹ سال حکومتش پایه های امپراطوری ترکان غزنویان را به بالاترین سطح آن رسانید و بعد از سبکتگین سلطان محمود غزنوی امپراطوری غزنویان را بیشتر گسترش داد که تا اکنون سلطان محمود غزنوی از جمله مقتدرترین امپراطور ترکان غزنویان و جهان شناخته میشود، که بلنوبه سلطان مسعود پسر سلطان محمود غزنوی به سلطنت میرسد، درین زمان ترکان سلجوقی حکومت ۲۱۲ ساله غزنویان را منقرض ساخته و دودمان سلجوقیان در افغانستان حاکم مشود‌
تحقیقات نشان میدهد که آلپ تگین با پنجاه هزار لشکریانش از مسیر راه والیان خنجان و غوربند بطرف کابل آمده بودند و بخاطر تجهیز بهتر و دفع حملات سامانیان مدت شش ماه را درین مناطق سپری کرده بودند و بیست هزار نیروهایش را درین مناطق گذاشتند تا مانع عبور سامانیان به کابل شوند به مرور زمان ساکن اصلی همین مناطق شدند و دقیقاً معلوم میشود ترکان خنجان و غور بند از همین بازماندگان آلپ تگین استند همچنان کسانیکه تگین تخلص میکنند از نسل همین آلپ تگین هستند اکنون در سمرقند و بخارا نیز تعداد نفوس قابل ملاحظه تگین تخلص می‌کنند.
داکتر عظیم خنجانی

Short URL: https://www.turklar.com/?p=20726

Posted by on مارس 6 2021. Filed under تاریخی, تازه ها, مطالب برگزیده. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2021 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت