ففتا

حساب بانکی ففتا

Account FFTA insite Netherlands

از داخل هالند

۱۴۴۵۶۴۴۰۸ Rabobank

uitsite Netherlands

از خارج هالند

IBAN: NL 80 RABO 0144564408 BIC: RABO NL 2U

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2022 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت