ففتا

* عاجلَکی!

* یازووچی: حلیم یارقین
* طنز
* عاجلَکی!
مزارشریفدن کابلگه کېتماقچی اېدیم. اېرته تانگ بیر تاکسیده اۉلتیریب، سرویسلر بېکتی (هده)گه باریدیم. بېکتگه یېتمه‌ی توریب، یۉل بۉیی بیر نېچه چقان و اۉتکیر تیللی کیشی تاکسینی اوره‌ب آلدیلر. تاکسی نینگ ایکی تمان اېشیگی آچیلیب، باشلرینی ایچکریگه تیققن آدملرنینگ هر بیری مېنی اۉز سرویسلریگه مینیشیم‌نی عجایب سۉزلر بیلن ایستر اېدیلر:
– منه 504 سرویس، عاجلکی!
– بیزدی کی لوکس، کاغذ پیچ!، کېلینگ!
– یخشی اۉرین (جای) سیزدیکی!
– ایسته‌گن چوکی سیزدیکی، یورینگ!
– …!
– کرایه‌لریز قنچه؟
– اې، خاک سیاه 600 افغانی!
– منه بیز سیزگه 50 نی کم قیله‌بیز، توشینگ!
– یاغ اې، نیمه دېیسیز. مېن کابلدن 400 گه کېلگن اېدیم-کو!
– خیر میلی، سیز 500 بېرینگ!
– یاغ، بۉمه‌یدی.
– بیرینچی قطارده اۉلتیریب، مزه قیلیب کېتینگ!…
بیز بشقه سرویسلر تمان ایلگریراق بارماقچی بۉلسک هم، بیراق اولر تاکسی نی یوریشگه تۉسیق بۉلردیلر. مېن اېسه:
– موترلریز بۉش اېکن، حالی-بېری جۉنه‌مه‌یدی، دېدیم.
– اې، بیز فقط 10 کیشی گینه آلسک بۉلدی. دراو جۉنه‌ی بیز، ایشانینگ!…
بیز زورغه تاکسی نینگ اېشیگینی یاپیب، ایلگریراق باردیک. شو چاغده تغین ایکی ییگیت خودی شیلقین تیلمچیلردېک تاکسی نینگ اېشیکلرینی آچیب بوکیلگنچه:
– منه 580 آخرگی مودل لوکس سرویس. چوکیلری آزاد!
قره‌سک موترنینگ یریمیدن کۉپی یۉلاوچیلردن تۉله و اپتیدن اېندی جۉنه‌ماقچی بۉلیب تورگن. شو اوچون: جدا یخشی اېکن، کوتیب قالمه‌یمیز، دېدیم یوره‌گیمده.
580 مودل سرویس نینگ لوکسلیگی نی اعتبارگه آلیب، مسؤولی بیلن کرایه اوستیگه انچه تارتیشیب، نهایت 400 افغانی گه کېلیشدیک….
مېن حالی توشیب، اۉزیمگه کېلمه‌ی توریب، قره‌سم بکسیم‌نی اله‌قچان سرویس‌نینگ تول‌بکسیده جایلشتیریب قۉییبدیلر! اۉزیمنی اېسه سرویس‌نینگ ایکینچی یریمیده‌گی اۉریندیق (چوکی)لریدن بیریگه اۉلتیرغیزدیلر. قۉلیمده‌گی نرسه‌لریم‌نی تېپه‌ده‌گی رفلرده جایلشتیریب، اۉرنیمده تین (آرام) آلیب موترنینگ حرکتینی کوتیب اۉلتیردیم. بیر نېچه دقیقه اۉتیب، مېندن بیر قطار آلدینده‌گی اۉرینلردن بیر کیشی توریب سرویس نینگ ایلگری سیتلری تمان باریب:
– “صدقه رد بلا، سفرلرینگیز خطرسیز بۉلسین!” دېیه تیلمچیلیککه باشله‌دی!
قره‌نگ که، مېن بیزلر قطاری سرویس یۉلاوچیسی، دېب اۉیله‌گن آدم تیلمچی بۉلیب چیقدی!
تغین بیر نېچه دقیقه اۉتیب، ایکینچی قطار اۉریندیق‌لریدن بیریگه اۉلتیرگنلردن بیر کیشی قۉلیده‌گی خلته نینگ نانلرنی آدملر تمان توتیب:
– “منه، تازه یاغلیغ شیرمان نان!”‌ دېب چقیره بېردی!
کۉرینگ که، مېن مسافر دېب اۉیله‌گن بو آدم هم نان ساتووچی بۉلیب چیقدی!
هه عزیز اۉقووچیلر، 10-15 دقیقه‌دن سۉنگ ینه ایکی کیشی ییگیت بیر-بیری بیلن الّه نیمه‌لر حقیده کولیشیب گپیریشیب، موتردن توشیب کېتدیلر. باره-باره قره‌سم، سرویس‌نینگ یریمیدن کۉپراغینی تۉلدیریب اۉلتیرگن و موتر مسؤوللری بیزگه یۉلاوچی، دېب کۉرستگن آدملرنینگ 7-8 کیشی‌سیدن اۉزگه برچه‌سی تیلمچیلر، ساتووچیلر، کلینرلر و اۉرتاقلری اېکن! اولرنی مېنگه اۉخشش تېز جۉنب کېتیماقچی بۉلیب کېلگن یۉلاوچیلرگه “منه موتر تۉله، حاضر جۉنه‌ی‌بیز!” دېب، الده‌ش اوچون چوکیلرده اۉلتیرغیزگن اېکنلر! نې چاره، خشت قالبدن کۉچیب بۉلگن اېدی. “تیش تی تیشگه باسیب” چیده‌شدن اۉزگه چاره‌م یۉق اېدی…
شونده مېن آلدینگی قطار اۉریندیق‌لرینی بۉش کۉریب، تکیت ساتووچی‌گه اۉشه یېرگه باریب اۉلتیره‌من، دېب التماس قیلدیم. او اېسه:
– میلی، اۉشه اۉریندیق سیزنیکی بۉلسین، لیکن حاضر اونده خلته‌یزدی قۉییب ریزرف قیلیب قۉیینگ. اوزیز بۉلسه شو یېرده بیر پس اۉلتیریب تورینگ، دېدی!
– نېگه؟ اېندی دېب سۉره‌دیم اوندن تعجب بیلن.
– آدملر سیزدی بو یېرده کۉریب، موتر تۉله اېکن دېب کېلسینلر، دېدی!…
بونی قره‌نگ که، موترنینگ چقان و جرار آدملری کۉز بۉیه‌مه‌چیلیک چل و نیرنگلریده یۉلاوچیلرنی الده‌ب جلب اېتماق اوچون، عجایب مهارت بیلن حتی مېنینگ اۉزیمدن هم حالیگی تیلمچیلر، نان ساتووچیلر و کلینرلر قطاری فایده‌لندیلر!
هه عزیزلر، مېنگه موترنی قریب تۉله کۉرسه‌تیب، منه شو 10-15 دقیقه‌دن سۉنگ تۉلسه-تۉلمسه جۉنه‌ی‌بیز دېگنلر، یریم ساعت هم، بیر ساعت هم اېمس، ایکی-ایکی یریم ساعتدن سۉنگ، تورلی چل-پللر قیلیب موترنی تۉلدیریب، حتی یۉلک (راهرو)لریده هم قوتی-موتی‌لرنی قۉییب، بیر نېچه کیشی‌نی اۉلتیرغیزیب کابل تمان جۉنه‌دی!…
چیندن هم بو اېرکین بازار. هرکیم اۉز فایده‌سی و مطلبی اوچون قۉلیدن کېلگنچه “دلبرلیک” قیله‌دی و بیز اېسه بیلیب-بیلمه‌ی بو عجایب آقیم نینگ بیر بویومی، یۉق اې بیر پرزه‌سیگه ایلنه‌میز!
* کابل: 20-حوت 1393
 * شمالی سالنگده چمه‌سی ایکی ساعت یۉل بېرکینیب، کوتیب قالدیک. مېن اېسه فرصتدن فایده‌له‌نیب شو اېسده‌لیکنی یازه توریب، موترده کوتیش عذابینی سېزمه‌ی قالیبمن.

Short URL: https://www.turklar.com/turkic/?p=3470

Posted by on آوریل 5 2015. Filed under ایرتكلر و قوشوقلر, ینگی عنوان لر. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

300x250 ad code [Inner pages]

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

120x600 ad code [Inner pages]
ورود | Designed by Gabfire themes